Przedstawicielstwo w Polsce

/poland/file/190516dowalbrzychmainjpg_pl190516_do_walbrzych_main.jpg

Europa małych Ojczyzn z perspektywy Wałbrzycha
EC

Przyszłość małych i średnich miast w Europie na przykładzie inicjatywy Sudety 2030 była tematem przewodnim Dialogu Obywatelskiego w Wałbrzychu z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, prezydenta miasta Romana Szełemeja oraz byłego wojewody dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca. Spotkanie odbyło się 16 maja 2019 w budynku Starej Kopalni w Wałbrzychu.

16/05/2019

Jak zauważyła Elżbieta Bieńkowska, współpraca w ramach strategii Sudety 2030, zainicjowanej już kilka lat temu, pokazuje, że taka współpraca między gminami może być efektywna. – Widać, że jeżeli działa się razem, jeżeli działa się jak jedna dłoń, to naprawdę da się wiele zrobić w Europie, da się wiele rzeczy przeprowadzić, nie ma mocnych i na Europę, i na takie zgromadzenie regionalne czy lokalne – twierdziła komisarz Bieńkowska. Jako przykład miast z wielkim potencjałem i rezerwą rozwojową podała Wałbrzych i Bytom.

W zakresie polityki regionalnej, Polska naprawdę nie ma się czego wstydzić. Według Elżbiety Bieńkowskiej potrzebne nam jest poczucie wspólnoty, pewność siebie i naszych wartości, jak i tego, że jesteśmy naprawdę w bardzo wielu dziedzinach lepsi od innych krajów Unii Europejskich. Takim przykładem są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, otrzymujące finansowanie ze środków unijnych.

 – Nawet nie mając całkowitej jasności, jak to dalej pójdzie, bo dyskusje są w tej chwili o budżecie w Komisji Europejskiej, te dyskusje się przeciągają, niestety jak zwykle. Prawdopodobnie dopiero za rok, być może, będziemy o pieniądzach dyskutować. Natomiast to, co zrobicie razem wcześniej na pewno zaprocentuje – zauważyła komisarz Bieńkowska. Pomimo niepewności, co do kolejnego budżetu i następnej perspektywy finansowej, wiemy na pewno, że będzie nowy cel polityki regionalnej — polityka miejska, jako cel odrębny polityki regionalnej z przeznaczonymi na nią sześcioma procentami całego budżetu.

Natomiast brak współpracy Polaków z Komisją, Parlamentem i Radą Europejską, jak i bierność polskiego rządu w sprawach europejskich, mogą zaszkodzić takim projektom. Słyszy się głosy, że kraje, które nie chcą być w Unii Europejskiej, nie powinny dostawać unijnych pieniędzy.

W dyskusji został poruszony tematu Brexitu. – Jak się Wielka Brytania zderzyła ze ścianą 27 krajów, które mówią jednym językiem, to nagle się okazało, że z tego co miało być wielkim sukcesem, jest wielka klęska. Zawsze warto być razem – mówiła Bieńkowska. Kampania brexitowa była antyeuropejska, podniesiony został problem imigrantów pochodzących głównie z UE, w tym Polaków, którzy stanowią ich najliczniejszą grupę. Narodami, które najwięcej by straciły przy wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, są właśnie Europejczycy. Według komisarz Bieńkowskiej powinniśmy zabiegać o firmy, które będą uciekać z Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Na tę sprawę trzeba również spojrzeć z perspektywy Polski. Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to 85 proc. całej gospodarki UE będzie stanowić strefa euro. Oczywiście, możemy dalej się opierać wstąpieniu do stefy euro. Jednak Unia Europejska jest organizacją dobrowolną, której zasady zaakceptowaliśmy w momencie przystąpienia. Jeśli jakiś kraj kłamie te zasady, to nie ma na to w tym momencie procedur. Jak podkreśliła komisarz Bieńkowska, około 70 proc. wszystkich inwestycji w Polsce to inwestycje z dofinansowaniem unijnym. – W żadnym innym systemie Polska takiego sukcesu nie doświadczyła – stwierdził Wojciech Przybylski, moderator dyskusji. Najbliższe wybory to głos przeciw lub za Unią Europejską. Jak zauważył Rafał Jurkowlaniec, były wojewoda dolnośląski i były marszałek Dolnego Śląska, musimy postawić na rozwój, ale nie za wszelką cenę. Zbyt wysoką ceną jest na przykład ekologia.

