Przedstawicielstwo w Polsce

/poland/file/190401jantechaujpg_pl190401_jan_techau.jpg

Pomiędzy supermocarstwami
EC

Europa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej – to temat kolejnego spotkania z cyklu ”Europa. Co dalej?”, organizowanego przez Komisję Europejska i Nową Konfederację. Tym razem gościem specjalnym będzie Jan Techau, Dyrektor Programowy ds. Europy w German Marshall Fund of the United States (GMF). Zainteresowanych udziałem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń.

Data: 
09/04/2019 - 10:00 - 12:00

 

 

POMIĘDZY SUPERMOCARSTWAMI.

Europa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej.

Spotkanie z cyklu "Europa. Co dalej?"

Wtorek 9 kwietnia 2019 r., godz. 10.00 – 12.00

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

ul. Jasna 14/16a, Warszawa, II piętro

 

PROGRAM

9.30 – 10:00

Rejestracja, powitalna kawa i poczęstunek

10:00 – 10:10

Otwarcie

Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10:10 – 10:30

Wystąpienie
Jan Techau,
Dyrektor Programowy ds. Europy w German Marshall Fund of the United States (GMF)

10.30 – 10:50

 

Wystąpienie

Bartłomiej Radziejewski, Dyrektor Nowej Konfederacji

10:50 – 12.00

Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem publiczności

Moderacja: Michał Baranowski, Dyrektor warszawskiego Biura German Marshall Fund

 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski. Spotkanie będzie nagrywane.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 05.04.2019 r. (piątek) pod adresem m.chrusciel@nowakonfederacja.pl lub telefonicznie +48 696 871 170

Potwierdzenie dokonania rejestracji prześlemy drogą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona.

Hashtagi spotkania: #EuropaCoDalej #EuropeWhatsNext #SalonDyskusyjnyNK

/poland/file/190328disabledjpg_pl190328_disabled.jpg

Wyborczy głos niepełnosprawnych
EC

Czy głosowanie zaplanowane w Polsce na 26 maja będzie dostępne dla niepełnosprawnych wyborców? Jakie są doświadczenia z poprzednich lat? Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają na spotkanie informacyjne i debatę. Miejsce wydarzenia będzie dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrowanie się.

Data: 
10/04/2019 - 10:00

 

Podczas spotkania przedstawimy możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wyborach oraz bariery w realizacji ich praw wyborczych. Zastanowimy się też, w jaki sposób możemy osiągnąć pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym.

Do dyskusji szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli i przedstawicielki środowisk je wspierających.

Udział osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

Dom Europy – Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16 A, Warszawa, sala konferencyjna, II piętro

Środa 10 kwietnia 2019, 10.00-12.00

od 9.30        Rejestracja i welcome coffee

10.00-10.20 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kampania „Tym razem głosuję”.

                      Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

10.20-10.40 - Raport informacyjny EKES „Rzeczywiste prawa osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Krzysztof Pater, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

10.40-11.00 - Dostępność wyborów do Parlamentu Europejskiego dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Wojciech Dąbrówka, Państwowa Komisja Wyborcza (TBC)

11.00-11.20 - Wyniki kontroli dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami a preferencje osób z niepełnosprawnościami w zakresie procedur wyborczych wg badań CBOS

dr Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

10.20-12.00 - Jak zwiększyć udział osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym?

Dyskusja z udziałem prelegentów i publiczności moderowana przez dr Annę Drabarz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

 

Miejsce wydarzenia jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy do 5 kwietnia 2019 przez formularz na stronie internetowej.

/poland/file/190328tradejpg_pl190328_trade.jpg

Ochrona przed nieuczciwym handlem
EC

Dzięki środkom ochrony handlu Unia chroni przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie – wynika z najnowszego sprawozdania. - Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – powiedział Jean-Claude Juncker.

28/03/2019

 

Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera umocniła europejski zestaw instrumentów do obrony handlu przeprowadzając dwie zasadnicze reformy. Od 2014 r. zastosowano również 95 środków mających na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom i pracownikom możliwości konkurowania na uczciwych warunkach. Dwie trzecie wszystkich 135 obowiązujących środków dotyczy przywozu z Chin.

