Przedstawicielstwo w Polsce

/poland/file/190612eurozonemainjpg_pl190612_eurozone_main.jpg

Unia gospodarcza i walutowa
AP

Przed szczytem państw strefy euro (21 czerwca) Komisja Europejska podsumowuje postępy w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji tzw. sprawozdania pięciu przewodniczących. - Wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

12/06/2019

 

W ciągu czterech lat, jakie upłynęły od publikacji sprawozdania, dokonał się znaczny postęp we wzmacnianiu wspólnego obszaru walutowego i odporności unii gospodarczej i walutowej Europy. Wiele problemów ujawnionych w efekcie kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego, który nastąpił po 2007 r., zostało rozwiązanych. Pewne istotne działania jednak nie zostały jeszcze podjęte. Wspólna waluta i koordynacja polityki gospodarczej to środki prowadzące do celu, jakim jest: więcej miejsc pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje, sprawiedliwość społeczna i stabilność makroekonomiczna dla członków strefy euro i dla całej UE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Obecna Komisja ciężko pracowała nad dokończeniem unii gospodarczej i walutowej: wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o tworzenie miejsc pracy, o wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną dla naszych obywateli. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością.

W związku ze zbliżającym się szczytem państw strefy euro, który odbędzie się 21 czerwca, Komisja wzywa przywódców państw UE:

 • do osiągnięcia porozumienia w sprawie najważniejszych cech instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności, aby wesprzeć jego szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę; do uzgodnienia wielkości tego instrumentu w kontekście wieloletnich ram finansowych;
 • do zakończenia prac nad zmianami do Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności w celu jego szybkiej ratyfikacji przez państwa członkowskie strefy euro, w tym operacyjnego i skutecznego wspólnego mechanizmu ochronnego, zapewniania płynności bankom w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz aktywnych i skutecznych instrumentów ostrożnościowych; do zachowania jasnego podziału odpowiedzialności między uczestniczącymi podmiotami oraz możliwości dostosowywania unijnego jednolitego zbioru przepisów dla banków zgodnie z metodą wspólnotową; do włączenia z czasem Europejskiego Mechanizmu Stabilności do prawa Unii;
 • do ponowienia wysiłków na rzecz dokończenia budowy unii bankowej, rozpoczynając od negocjacji politycznych w sprawie europejskiego systemu gwarantowania depozytów;
 • do przyspieszenia prac nad unią rynków kapitałowych i wzmożenia działań w celu wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Komisja podsumowuje też najważniejsze postępy poczynione w ostatnich latach, oprócz rezultatów oczekiwanych na szczycie państw strefy euro w czerwcu 2019 r., oraz przygotowuje plan na nadchodzące lata.

Od szczytu państw strefy euro w grudniu 2018 r. prowadzona jest dyskusja na temat przyszłości instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, na podstawie wniosku Komisji w sprawie programu wspierania reform ; jest szansa na kompromis i należy zdecydowanie dążyć do jego osiągnięcia.

Przedmiotem dyskusji jest też reforma Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a w szczególności mechanizmu ochronnego w postaci linii kredytowej dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Mechanizm ochronny ma służyć jako rozwiązanie stosowane w ostateczności celem wsparcia skutecznego i wiarygodnego zarządzania kryzysami bankowymi w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Będzie on spłacany za pomocą wkładów z europejskiego sektora bankowego.

Dokończenie unii bankowej i unii rynków kapitałowych ma też zasadnicze znaczenie dla zwiększenia odporności i stabilności euro.

Znaczny postęp odnotowano w zakresie dalszego ograniczania ryzyka w unii bankowej. Z ostatniego sprawozdania z postępu prac, przygotowanego przez Komisję, wynika, że odsetek kredytów zagrożonych wszystkich banków UE stale się obniża i w trzecim kwartale 2018 r. wyniósł 3,3 proc., a więc utrzymuje się tendencja spadkowa, prowadząca do poziomów sprzed kryzysu. W przyszłości niezbędny jest postęp prac nad wspólnym systemem gwarantowania depozytów dla strefy euro.

Unia rynków kapitałowych sprzyjać będzie dalszej integracji rynkowej i pomoże zapewnić, by europejskie rynki kapitałowe były w stanie sprostać znaczącym wyzwaniom wewnętrznym lub zewnętrznym związanym ze stabilnością unii gospodarczej i walutowej.