Z widowni padło pytanie o definicję małej Ojczyzny. Jak wyjaśniła komisarz Bieńkowska, zdaniem Unii nie ma takiej definicji. Europa Ojczyzn dla wielu oznacza rozmawianie z każdym państwem z osobna. Jednak, jak twierdzi Bieńkowska, wtedy nie ma Unii Europejskiej. Europa podzielona na kraje nie ma szans na arenie międzynarodowej, na to by mówić w imieniu wszystkich 28 państw. Dla Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha i przewodniczącego inicjatywy Sudety 2030, to właśnie Wałbrzych jest dla niego małą Ojczyzną. Na tym poziomie najłatwiej jest ocenić, co jest dla danego regionu najlepsze. Z taką opinią zgodziła się Elżbieta Bieńkowska – Nie da się decydować o wszystkim z Warszawy, tak samo nie da się o wszystkim decydować z Brukseli.

Spotkanie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Dialogi Obywatelskie - otwarte dla publiczności spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej - mają na celu przybliżenie obywatelom zjednoczonej Europy problematyki unijnej. Odbywają się od 2012 roku.

/poland/file/190516dowroclawmainjpg_pl190516_do_wroclaw_main.jpg

O przyszłości Europy Środkowej we Wrocławiu
EC

W trakcie Dialogu Obywatelskiego z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka, który odbył się 16 maja, odnoszono się do scenariuszy dla Parlamentu Europejskiego opublikowanych przez Visegrad Insight. Scenariusze są efektem serii warsztatów przeprowadzonych przez analityków z Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

16/05/2019

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ku któremu skłaniali się goście, jest ten o młodym pokoleniu, które „zmiecie elity” i stworzy coś własnego. To w nim pokładane są nadzieje. Do tego, jak twierdzi komisarz Bieńkowska, żyjemy w czasach rewolucji technologicznej i demograficznej.

Jak zauważył Jacek Sutryk, pierwszy raz metodą niekolonialną wytworzył się wspólny organizm, jakim jest Unia Europejska. Europa nie będzie federacją, lecz pozostanie wspólnotą, której spoiwem są przede wszystkim wartości, ale też więzi gospodarcze.

Jak twierdzi komisarz Bieńkowska, nie da się jednocześnie rozmawiać o Europie Ojczyzn i o wspólnocie europejskiej. Musimy postawić sobie pytanie, po co my jesteśmy w Unii Europejskiej i czego od niej oczekujemy jako Polacy.  – Dla Polski bycie w UE to być albo nie być. Polska nie jest krajem wyizolowanym – stwierdziła Elżbieta Bieńkowska. Musimy podjąć decyzję, czy chcemy, by Polska była wiodącym państwem w Unii Europejskiej, czy też by została zepchnięta na margines. Jaką potęgą gospodarczą jest Polska poza Unią? Jeżeli chcemy żyć na takim poziomie jak do tej pory, to musimy pozostać w UE. Według Jacka Sutryka, żeby efektywnie uczestniczyć w Unii Europejskiej, musimy się „uwspólniać”, musimy rezygnować z niektórych rzeczy na rzecz innych. Strefa euro też jest tego elementem.

Wydaje się, że nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zależy od zbliżających się wyborów. Według Elżbiety Bieńkowskiej nie ma obaw, aby sądzić, że 27. maja obudzimy się z Parlamentem eurosceptycznym, jednak na pewno będzie on bardziej zróżnicowany, niż dotychczas.

Do rosnących tendencji eurosceptycznych na pewno przyczynia się lęk przed utratą tożsamości. Nie jest on jednak uzasadniony, jak twierdzi Jacek Sutryk.  – Bycie Europejczykiem nie musi oznaczać rezygnacji z bycia Ślązaczką, Dolnoślązakiem, z bycia Polakiem – stwierdził. Co do kultury, Jacek Sutryk nie widzi zagrożenia jej unifikacji w Europie. Uważa, że mamy możliwość czerpania z innych kultur, a równocześnie nasze możliwości promowania polskiej kultury zwiększają się.

Kolejnym wyzwaniem jest kwestia bezpieczeństwa. Zdaniem Bieńkowskiej włożono wiele wysiłku, by rozpocząć współpracę obronną na poziomie UE się. Zadaniem Komisji Europejskiej będzie to, aby inne kraje też skorzystały na tej współpracy, nie tylko takie państwa jak Francja czy Niemcy.