W 2018 r. UE zakończyła największą od 1994 r. reformę swojego prawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Reforma przyczyniła się do wzmocnienia ochrony UE przed dumpingowym i subsydiowanym przywozem. W tym kontekście UE kontynuowała swoje intensywne działania i zakończyła liczne dochodzenia, w wyniku których wprowadzono nowe środki ochrony, w szczególności w sektorze stali. Rok 2018 był też szczególny, gdyż po raz pierwszy od 2002 r. UE wprowadziła 3 nowe środki ochronne.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: - Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – nie możemy pozwolić na to, żeby nas wykorzystywano i musimy chronić UE, jej przedsiębiorstwa i pracowników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nasze intensywne działania w tej dziedzinie przez ostatnie lata przynoszą owoce: dysponujemy obecnie narzędziami, które są lepiej dostosowane do dzisiejszej globalnej gospodarki i będziemy w dalszym ciągu pracować nad tym, by nasze przedsiębiorstwa i pracownicy byli chronieni przed wszelkimi nieuczciwymi praktykami.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - Otwarta gospodarka wymaga skutecznych instrumentów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre kraje nie chcą działać zgodnie z przyjętymi zasadami. Ze sprawozdania wynika, że nasz zespół ds. ochrony handlu jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w ochronę miejsc pracy i ochronę UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi na całym świecie. Dzięki naszym przeprowadzonym niedawno reformom możemy działać szybciej i stosowane przez nas środki są bardziej dostosowane do obecnych globalnych wyzwań gospodarczych.

Według opublikowanego dziś sprawozdania od początku kadencji Komisji w listopadzie 2014 r. do grudnia 2018 r. wprowadziła ona 95 środków ochrony handlu. Pod koniec 2018 r. w UE obowiązywały 93 ostateczne środki antydumpingowe i 12 środków antysubsydyjnych. Prawie 44 proc. z nich stanowiły środki mające zastosowanie do przywożonych wyrobów stalowych. Spośród wszystkich obowiązujących środków ponad dwie trzecie (68 proc.) dotyczy produktów przywożonych z Chin.

Unijne środki ochrony handlu przynoszą europejskim przedsiębiorstwom pożądaną ulgę. W niektórych przypadkach cła spowodowały spadek przywozu po nieuczciwych cenach nawet o 99 proc. Jednocześnie cła ustalane są na wystarczającym poziomie, aby przywrócić warunki konkurencji na rynku UE bez obciążania unijnych konsumentów i przedsiębiorstw, których produkcja jest zależna od przywozu.

Główne wydarzenia z 2018 r.:

 • Gruntowny przegląd przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu: UE zreformowała w 2018 r. swoje przepisy antydumpingowe i antysubsydyjne, aby skuteczniej reagować na nieuczciwe praktyki handlowe, które szkodzą producentom unijnym. W wyniku tych zmian prowadzone dochodzenia są szybsze i bardziej przejrzyste, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę interesów mniejszych przedsiębiorstw. Nowe zasady, które zaczęto w 2018 r. stosować do nowych dochodzeń, obejmują możliwość nakładania wyższych stawek celnych w przypadkach, w których dochodzi do poważniejszych zakłóceń rynku.
 • Dalszy wysoki poziom aktywności w dziedzinie ochrony handlu UE: W 2018 r. UE wszczęła 10 nowych dochodzeń, z których cztery dotyczyły przywozu wyrobów stalowych. Przyjęto 14 decyzji w sprawie nowych środków. UE wszczęła również 17 dochodzeń w celu dokonania przeglądu obowiązujących środków. Przyjęto siedem decyzji dotyczących utrzymania obowiązujących środków. Ponadto Komisja wszczęła trzy dochodzenia w sprawie środków ochronnych, jedno w sektorze stalowym oraz dwie dotyczące umów dwustronnych dotyczących ryżu z Kambodżą i Mjanmą.
 • Zdecydowane działania na rzecz ochrony unijnych producentów stali: Po nałożeniu przez Stany Zjednoczone środków ochronnych na stal i aluminium UE podjęła działania w celu rozwiązania problemu zakłócającego wpływy tych środków na unijny sektor stalowy. Było to konieczne, aby uniknąć przekierowania światowego handlu do UE, co groziłoby powstaniem szkody dla producentów stali w UE.
 • Silna i stała obrona eksporterów z UE objętych dochodzeniami w innych państwach: W przypadkach nieuzasadnionego lub niewłaściwego stosowania instrumentów ochrony handlu Komisja interweniowała w 70 zagranicznych dochodzeniach w sprawie ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów z UE. W wielu przypadkach skutecznie zapobiega to nakładaniu ceł lub prowadzi do ich anulowania. Liczba środków ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów unijnych wynosi obecnie 174, w porównaniu z 162 w 2017 r. Oczekuje się, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się w najbliższych latach.