Komisja podsumowuje także będące w toku działania na rzecz międzynarodowego wykorzystania euro; do prac tych zachęcali Komisję w grudniu przywódcy państw strefy euro. Euro ma dwadzieścia lat i jest drugą pod względem ważności walutą na świecie, która pozostała silna nawet w najgorszym okresie kryzysu finansowego i zadłużeniowego. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób można zwiększyć stosowanie euro w skali światowej, oraz zidentyfikować przeszkody w osiągnięciu tego celu, Komisja w ostatnich miesiącach prowadziła aktywne konsultacje z uczestnikami rynku w różnych sektorach (wymiany walut, energii, surowców, towarów rolnych i transportu).

Konsultacje te pokazały, że:

 • istnieje szerokie poparcie dla ograniczenia zależności od jednej dominującej światowej waluty;
 • euro jest jedyną walutą posiadającą wszystkie niezbędne cechy, jakich uczestnicy rynku szukają, by ją stosować jako alternatywę do dolara amerykańskiego;
 • sektor energii pozostanie kluczowym czynnikiem napędzającym stosowanie euro i istnieje pole do dalszego zwiększenia jego wykorzystania, na przykład w sektorze gazu;
 • uznaje się, że UE może za pomocą euro wzmocnić swoją suwerenność gospodarczą i odgrywać ważniejszą rolę na arenie światowej, aby przynosić korzyści unijnym przedsiębiorstwom i konsumentom.

Komisja wraz z Europejskim Bankiem Centralnym będzie kontynuować prace prowadzone z państwami członkowskimi, uczestnikami rynku i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz apeluje do Parlamentu Europejskiego, Rady i wszystkich zainteresowanych stron do poparcia wysiłków na rzecz zwiększenia międzynarodowej roli euro.

Kontekst

Prawie równo cztery lata temu przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, wraz z przewodniczącym szczytu państw strefy euro Donaldem Tuskiem, ówczesnym przewodniczącym Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloemem, prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim oraz ówczesnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem , opublikował ambitny plan pogłębienia unii gospodarczej i walutowej Europy najpóźniej do 2025 r.

W oparciu o wizję przedstawioną w sprawozdaniu pięciu przewodniczących Komisja w marcu 2017 r. wydała Białą księgę w sprawie przyszłości Europy , a w maju 2017 r. – dokumenty otwierające debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz przyszłości finansów UE . W grudniu 2017 r. Komisja Junckera określiła plan działania i przyjęła szereg konkretnych wniosków ustawodawczych, których ogólnym celem jest wzmocnienie jedności, skuteczności i demokratycznej rozliczalności europejskiej unii gospodarczej i walutowej do 2025 r.

Więcej informacji:

· Zestawienie informacji „Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej w Europie: podsumowanie po czterech latach od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących” – czerwiec 2019 r.

· Zestawienie informacji „Międzynarodowa rola euro” – czerwiec 2019 r.

· Zestawienie informacji „Korzyści z euro” – czerwiec 2019 r.

· Zestawienie informacji „Kalendarium działań UE od początku kryzysu” – czerwiec 2019 r.

· Zestawienie informacji „Unia rynków kapitałowych: zwiększenie inwestycji i dostępu do finansowania” – czerwiec 2019 r.

· Zestawienie informacji „Unia bankowa: dalsze ograniczanie ryzyka w systemie finansowym” – czerwiec 2019 r.

/poland/file/190509dzieneuropymainjpg_pl190509_dzieneuropy_main.jpg

Dzień Europy we Wrocławiu
copyright

W czwartek 9 maja, w dniu upamiętniającym ogłoszenia deklaracji Schumana, wspólnie świętowaliśmy Dzień Europy. Konkursy, atrakcje i prezentacje przygotowały: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i  Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz liczni partnerzy wydarzenia. 

10/05/2019

Tym razem głosuję – to prawdopodobnie najczęściej powtarzane zdanie w czasie tegorocznego Dnia Europy w stolicy Dolnego Śląska. Tak właśnie brzmi hasło zachęcające Europejczyków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i to właśnie z wyborami związana była większość atrakcji dostępnych w czasie pikniku. 

Szesnaście wrocławskich szkół włączyło się do zabawy w Europejskie Puzzle i przygotowało makiety  prezentujące skojarzenia uczniów z wybranymi krajami Unii Europejskiej, zaś uczestnicy pikniku głosowali na najciekawszą interpretację.  Smaku całej zabawie, i to dosłownie, dodawał fakt, że drużyny mogły przeprowadzać kampanie promujące projekty – dla przykładu drużyna węgierska częstowała gulaszem. 