Prezydent, Jacek Sutryk, w jednej z odpowiedzi odniósł się do ruchów nacjonalistycznych, które nie tylko zagrażają projektowi wspólnej Europy, ale także są niebezpieczne dla Polski. – Mi brakuje w dyskursie ideologiczno-politycznym takiej strony, która by prezentowała takie czyste myślenie konserwatywne. Z którym w części akurat mógłbym się zgodzić, lokując swoje poglądy polityczne nieco bardziej po lewej stronie. Tymczasem to klasyczne konserwatywne myślenie, w dobrym tego słowa znaczeniu, zostało wypchnięte, czy jest właśnie wypychane, przez takie myślenie narodowe, dodatkowo podlewane neofaszyzmem. Na to naszej zgody być nie może. To musi nas obrzydzać. – powiedział prezydent.

W czasie dyskusji z publicznością padło pytanie o protekcjonizm gospodarczy. Protekcjonizm gospodarczy, inaczej nazywany barierami na wspólnym rynku, to poważny problem dla spójności Unii Europejskiej. Ma wpływ zarówno na jedność Unii rozumianej jako wspólne wartości, jak i na jedność gospodarczą – zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska. Pojawia się potrzeba regulacji tych barier, w szczególności tych usługowych. Większość pomysłów Komisji Europejskiej, które miałyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, uległa znaczącej modyfikacji lub nie przeszła w Parlamencie Europejskim. Nie chodzi jedynie o protekcjonizm na linii wschód-zachód.

Te rzeczy mają wpływ na to, jak Unia Europejska jest postrzegana przez ludzi. Jeżeli ktoś ma firmę transportową i nagle zamyka mu się szlaban przed ciężarówką, to nie jest Unia, na którą głosowaliśmy, na którą głosowaliśmy na początku, ani taka Unia, jakiej chciały wszystkie kraje, przegłosowując dyrektywę usługową wiele lat temu – powiedziała Bieńkowska. Zdaniem Bieńkowskiej Europa nie poradzi sobie bez pracowników z zewnątrz.

Ze strony publiczności padło również pytanie o Ukrainę i o to, czy ma szanse na wstąpienie do Unii. Komisarz Bieńkowska zauważyła, że Ukraina dostała status kraju, który jest na ścieżce wejścia do Unii. Natomiast wraz ze zmianą prezydenta trzeba zwrócić uwagę, czy Ukraina nadal będzie chciała dążyć tą ścieżką. To od Ukrainy zależy jak długo na tej ścieżce pozostanie.

Dialogi Obywatelskie - otwarte dla publiczności spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej - mają na celu przybliżenie obywatelom zjednoczonej Europy problematyki unijnej. Odbywają się od 2012 roku.

/poland/file/190520ebdialogmainjpg_pl190520_eb_dialog_main.jpg

Zielone miasta przyszłości
EC

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich – to przewodni temat Dialogu Obywatelskiego z Elżbietą Bieńkowską i Jackiem Jaśkowiakiem. Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP tym razem spotka się z mieszkańcami Poznania.

Data: 
23/05/2019 - 12:00 - 14:00

Dialog Obywatelski w Poznaniu poświęcony będzie w szczególności zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem aglomeracji miejskich. Wspólnie z komisarz Bieńkowską głos zabierze Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Podczas dyskusji będzie można również porozmawiać o działaniach jakie podejmuje Unia Europejska w zakresie wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego, a także projektach realizowanych przez władze Poznania na rzecz rozwoju przestrzeni miejskiej.

Początek:  czwartek 23 maja, godz. 12:00. 

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań.

Moderator: Edwin Bendyk - Dziennikarz, publicysta i pisarz. Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Kierownik działu Nauka tygodnika „Polityka”, gdzie zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej.

Rejestracja:  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy. Zapisy przyjmowane będą do wtorku, 21 maja. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe i nazwę firmy/instytucji.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu przybliżenie obywatelom problematyki unijnej. Odbywają się w różnych miastach Europy od 2012 r. Zaproszeni goście odpowiadają na pytania publiczności, a także wsłuchują się w opinie i propozycje obywateli.

Dialog organizowany jest przez Przedstawicielstwo Regionalne KE.