Więcej informacji:

/poland/file/1903265gjpg_pl190326_5g.jpg

5G pod szczególnym nadzorem
EC

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleca Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o krytycznym znaczeniu, takie jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również systemy sterowania produkcją.

26/03/2019

 

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy, powiedział: - Technologia 5G przyczyni się do transformacji naszej gospodarki i naszego społeczeństwa oraz otworzy ogromne możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw. Nie możemy jednak dopuścić, by proces ten przebiegał bez kompleksowych zabezpieczeń. Musimy zatem bezwzględnie zadbać o to, by infrastruktura 5G w UE była odporna i w pełni chroniona przed lukami o charakterze technicznym lub prawnym.

Julian King, komisarz odpowiedzialny za unię bezpieczeństwa, stwierdził: - Odporność naszej cyfrowej infrastruktury ma krytyczne znaczenie dla rządów i przedsiębiorstw, dla bezpieczeństwa naszych danych osobowych i funkcjonowania naszych instytucji demokratycznych. Musimy opracować europejskie podejście do ochrony integralności technologii 5G, która stanie się cyfrowym krwioobiegiem naszego funkcjonowania w sieci wzajemnych powiązań.

Mariya Gabriel, komisarz odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe, dodała: - Zabezpieczenie sieci 5G ma na celu ochronę infrastruktury, która będzie wspierać ważne funkcje społeczne i gospodarcze – takie jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również znacznie bardziej zautomatyzowane fabryki jutra. Oznacza również ochronę naszych procesów demokratycznych, takich jak wybory, przed obcą ingerencją i rozpowszechnianiem dezinformacji.

Sieci piątej generacji – przesyłające informacje szczególnie chronione oraz wspierające systemy bezpieczeństwa – stanowić będą w przyszłości rdzeń społeczeństw i gospodarek, łącząc ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym w sektorach o krytycznym znaczeniu, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również systemy sterowania produkcją. Procesy demokratyczne, takie jak wybory, w coraz większym stopniu uzależnione są od infrastruktury cyfrowej oraz sieci 5G, co uwypukla konieczność eliminowania wszelkich luk i sprawia, że zalecenia Komisji nabierają jeszcze większej wagi w perspektywie majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Kierując się poparciem dla skoordynowanego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G, jakie szefowie państw lub rządów wyrazili na posiedzeniu Rady Europejskiej 22 marca, Komisja Europejska zaleciła szereg konkretnych działań mających na celu analizę zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych. Zalecenia te łączą instrumenty ustawodawcze i polityczne, które mają zapewnić ochronę naszych gospodarek, społeczeństw i systemów demokratycznych. Technologia 5G, która według szacunków w 2025 r. w skali globalnej będzie generować przychody rzędu 225 mld euro, stanowi kluczowy atut Europy, który pozwoli jej konkurować na światowych rynkach; bezpieczeństwo tej technologii ma zatem decydujące znaczenie dla zapewnienia strategicznej autonomii Unii.

Każda luka w sieciach 5G lub każdy cyberatak na przyszłe sieci w jednym państwie członkowskich będą miały wpływ na całą Unię. Dlatego też skoordynowane działania podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Unii muszą gwarantować wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

W zaleceniu określono szereg środków operacyjnych:

1. Na szczeblu krajowym

Każde państwo członkowskie powinno do końca czerwca 2019 r. przeprowadzić krajową ocenę ryzyka związanego z infrastrukturą sieci 5G. Na tej podstawie państwa członkowskie powinny zaktualizować dotychczasowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, którym podlegają dostawcy usług sieciowych, oraz wprowadzić warunki gwarantujące bezpieczeństwo sieci publicznych, zwłaszcza przy przyznawaniu praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach 5G. Środki te powinny obejmować nałożenie na dostawców i operatorów zaostrzonych wymogów, zobowiązujących ich do zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Krajowe oceny ryzyka oraz środki powinny uwzględniać różne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko techniczne oraz ryzyko związane z zachowaniem dostawców lub operatorów, w tym dostawców i operatorów z państw trzecich. Krajowe oceny ryzyka będą stanowić centralny element w procesie opracowywania skoordynowanej unijnej oceny ryzyka.