Wszystkie prace przygotowano na bardzo wysokim poziomie. Nagrodę publiczności otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja, którzy wykonali makietę Portugalii. Nagroda organizatorów, za przygotowanie makiety pokazującej kulturę włoską, trafiła do uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 5 we Wrocławiu.

W trakcie pikniku mogliśmy wybrać się na wirtualne wycieczki, między innymi do Parlamentu Europejskiego i różnych krajów Unii. Mogliśmy też skosztować jak smakują naleśniki serwowane według tradycyjnych przepisów francuskich, hiszpańskich i polskich czy skomponować  autorskiego owocowego shake’a, którego potem trzeba było przygotować … jadąc na rowerze! Dużą popularnością cieszyła się europejska fotobudka oraz warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci pisały i rysowały listy do parlamentarzystów. 

Bardzo ciekawie prezentowały się stoiska, konkursy i zabawy przygotowane przez partnerów wydarzenia. W tym roku w pikniku udział wzięli: 
Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu, Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Wielokultury Wrocław, Alliance Française Wrocław i Konsulat Honorowy Francji we Wrocławiu, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu UM Wrocławia, Stowarzyszenie Tratwa, Stowarzyszenie Semper Avanti, Fundacja EkoRozwoju, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, Stowarzyszenie Jesteśmy stąd, Fundacja Integracji Społecznej Prom.

/poland/file/190610damamainpng_pl190610_dama_main.png

Sztuka na Jasnej
copyright

Jak zmieniała się sztuka Leonarda da Vinci w różnych okresach jego życia? Czy znamy wszystkie jego dokonania i talenty? Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Sztuka na Jasnej". Tym razem przyjrzymy się twórczości genialnego, renesansowego artysty i wynalazcy. Spora część wykładu poświęcona będzie obrazowi "Dama z gronostajem". 

Data: 
18/06/2019 - 18:00

 

W ramach programu „Sztuka na Jasnej” zapraszamy na cykl wykładów dr Justyny Napiórkowskiej poświęconych europejskiemu dziedzictwu kultury. 

Czerwcowe spotkanie będzie poświęcone twórczości i podróżom Leonarda da Vinci. Przy okazji 500 rocznicy śmierci genialnego, renesansowego artysty przyjrzymy się jego peregrynacjom: od rodzimego Vinci, prze Florencję, Mediolan, Rzym i francuskie Amboise w Dolinie Loary. Będzie to przyczynek do pokazania wybranych dzieł Leonarda i opowieści o jego licznych, niekiedy rzadko wspominanych talentach. Towarzyszyć temu będzie zarys funkcjonowania ówczesnej Europy. Szczególne miejsce zajmie w opowieści arcydzieło ze zbiorów Czartoryskich „Dama z gronostajem”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 czerwca o godz. 18.00 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej 14/16a w Warszawie.

Wstęp jest wolny, jednak prosimy o zgłoszenie udziału wypełniając formularz elektroniczny.

/poland/file/190607ekesmainjpg_pl190607_ekes_main.jpg

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019
EKES

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Laureaci zostaną nagrodzeni za nowatorskie inicjatywy i projekty promujące równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Zgłoszenia można nadsyłać 6 do września.

Data: 
07/06/2019 (All day) - 06/09/2019 (All day)

O Nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00. 

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli. 


NA PRZEKÓR DYSKRYMINACJI I STEREOTYPOM

W 2019 roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

 • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
 • uświadamianie konsekwencji powielania stereotypów związanych z płcią a powstałych w przekazie medialnym;
 • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki)i ICT (technologii informacyjnej i komunikacji), oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
 • zwalczanie zróżnicowania poziomu wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
 • promowanie przedsiębiorczości kobiet, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
 • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, z którymi borykają się m.in., samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej.


UNIA KOBIET

EKES, który jest głosem organizacji pracodawców europejskich, związków zawodowych i organizacji pozarządowych na szczeblu UE, wielokrotnie ostrzegał przed utrzymującą się tendencją dotyczącą segregacji płci i dyskryminacją na europejskich rynkach pracy i w europejskim społeczeństwie. 

Pomimo, że 60 lat temu, już w Traktacie rzymskim pojawiło się zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej do wyeliminowania różnic w wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć, to wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 16 proc., a w przypadku emerytur różnica wynosi aż 38 proc. 

Kobiety stanowią 51 proc. ludności UE, 67 proc. z nich pracuje, a wśród przedsiębiorców procent kobiet wynosi 31 proc. Ze względu na obowiązki domowe częściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na niepewnych warunkach i mniej zarabiają. Nadal nie są one w wystarczającym stopniu reprezentowane w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych takich jak np., zarządy spółek.