Partnerzy wydarzenia: Urząd Miasta Poznania, Centrum Dokumentacji Europejskiej – WNPiD UAM w Poznaniu oraz Europe Direct - Poznań

/poland/file/190519beemainjpg_pl190519_bee_main.jpg

Chrońmy pszczoły!
AP

Komisja Europejska zdecydowała o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe” („Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”). Organizatorzy proponują przyjęcie przepisów służących utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska.

19/05/2019

 

Inicjatywa obywatelska zakłada wyznaczenie obowiązkowych celów dotyczących „przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów wspólnej polityki rolnej: radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów, wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i reformy kryteriów kwalifikowalności; promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych; skutecznej redukcji ilości substancji odżywczych (np. Natura 2000); skutecznego ustanowienia obszarów ochrony; intensyfikacji badań i monitorowania oraz poprawy edukacji”.

Zgodnie z traktatami Unia Europejska może podejmować działania prawne w takich obszarach jak rynek wewnętrzny, polityka rolna oraz ochrona zdrowia publicznego i jakości środowiska. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 27 maja 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska to instrument, który umożliwia obywatelom kształtowanie działań UE. Przewidziano ją w Traktacie z Lizbony, a wprowadzono w kwietniu 2012 r. rozporządzeniem w sprawie inicjatywy obywatelskiej, wdrażającym odnośne postanowienia Traktatu. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła – w ramach orędzia przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera o stanie Unii – propozycje reformy europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby jej forma była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika.

W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły reformę i zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W międzyczasie proces został uproszczony, a platforma współpracy oferuje wsparcie dla organizatorów. Przyczyniło się to do 14 proc. wzrostu liczby zarejestrowanych inicjatyw obywatelskich (34 rejestracje w trakcie kadencji obecnej Komisji w stosunku do 29 w poprzedniej kadencji) i wydania o 80 proc. mniej odmownych odpowiedzi (tylko cztery nieprzyjęte do rejestracji inicjatywy obywatelskie w trakcie kadencji obecnej Komisji w stosunku do 20 w poprzedniej kadencji).

Po formalnej rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Inicjatywa jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami: proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego; inicjatywa nie może być oczywistym nadużyciem, nie może też być w oczywisty sposób niepoważna, dokuczliwa ani sprzeczna z wartościami Unii.

Więcej informacji

 

/poland/file/190519sciencemainjpg_pl190519_science_main.jpg

Budżet na mobilność i naukę
AP

W ramach porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 2019 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Dodatkowe 100 mln euro pomogą UE lepiej przygotować się na główne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb rynku pracy.

19/05/2019

 

Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - W grudniu instytucje UE uzgodniły, że zwiększą budżet na badania naukowe i mobilność studentów, jak tylko znajdą się na to środki. Dziś pierwotną kwotę przewidzianą na ten cel uzupełniamy o 100 mln euro. To doskonała wiadomość dla naukowców i studentów w Europie, ponieważ będą oni mogli liczyć na większe wsparcie ze strony UE na swoje projekty.

80 mln euro z tej dodatkowej kwoty wykorzystana zostanie na finansowanie badań związanych z klimatem w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Będzie to kolejny krok w kierunku osiągnięcia ambitnego celu, który zakłada, że 35 proc. budżetu programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczone na badania związane z klimatem.

Pozostałe 20 mln euro zasili program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie – Erasmus+. Te dodatkowe środki wspomogą także tworzenie europejskich szkół wyższych – co jest jednym z założeń nowej inicjatywy UE i podstawą europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, który ma powstać do 2025 r. Do 2021 r. UE planuje utworzyć 12 europejskich szkół wyższych, które umożliwią uzyskanie dyplomu studentom łączącym studia w kilku państwach UE i przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności europejskich uczelni w UE i poza jej granicami.

Wniosek wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

4 grudnia 2018 r. Parlament Europejski i Rada, przy wsparciu Komisji, osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2019 r. W ramach tego porozumienia podjęto decyzję, aby wiosną 2019 r. przeznaczyć dodatkowe 100 mln euro na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i „Erasmus+”, po tym jak niewykorzystane środki z poprzednich lat będzie można przenieść do innych programów. Komisja przedstawia wniosek, aby zrealizować to porozumienie. W związku z proponowanym dziś zwiększeniem środków o 100 mln euro łączny budżet na badania naukowe i mobilność studentów w 2019 r. wyniesie 15,2 mld euro.