Państwa członkowskie UE mają prawo wykluczyć przedsiębiorstwa ze swoich rynków ze względów bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przedsiębiorstwa te nie przestrzegają norm i przepisów obowiązujących w danym państwie.

2. Na szczeblu UE

Państwa członkowskie powinny wymieniać się informacjami oraz – przy wsparciu Komisji i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) – ukończyć do 1 października 2019 r. skoordynowaną ocenę ryzyka. Na jej podstawie państwa członkowskie uzgodnią zestaw środków ograniczających ryzyko, które można będzie stosować na szczeblu krajowym. Mogą one obejmować np. wymóg certyfikacji, testy, kontrole, jak również wskazanie produktów lub dostawców uznanych za potencjalnie niebezpiecznych. Prace te będą prowadzone – przy wsparciu Komisji i ENISA – przez grupę współpracy skupiającą właściwe organy, utworzoną na podstawie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Te skoordynowane prace powinny stanowić wsparcie dla podejmowanych przez państwa członkowskie działań na poziomie krajowym oraz powinny być źródłem wytycznych dla Komisji przy planowaniu możliwych dalszych działań na szczeblu UE. Ponadto państwa członkowskie powinny sformułować szczególne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, które mogłyby mieć zastosowanie w kontekście zamówień publicznych związanych z sieciami 5G, w tym bezwzględny wymóg wdrażania systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

W przedstawionym dziś zaleceniu przewidziano wykorzystanie szerokiego wachlarza instrumentów, które już przyjęto lub uzgodniono, z myślą o wzmocnieniu współpracy w obliczu cyberataków oraz umożliwieniu UE podejmowania wspólnych działań w celu ochrony unijnej gospodarki i unijnego społeczeństwa. Proponowane rozwiązania obejmują m.in. pierwsze ogólnounijne przepisy w sprawie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji), akt w sprawie cyberbezpieczeństwa zatwierdzony w ostatnim czasie przez Parlament Europejski, a także nowe przepisy telekomunikacyjne. Zalecenie pomoże państwom członkowskim we wdrażaniu tych nowych instrumentów tak, by w spójny sposób zagwarantować bezpieczeństwo sieci 5G.

W dziedzinie cyberbezpieczeństwa przyszłe ramy europejskiego systemu certyfikacji produktów, procesów i usług cyfrowych pod kątem cyberbezpieczeństwa, przewidziane w akcie w sprawie cyberbezpieczeństwa, powinny stać się ważnym instrumentem wsparcia służącym promowaniu spójnego poziomu bezpieczeństwa. Wdrażając te ramy, państwa członkowskie powinny również niezwłocznie podjąć aktywną współpracę z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu specjalnych ogólnounijnych systemów certyfikacji związanych z 5G. Gdy tego rodzaju systemy staną się już dostępne, państwa członkowskie powinny wprowadzić obowiązkową certyfikację w tej dziedzinie w drodze krajowych przepisów technicznych.

W obszarze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych państwa członkowskie muszą zadbać o to, by zapewniono integralność i bezpieczeństwo publicznych sieci łączności, a także bezwzględnie dopilnować, by operatorzy stosowali środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniego zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa sieci i usług.

