Przedstawicielstwo w Polsce

Zamówienia publiczne

Stempel UE © EUW ramach zamówień publicznych Komisja Europejska kupuje produkty i usługi, obejmujące również:

  • ekspertyzy
  • wsparcie techniczne i szkolenia
  • doradztwo
  • usługi konferencyjne i reklamowe
  • książki i sprzęt informatyczny. 

Podmioty świadczące usługi są wybierane na podstawie zaproszeń do ubiegania się o zamówienie ogłaszanych przez poszczególne dyrekcje generalne, urzędy i agencje Komisji w całej Europie.

Wszystkie zaproszenia Komisji do składania ofert

Zaproszenia Przedstawicielstwa w Polsce do składania ofert