Dalsze informacje:

 

/poland/file/190519vatmainjpg-0_pl190519_vat_main.jpg

VAT: analiza transakcji
AP

Europejskie służby tropiące oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT) otrzymały nowe narzędzie do walki z przestępcami. System analizujący sieci transakcji umożliwi państwom członkowskim szybką wymianę i wspólne przetwarzanie danych dotyczących VAT. Dzięki temu będzie można wcześniej wykrywać podejrzane działania sugerujące wyłudzenia podatkowe.

19/05/2019

 

Wprowadzenie w życie narzędzia do analizy sieci transakcji (TNA) następuje w momencie, gdy śledztwa dziennikarskie po raz kolejny ujawniły, jak wielkie straty ponoszą budżety państw w wyniku oszustw związanych z VAT, których dopuszczają się grupy przestępcze kosztem uczciwych podatników. Jest to część nieustających wysiłków Komisji na rzecz stworzenia nowoczesnego i odpornego na oszustwa systemu VAT.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: - Tzw. oszustwa vatowskie to dziś jeden z głównych problemów dla naszych finansów publicznych, a ich wykorzenienie powinno być priorytetowym celem rządów państw UE. Dzięki nowemu narzędziu będziemy mogli szybciej wykrywać podejrzane działania i zajmować się nimi. Postępy, jakie osiągnęliśmy, nie oznaczają jednak, że spadła potrzeba głębszej i bardziej gruntownej reformy unijnego systemu VAT, tak aby był on w stanie poradzić sobie z dużą ilością transakcji transgranicznych, do jakich dochodzi w UE .

Ponieważ oszustwa wiązane z podatkiem VAT dokonywane są niezwykle szybko, państwa członkowskie muszą dysponować narzędziami umożliwiającymi im niezwłoczne i sprawne działanie. Państwa członkowskie zaczęły już korzystać z TNA, które zapewnić ma organom podatkowym szybki i łatwy dostęp do informacji o transakcjach transgranicznych. Umożliwi to szybkie reagowanie w przypadku wykrycia potencjalnego oszustwa związanego z VAT.

TNA, będące owocem ścisłej współpracy między państwami członkowskimi i Komisją, pozwoli również na znacznie ściślejszą współpracę w ramach unijnej sieci ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych (Eurofisc), jeśli chodzi o wspólną analizę informacji, tak aby można było możliwie szybko i skutecznie wykrywać oszustwa karuzelowe w zakresie podatku VAT i zajmować się nimi. Pozwoli to zintensyfikować współpracę i wymianę informacji między krajowymi organami podatkowymi, a urzędnicy Eurofisc będą mogli porównywać informacje z danymi w rejestrach karnych, bazach danych i z informacjami posiadanymi przez Europol i OLAF, unijny urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych, oraz koordynować dochodzenia transgraniczne.

Urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie nadużyć finansowych z państw członkowskich stosujących TNA uzgodnili sposób funkcjonowania tego narzędzia i wykorzystywania zebranych informacji.

Kontekst

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa ważną rolę na europejskim jednolitym rynku. Podatek VAT jest rosnącym źródłem dochodów państw członkowskich UE. W 2015 r. przyniósł ponad 1 bln euro dochodu, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT. Jako podatek konsumpcyjny VAT jest jedną z najbardziej sprzyjających wzrostowi gospodarczemu form opodatkowania.

Komisja nieustannie nawołuje do przeprowadzenia reformy systemu VAT, tak aby był on bardziej odporny na nadużycia. Poczyniono postępy w zakresie nowych przepisów dotyczących podatku VAT od sprzedaży przez internet oraz bardziej skutecznych przepisów dotyczących wymiany informacji i współpracy między państwami członkowskimi. Odnotowano jednak powolne postępy jeśli chodzi o wnioski Komisji dotyczące stworzenia unijnego obszaru VAT, który byłby przyjazny dla przedsiębiorstw i bardziej odporny na oszustwa. W październiku 2017 r. zaproponowano gruntowny przegląd obecnego systemu.

/poland/file/190514rainbowmainjpg_pl190514_rainbow_main.jpg

Każdy inny – wszyscy równi
EC

Komisja Europejska oraz Kampania Przeciw Homofobii zapraszają na seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, który przypada 17 maja. To data wykreślenia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie m.in. najnowszy raport "Tęczowa Mapa Europy".