Dalsze działania

 • Do 30 czerwca 2019 r. państwa członkowskie powinny ukończyć swoje krajowe oceny ryzyka oraz zaktualizować niezbędne środki w zakresie bezpieczeństwa. Krajowe oceny ryzyka powinny zostać przekazane Komisji i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa do 15 lipca 2019 r.
 • Jednocześnie państwa członkowskie i Komisja rozpoczną prace koordynacyjne w ramach grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. ENISA przeprowadzi analizę krajobrazu zagrożeń związanych z sieciami 5G, która stanowić będzie wsparcie dla państw członkowskich w realizacji – do 1 października 2019 r. – ogólnounijnej oceny ryzyka.
 • Do 31 grudnia 2019 r. grupa współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji powinna uzgodnić środki ograniczające ryzyko, które umożliwią wyeliminowanie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa wskazanych na szczeblu krajowym i unijnym.
 • Po wejściu w życie w nachodzących tygodniach aktu w sprawie cyberbezpieczeństwa, który został w ostatnim czasie zatwierdzony przez Parlament Europejski, Komisja i ENISA ustanowią ogólnounijne ramy certyfikacji. Państwa członkowskie zachęca się do współpracy z Komisją i ENISA w celu utworzenia w trybie priorytetowym systemu certyfikacji obejmującego sieci i urządzenia 5G.
 • Do 1 października 2020 r. państwa członkowskie – we współpracy z Komisją – powinny ocenić skutki wspomnianego zalecenia, aby ustalić, czy istnieje konieczność podjęcia dalszych działań. W ocenie tej należy uwzględnić wyniki skoordynowanej unijnej oceny ryzyka oraz skuteczność unijnego zestawu środków.

Kontekst

W swoich konkluzjach z 22 marca Rada Europejska wyraziła poparcie dla zalecenia Komisji w sprawie skoordynowanego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G. W rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w Unii, przegłosowanej 12 marca, również wezwano Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań na szczeblu Unii.

Ponadto cyberbezpieczeństwo sieci 5G ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia strategicznej autonomii Unii, jak podkreślono we wspólnym komunikacie „UE-Chiny – perspektywa strategiczna”. Dlatego też należy w trybie pilnym dokonać przeglądu i zaostrzenia istniejących przepisów w zakresie bezpieczeństwa w tym obszarze, aby zadbać o to, by odzwierciedlały strategiczne znaczenie sieci 5G oraz uwzględniały ewoluujące zagrożenia, w tym rosnącą liczbę coraz bardziej wyrafinowanych cyberataków. Technologia 5G jest atutem Europy, który umożliwia jej konkurowanie na globalnym rynku. W 2025 r. światowe przychody z sieci 5G powinny osiągnąć równowartość 225 miliardów euro. Inne źródło podaje, że wprowadzenie technologii 5G w czterech kluczowych sektorach przemysłu, a mianowicie w motoryzacji, ochronie zdrowia, transporcie i energetyce, może przynieść korzyści rzędu 114 mld euro rocznie.

Dodatkowe informacje

/poland/file/190326copyrightsjpg_pl190326_copyrights.jpg

Fair play w internecie
EC

Nie ma mowy o cenzurze w internecie, zakazie korzystania z cytatów czy publikowania memów – zapewniają członkowie Komisji Europejskiej po przyjęciu przez europosłów znowelizowanych przepisów o prawach autorskich. Dyrektywę musi zatwierdzić jeszcze Rada UE. Potem państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawodawstwa krajowego.

26/03/2019

 

Parlament Europejski przyjął w głosowaniu nową dyrektywę w sprawie praw autorskich, która ma przynieść wymierne korzyści obywatelom, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, pracownikom sektora oświaty i instytucjom kultury.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:

Dyrektywa chroni kreatywność w epoce cyfrowej, umożliwia obywatelom UE szerszy dostęp do treści oraz daje gwarancję pełnej ochrony wolności wypowiedzi w internecie. Nowe przepisy wzmocnią sektor kreatywny, który zapewnia 11,65 mln miejsc pracy, 6,8 proc. PKB i przynosi 915 000 mln EUR rocznie.

Dzisiejsze głosowanie zapewnia właściwą równowagę między interesami wszystkich podmiotów – użytkowników, twórców, autorów, prasy – a jednocześnie nakłada proporcjonalne obowiązki na platformy internetowe.

Dyrektywa o prawie autorskim chroni wolność wypowiedzi, która jest podstawową wartością Unii Europejskiej. Ustanowiono w niej solidne zabezpieczenia dla użytkowników, z których jasno wynika, że w całej Europie korzystanie z istniejących utworów do celów cytowania, krytyki, recenzowania, tworzenia karykatur i parodii jest wyraźnie dozwolone. Oznacza to, że można swobodnie korzystać z memów i podobnych utworów parodystycznych. Interesy użytkowników będą chronione również przez skuteczne mechanizmy, które pozwolą na szybkie zakwestionowanie nieuzasadnionego usunięcia treści przez platformy.