Stereotypy związane z płcią obecne są we wszystkich obszarach życia i powielane przez niektóre media. W obliczu obserwowanego ostatnio pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet w Europie oraz pesymistycznych prognoz, zgodnie z którymi osiągnięcie równego traktowania kobiet zajmie ponad sto lat, EKES wezwał do zobowiązania politycznego na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w Europie (opinia EKES pt. "Kwestie związane z równouprawnieniem płci", sprawozdawczyni: Indrė VAREIKYTĖ).


O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nagroda EKES dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. Tematem edycji nagrody w 2018 r. była tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie.

/poland/file/190523dopoznanmainpng_pl190523_do_poznan_main.png

Jacek Jaśkowiak i Elżbieta Bieńkowska
copyright

„Zielone miasta przyszłości” to temat debaty, która odbyła się w dniu 23 maja w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W debacie udział wzięli pani komisarz Elżbieta Bieńkowska i prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Spotkanie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

24/05/2019

Debatę zdominowało poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie różnych grup interesu w obszarze, jakim jest ochrona środowiska i działalność przemysłu. Kluczową kategorią, do której odwoływali się goście dialogu, było pojęcie zrównoważanego rozwoju.

Prezydent Jacek Jaśkowiak analizował ten problem z perspektywy lokalnej. Podawał przykłady sprzecznych oczekiwań mieszkańców, które władze miasta muszą godzić, często wchodząc w konflikt z jedną ze zwaśnionych stron oczekującej pomocy od władz miasta. Pomocy, której władze udzielić nie mogą ze względów prawnych. Na dialogu pojawili się przedstawiciele dwóch grup mających poczucie, że nie są wspierane przez miasto w staraniach o zachowanie „zielonych klinów”, których istnienie jest zagrożone poprzez działania lobby motoryzacyjnego i deweloperskiego. Ustosunkowując się do tych zarzutów, prezydent Jaśkowiak stwierdził, że miasto nie ma instrumentów, aby zmusić, np. bank, do wstrzymania postępowania egzekucyjnego względem prywatnego podmiotu.

/poland/file/190523dopoznan5png_pl190523_do_poznan_5.png

Elżbieta Bieńkowska i Jacek Jaśkowiak
copyright
Z oczywistych względów inną perspektywę dyskusji zaproponowała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Polityka miejska wiąże się nieodmienne z problemem zrównoważonego rozwoju, który w Unii Europejskiej jest jednym z najżywiej, obok rewolucji cyfrowej, dyskutowanych kwestii. - Europa jest kontynentem miejskim - stwierdziła komisarz. - Znalazło to swój wyraz w tym, że w następnej perspektywie finansowej Unia Europejska zdefiniuje nowy cel polityki regionalnej, który będzie się nazywał polityką miejską. Chodzi oto, aby połączyć w ramach jednego celu różne projekty (związane z energią, emisją CO2, transportem miejskim, środowiskiem przyjaznym mieszkańcom) finansowane do tej pory z różnych źródeł – dodała Elżbieta Bieńkowska

Zmiana filozofii, wynikająca z przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju, opisywana jest pojęciem gospodarki o zabiegu zamkniętym: w miejsce modelu „produkujemy-używamy-wyrzucamy” pojawia się model „produkujemy-używamy-przetwarzamy”.

/poland/file/190523dopoznan2png_pl190523_do_poznan_2.png

Elżbieta Bieńkowska i Jacek Jaśkowiak
copyright
Komisarz Bieńkowska bardzo mocno podkreślała, że największym błędem, jaki można popełnić w dyskusji na temat zmiany polityki klimatycznej, jest antagonizowanie jej uczestników, czyli przemysłu i środowiska proekologicznego. Jej zdaniem bez przemysłu w Europie nie będzie miejsc pracy, a Europa stanie się jakimś miejscem w ciągu produkcyjnym zaczynającym się gdzieś w Chinach, a kończącym w Stanach Zjednoczonych. 

Komisarz pytana o działania, jakie ma zamiar podjąć Unia Europejska, aby zapobiec katastrofie ekologicznej, odpowiedziała, że „ jest to kwestia edukacji, która powinna być realizowana na poziomie kraju członkowskiego. Unia ma na to środki i podjęła już konkretne działania i decyzje, w tym Polska, dotyczące ograniczenia emisji CO2 do roku 2030. W Polsce w tej sprawie panuje dwugłos. W kraju polski rząd mówi „węgiel to nasze bezpieczeństwo energetyczne”, a w Europie przedstawiciele tego rządu podejmują decyzje dotyczące ograniczenia emisji CO2”.