Data: 
17/05/2019 - 09:30

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na seminarium z udziałem Szabolcsa Schmidta z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz przedstawicieli Kampanii Przeciw Homofobii. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie tegoroczna edycja Tęczowej Mapy Europy – corocznego raportu współfinansowanego przez Unię Europejską, przygotowanego przez ILGA Europa – który prezentuje dane dot. równouprawnienia osób LGBTI w Europie.

Czas: 17 maja 2019 r. (piątek), godz. 9.30

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa

Program:

 • 9.30 -9.45         Szabolcs Schmidt, DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów KE

Prawa osób LGBTI w Unii Europejskiej – działania Komisji Europejskiej

 • 9.45-10.30        Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii

Prezentacja Tęczowej Mapy Europy 2019

 • 10.30-10.45      Mirosława Makuchowska, Kampania Przeciw Homofobii

Prezentacja Europejskiej Deklaracji Równości

 • 10.45-11.00      Dyskusja z publicznością

Europa równych obywateli

Artykuł 2 Traktat o Unii Europejskiej mówi, że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

Dyskryminacja osób LGBTI jest sprzeczna z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, która od lat wspiera prawo do równego traktowania mieszkańców wspólnoty, niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Badania EUROSTATU wskazują, że Europejczycy o orientacji innej niż heteroseksualna mogą czuć się zagrożeni w przestrzeni publicznej, także w miejscu pracy czy szkole. 47% respondentów LGBTI w UE i aż 57% w Polsce doświadczyło dyskryminacji lub zastraszania. Osoby LGBTI spotykają się z dyskryminacją w dostępie do opieki zdrowotnej, podczas ubiegania się o prawne uznanie ich płci w dokumentach urzędowych, czy też w codziennym życiu.

Tęczowa Mapa Europy 2019

Tęczowa Mapa Europy ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia w sześciu obszarach: 1. równość i zakaz dyskryminacji, 2. rodzina, 3. wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, 4. przestępstwa z nienawiści, 5. uzgadnianie płci i integralność cielesna, 6. prawo do azylu. Ranking nie jest badaniem opinii publicznej – jego wynik bazuje na analizie prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych krajach.

Tegoroczna edycja Mapy wskazuje, że Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu badającym poziom równouprawniania osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych). Na 100 możliwych punktów Polska uzyskała 18.  Z publikowanego co roku, przy okazji obchodzonego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, zestawienia dowiadujemy się m.in., w których krajach obowiązują przepisy umożliwiające formalizację związków jednopłciowych, gdzie organizowanie marszów równości spotyka się z represjami i gdzie osoby LGBTI mogą liczyć na ochronę prawną przed przemocą.

Europejska Deklaracja Równości

Europejska Deklaracja Równości jest inicjatywą służącą wyrażeniu poparcia dla równych praw i wsparcia społeczności LGBTI. Wśród celów Deklaracji znajdują się postulaty dotyczące: 

 1. wzmocnienia ochrony prawnej osób LGBTI,
 2. zapewnienia bezpiecznego środowiska dla osób i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI,
 3. wsparcia niedostatecznie reprezentowanych obywateli należących do mniejszości seksualnych,
 4. uczynienia z UE lidera w kwestii praw osób LGBTI,
 5. wspierania społeczności LGBTI przy użyciu mandatów poselskich.

Inicjatywa jest koordynowana w Polsce przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Więcej informacji nt. działań KE w zakresie polityki równości UE:

 

Polacy są jednym z czterech najbardziej przychylnie nastawionych do UE narodów – zaraz po Irlandczykach, Bułgarach i mieszkańcach Luksemburga. Jednak gdy spojrzymy z bliska, okaże się, że unijne aspiracje pojmują po swojemu. Kiedy pytamy o korzyści z członkostwa, większość Polaków mówi o funduszach unijnych, swobodnym przepływie osób – bo pracować można w całej Europie. Jednak gdy postawimy pytanie o wartości, które mogłyby Europejczyków łączyć i nadawać kierunek działania, pojawia się wyraźna linia podziału.

Date: 
Monday, 13 May, 2019 - 18:30

/poland/file/180404flagsmainjpg_pl180404_flags_main.jpg

Polska, praworządność i artykuł 7
© EC

Jaki wpływ na kształtowanie Unii Europejskiej ma jej Parlament? O czym decydują europosłowie, których wybierzemy 26 maja? Tegoroczne obchody Dnia Europy odbędą się dwa tygodnie przed tym ważnym dla Europejczyków głosowaniem. Nic więc dziwnego, że tegoroczne obchody będą koncentrowały się właśnie na tych zagadnieniach!