Jednocześnie dyrektywa wzmocni pozycję twórców w negocjacjach z dużymi platformami, które w dużej mierze odnoszą korzyści z tworzonych przez nich treści. Pisarzom, dziennikarzom, piosenkarzom, muzykom i aktorom łatwiej będzie negocjować lepsze umowy z wydawcami lub producentami. Nowe przepisy umożliwią również organizacjom badawczym, uniwersytetom, szkołom, bibliotekom i muzeom korzystanie z większej ilości treści online. W dyrektywie uwzględniono nowe technologie, aby naukowcy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie oferuje eksploracja tekstów i danych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom, a zwłaszcza posłom do Parlamentu Europejskiego i państwom członkowskim, za ich starania na rzecz wprowadzenia tej reformy, która ma tak zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy.

Kontekst

Z badań opinii przeprowadzonych przez Komisję wynika, że w 2016 r. 57 proc. użytkowników internetu docierało do artykułów prasowych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, czytników kanałów lub wyszukiwarek. W tej grupie 47 proc. czytało skompilowane przez system fragmenty artykułów i nie klikało na link prowadzący do pełnej wersji. Z tą samą tendencją mamy do czynienia w branży muzycznej i filmowej: 49 proc. użytkowników internetu w UE odtwarzało utwory muzyczne lub treści audiowizualne przez internet, a 40 proc. osób w wieku 15–24 lat co najmniej raz w tygodniu oglądało telewizję online. Od 2016 r. podane liczby rosną w ekspresowym tempie.

Kolejne działania

Przyjęty przez Parlament Europejski tekst będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony w najbliższych tygodniach przez Radę Unii Europejskiej. Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie przepisów dyrektywy do prawodawstwa krajowego.

Kontekst

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała, aby zaktualizować przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej, w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Unijna reforma praw autorskich ma priorytetowe znaczenie dla Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Uaktualnia ona unijne przepisy dotyczące prawa autorskiego, które zostały przyjęte w 2001 r., kiedy nie było mediów społecznościowych ani usług wideo na żądanie, kolekcje muzealne nie były udostępniane w internecie, a nauczyciele nie prowadzili zajęć online.

Dzisiejsze porozumienie stanowi część szerszej inicjatywy mającej na celu dostosowanie prawa autorskiego UE do epoki cyfrowej. W grudniu 2018 r. Parlament i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów, które ułatwią europejskim nadawcom udostępnianie w serwisach internetowych niektórych programów telewizyjnych na żywo lub do późniejszego odtworzenia przez użytkownika. Od 1 kwietnia 2018 r. mieszkańcy zjednoczonej Europy, którzy wykupują lub subskrybują dostęp do filmów, programów sportowych, muzyki, e-booków i gier w swoim kraju, mają do nich dostęp podczas podróży lub pobytu w innych państwach członkowskich UE.

Dodatkowe informacje

/poland/file/190325plewamainjpg_pl190325_plewa_main.jpg

Jerzy Plewa
EC

Jerzy Plewa, obecnie jedyny Polak na stanowisku Dyrektora Generalnego w Komisji Europejskiej, będzie gościem Dialogu Obywatelskiego w Pszczynie. W dyskusji o wspólnej polityce rolnej UE wezmą udział także dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce dr Marek Prawda oraz burmistrz miasta Dariusz Skrobol. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności – wystarczy przysłać zgłoszenie.

Data: 
05/04/2019 - 12:30 - 14:00

Spotkanie poświęcone będzie zasadom funkcjonowania, ochrony i wspierania sektora rolniczego w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej po 2020 roku. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele organizacji rolniczych. 

- Wspólna polityka rolna jest jednym z kluczowych filarów wspólnoty europejskiej. Priorytetowym działaniami w tym sektorze będzie rozwój obszarów wiejskich oraz wdrożenie mechanizmów pozwalających na skuteczniejszą reakcję na problemy rolników i społeczności wiejskich w państwach członkowskich – zapewnia Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.


Termin: piątek 5 kwietnia 2019 r., godz. 12.30

Miejsce: Urząd Miejski w Pszczynie (sala sesyjna), Rynek 2

Rejestracja: udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zapisy: 

do wtorku 2 kwietnia 2019 r. 

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji/organizacji.

Po spotkaniu merytorycznym zaplanowany został poczęstunek.

Goście:

 • Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
 • dr Marek Prawda - dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny

Dialog Obywatelski w Pszczynie organizowany jest z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z burmistrzem Pszczyny.


Dialogi Obywatelskie to inicjatywa KE, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas dialogów komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przedstawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania Unii.

/poland/file/190321annivkozmjpg_pl190321_anniv_kozm.jpg

15 lat członkostwa w UE: czy warto było?
EC

Jak do tego doszło: tajemnice, wzloty i trudne momenty w negocjacjach akcesyjnych – to temat wykładu Jana Truszczyńskiego z okazji piętnastolecia członkostwa Polski w UE. Truszczyński jest emerytowanym dyplomatą, pełnił funkcję m.in. pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. Wykład i dyskusję podsumuje Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Data: 
16/04/2019 - 12:00

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa

Akademii Leona Koźmińskiego

oraz

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

zapraszają na wykład ambasadora Jana Truszczyńskiego

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

„Jak do tego doszło: tajemnice, wzloty i trudne momenty w negocjacjach akcesyjnych”

Wtorek 16 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

Sala Senatu, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa

 

Jan Truszczyński pełnił funkcje m.in. zastępcy szefa Misji RP przy Wspólnotach Europejskich, ambasadora RP przy Unii Europejskiej, doradcy Prezydenta RP ds. UE, głównego negocjatora akcesji Polski do UE, wiceministra spraw zagranicznych, a następnie wicedyrektora generalnego i dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej (kolejno w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura). Od 2014 Jan Truszczyński jest na emeryturze, w tym czasie m.in. doradzał rządowi Ukrainy w sprawach dotyczących relacji z UE.

Program spotkania:

 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
 • Wykład Ambasadora Jana Truszczyńskiego
 • Pytania i odpowiedzi
 • Podsumowanie i komentarz: „15 lat członkostwa w UE: warto było?” - Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Organizatorzy proszą o zgłoszenie uczestnictwa: annapudlo@kozminski.edu.pl

/poland/file/190321sztukanajasnejjpg_pl190321_sztuka_na_jasnej.jpg

„Sąd Ostateczny” na Jasnej
EC

Obraz niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga to jedno z arcydzieł sztuki znajdujących się w polskich zbiorach. Podczas spotkania w cyklu „Sztuka na Jasnej” poznamy historię jego powstania oraz drogę, jaką przebył z Brugii, aby ostatecznie znaleźć się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Przewodnikiem po tej pasjonującej historii będzie dr Justyna Napiórkowska. Zapraszamy!

Data: 
09/04/2019 - 18:00

 

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce zaprasza na kolejne spotkanie ze sztuką europejską w ramach cyklu Sztuka na Jasnej. Tym razem przyjrzymy się jednemu niezwykłemu dziełu, poznamy jego burzliwe losy i wielowymiarowe znaczenie.

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga to jedno z najwspanialszych arcydzieł sztuki w Polsce, za którym kryje się niezwykle barwna, wręcz sensacyjna historia z piratami w tle, której ślady wiodą do Brugii, Florencji i Gdańska. To także przykład wielkiego kunsztu artystycznego i złożonej geografii wpływów kulturowych w dawnej Europie. Temat obrazu to jeden z najbardziej wymagających motywów malarskich, podejmowany przez wielu wybitnych twórców, takich jak Luka Signorelli, Fra Angelico czy Michał Anioł, a przez to znakomity pretekst do krótkiej podróży do magicznego świata sztuki.

Kiedy: wtorek 9 kwietnia, godz. 18.00

Gdzie: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a

Naszą przewodniczką w tej wyprawie będzie historyk sztuki i europeistka dr Justyna Napiórkowska, autorka bloga O sztuce.

Sztuka na Jasnej to cykl spotkań, w czasie których przyglądamy się wybranym arcydziełom sztuki europejskiej w kontekście czasów, w jakich powstały. Jest to „twórcze” rozszerzenie organizowanego od kilku lat przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej projektu Literatura na Jasnej.

Wstęp wolny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o ZGŁOSZENIE UDZIAŁU.

/poland/file/190307educationmainjpg_pl190307_education_main.jpg

Edukacja międzykulturowa we Wrocławiu
EC

„Wielokulturowa przyszłość miast – wyzwania, inspiracje i zadania” - pod takim hasłem odbyły się V Targi Edukacji Międzykulturowej, zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), prezentujące bogatą ofertę edukacyjną w zakresie dialogu międzykulturowego dla nauczycieli, pedagogów i edukatorów.