Data: 
09/05/2019 (All day)

 

Na czwartek 9 maja Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk, przy wsparciu licznych partnerów z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Dnia Europy, przygotował liczne atrakcje dla mieszkańców regionu słupskiego. Od godz. 12.00 w Parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku rozpocznie się piknikowe świętowanie!

Program:

 • 12.00 – 12.10 - wspólne odśpiewanie „Ody do radości” z udziałem Chóru „Kantele” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku;
 • 12.10 – 12.20 - wspólna konferencja prasowa współorganizatorów poświęcona m.in. obchodom święta UE, ogłoszenie konkursu na Europejską Szkołę Roku oraz informacja o zaplanowanych działaniach profrekwencyjnych w ramach kampanii www.tymrazemglosuje.eu ;
 • 12.20 – 12.40 - przedstawienie programu imprezy, partnerów, stoisk i atrakcji wraz z programem;
 • 12.40 – 13.40 - debata na trawie pt. „Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne” współorganizowana z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku;
 • 13.40 – 13.50 - występ przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 25 „Kubuś Puchatek”;
 • 13.50 – 14.30 - Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku: quiz połączony ze skeczem o Unii Europejskiej;
 • 14.30 – 14.50 - Szkolny Zespół Artystyczny ze Szkoły Podstawowej nr 2: spektakl jubileuszowy na podstawie „Małego Księcia”;
 • 15.00 – 15.30 - ogłoszenie wyników konkursów;
 • 15.30 – 16.00 - podsumowanie obchodów Dnia Europy.

W ramach obchodów na terenie Parku im. PCK w Słupsku przy ul. Małcużyńskiego będzie zlokalizowanych wiele stoisk z dodatkowymi atrakcjami dla mieszkańców. Wśród nich m.in.:

 • rodzinne grillowanie przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku;
 • Europejska Gra Miejska przygotowana przez członków Koła Naukowego Administratywistów Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • pokaz treningowy przygotowany przez piłkarzy Gryfa Słupsk S.A.;
 • pokaz samochodów i badania daktyloskopijne przygotowane przez Szkołę Policji w Słupsku;
 • pokaz sprzętu i znakowanie rowerów przez Komendę Miejską Policji w Słupsku;
 • spółka miejska Wodociągi Słupsk S.A. przygotowały m.in. kącik edukacyjny, konkurs na rozpoznawanie smaku wody;
 • pokaz sprzętu strażackiego przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Dargoleza;
 • stoisko informacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku;
 • działania aminacyjno-edukacyjne przygotowane przez Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku.

- Cieszymy się, że z roku na rok Dzień Europy nie tylko przyciąga coraz większą liczbę mieszkańców, ale także coraz więcej instytucji i podmiotów zainteresowanych jest współudziałem w tym wydarzeniu. Jest to radosne święto! Przez ostatnie 15 lat to właśnie Polska najwięcej skorzystała z członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że dotacje są ważne, bo umożliwiają rozwój infrastruktury, ale Unia to coś więcej! To system wartości, bezpieczeństwa, praw wynikających z obywatelstwa UE” – mówi Rafał Kuligowski z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk

Współorganizatorami wydarzeń są:

 • Gmina Kobylnica;
 • Gmina Słupsk;
 • Powiat Słupski;
 • Miasto Ustka;
 • Miasto Słupsk;
 • Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku;
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku;
 • Słupski Instytut ds. Młodzieży.

Partnerami obchodów Dnia Europy w Słupsku są:

 • Przedszkole Miejskie nr 19 im. „Słupski Chłopczyk”;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku;
 • Gryf Słupsk S.A.;
 • Słupski Ośrodek Kultury;
 • Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • Koło Naukowe Administratywistów Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • Szkoła Policji w Słupsku;
 • Komenda Miejska Policji w Słupsku;
 • Wodociągi Słupsk S. A.;
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Dargoleza;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku;
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupsku;
 • Przedszkole Miejskie Nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku;
 • Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku.

Program "Kierunek Europa" jest dostępny także TUTAJ.

 

Pages

Subscribe to Polska RSS