11/03/2019

Ponad 300 osób, nie tylko z Polski, ale także Niemiec i Czech, wzięło udział w V Targach Edukacji Międzykulturowej, które odbyły się w dniach 6-7 marca 2019r. w barokowej sali Uniwersytetu Wrocławskiego, Oratorium Marianum. Wydarzenie było prowadzone w języku polskim i niemieckim, przy udziale tłumaczy symultanicznych. 

Spotkanie rozpoczął cykl prezentacji pod tytułem „Edukacja międzykulturowa w przedszkolach i szkołach”, w trakcie których uczestnicy mogli poznać między innymi metody i narzędzia do pracy dla nauczycieli chcących realizować edukację antydyskryminacyjną ze swoimi uczniami, o czym opowiedziała dr Agnieszka Florczak na podstawie projektu Komisji Europejskiej w Polsce. Prezentacje dotyczyły także procesów edukacji międzykulturowej w mieście i sposobów włączania w te działania uczelni wyższych, o czym opowiedział dr hab. Jacek Schindler z Uniwersytetu Wrocławskiego. Druga część konferencji dotyczyła bezpośrednio edukacji międzykulturowej w mieście, a szczególną uwagę poświęcono wymianie dobrych praktyk i doświadczeń z miast i krajów sąsiadujących z Polską jak Niemcy i Czechy. 

Po prezentacjach uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów organizowanych na terenie Wrocławia. W Domu Europy zostały przygotowane warsztaty dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą pt. „Wokół dyskryminacji”, które poprowadziła Agnieszka Mikulska - Jolles, ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zrozumieć zjawiska, jakie są związane z dyskryminacją i mową nienawiści, a także wyposażyć ich w gotowe narzędzia i ćwiczenia jakie będą mogli realizować z młodzieżą w celu przeciwdziałaniu i reagowaniu na przypadki mowy nienawiści i przemocy rówieśniczej.

W Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi odbył się warsztat  pt. „Prawa Człowieka”, które podobnie jak szkolenie w Domu Europy są częścią projektu „Moja Europa” realizowanego przez Komisję Europejską w Polsce mające pomóc nauczycielom i edukatorom radzić sobie z przypadkami agresji, dyskryminacji i aktów mowy nienawiści wśród młodzieży. Warsztaty we wrocławskim Ratuszu poprowadziła dr Agnieszka Florczak i dr Arkadiusz Domagała, a szczególną uwagę poświęcili omówieniu sposobów prowadzenia dialogu z młodymi ludźmi nt. praw człowieka i źródeł kultury masowej.

Trzecie do wyboru warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Saksoni.  „Kompetencje językowe dla sukcesu w szkole – nauczanie i uczenie się niemieckiego jako języka drugiego”, poprowadzili Christina Iskander z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji oraz Petra Bilz z Saksońskiego Urzędu Szkolnictwa i Edukacji w Chemnitz.

Drugi dzień V Targów Edukacji Międzykulturowej był cyklem debat i dyskusji podzielonej na dwie części. Gości w imieniu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej powitał Jacek Wasik.

Pierwsza rozmowa dotyczyła wizji przyszłości wielokulturowych miast, w której dominowały tematy związane z konkretnymi zagadnieniami tj. bezpieczeństwo kulturowe w mieście, potencjał miast przygranicznych, a także rola biznesu w integracji mieszkańców. Druga debata pozwoliła uczestnikom wypowiedzieć się w kwestiach związanych z przyszłością edukacji międzykulturowej, czego przejawem jest rola mediów i polityki w edukacji, skuteczne sposoby edukacji dzieci i młodzieży, jak również efektywne metody włączania rządu i samorządu w proces edukacji wielokulturowej.  

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, edukatorzy, trenerzy międzykulturowi, studenci, uczniowie, rodzice, a także osoby ze świata mediów i biznesu oraz przedstawiciele polskiej i niemieckiej administracji publicznej.

Wydarzenie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dzielenia się rozwiązaniami w dziedzinie edukacji wielokulturowej. Jego organizatorami wydarzenia byli Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia.

Pages

Subscribe to Polska RSS