/poland/file/190523dopoznan1png_pl190523_do_poznan_1.png

Elżbieta Bieńkowska i Jacek Jaskowiak
copyright
Na koniec, zwracając się do uczestników dialogu, komisarz Bieńkowska podkreśliła, że nawet tak oczywiste tematy dla Europy jak zielona przyszłość, czyste powietrze, ma wiele aspektów wymagających uwzględnienia. -Ważne jest, że rozmawiamy ze sobą, że możemy się spierać w Polsce na temat węgla, to przejaw obecności Europy. (..) Więc jeżeli chcemy żyć w takim miejscu na świecie, to powinniśmy być razem, włączać się w te europejskie rozmowy na różnym poziomie. Tym lokalnym, który był tu dziś słyszalny, jak i tym europejskim. Jednak w rozmowie tej powinniśmy być względem siebie uczciwi i lojalni- podsumowała komisarz Bieńkowska

Wydarzenie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, we współpracy z Centrum Dokumentacji Europejskiej działającym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Dialogi obywatelskie – otwarte dla publiczności spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej – mają na celu przybliżenie obywatelom zjednoczonej Europy problematyki unijnej. Odbywają się od 2012 roku. Do tej pory odbyło się ich ponad 1700, z czego w Polsce ponad 150, co lokuje nasz kraj na członowym miejscu wśród państw unijnych popularyzujących tą drogą problematykę europejską.

/poland/file/190606watersmainjpg_pl190606_waters_main.jpg

Czyste kąpieliska na wakacje
AP

Ponad 95 proc. kąpielisk na terenie UE spełnia wymogi sanitarne, co oznacza bezpieczną dla człowieka jakość wody. - Dzięki dobrym badaniom, sprawozdawczości, monitorowaniu i dzieleniu się wiedzą, jesteśmy pewni, że stale poprawiamy jakość naszych ulubionych kąpielisk – powiedział komisarz Karmenu Vella. Polska w klasyfikacji wypadła najsłabiej m.in. ze względu na brak danych.

06/06/2019

 

Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach nieco ponad 85 proc. kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody. Opublikowane wyniki stanowią dobrą wskazówkę na temat tego, gdzie latem tego roku możemy oczekiwać najlepszej jakości wody w kąpieliskach.

Z tegorocznego sprawozdania Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że przeważająca część – 95,4 proc. – spośród 21 831 kąpielisk monitorowanych w 28 państwach członkowskich UE spełnia minimalne unijne wymogi w zakresie jakości. Ponadto w sprawozdaniu uwzględniono 300 monitorowanych kąpielisk w Albanii i Szwajcarii.

Poziom kąpielisk spełniających najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody nieznacznie wzrósł – z 85,0 proc. w 2017 r. do 85,1 proc. w ubiegłym roku. Odsetek kąpielisk spełniających normy „dostatecznej” jakości wody spadła z 96 proc. do 95,4 proc. w latach 2017–2018. Ten niewielki spadek wynika głównie z otwarcia nowych kąpielisk, dla których nie jest jeszcze dostępny zestaw danych dotyczących czterech sezonów kąpielowych wymaganych do sklasyfikowania ich zgodnie z dyrektywą. W 2018 r. 301 (lub 1,3 proc.) wszystkich kąpielisk w UE, Albanii i Szwajcarii uznano za kąpieliska o „niedostatecznej” jakości wody. To nieco mniej niż 1,4 proc. w 2017 r. 

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, podkreślił: - Jak przekonaliśmy się podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska, stoimy w obliczu wielu wyzwań. Dobrze jest jednak również świętować przykłady „zielonych” sukcesów Unii Europejskiej. Jakość europejskich kąpielisk jest jedną z takich dziedzin, która jest bliska wszystkim. Dzięki dobrym badaniom, sprawozdawczości, monitorowaniu i dzieleniu się wiedzą, jesteśmy pewni, że stale poprawiamy jakość naszych ulubionych kąpielisk. Nasz nowy przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska pomoże państwom członkowskim uczyć się od siebie nawzajem, jak najlepiej uzyskać i utrzymać doskonałość, którą udało nam się osiągnąć w trakcie mojej kadencji. Pogratulowałem Europejskiej Agencji Środowiska przyczynienia się do poprawy standardów, a także regularnego i rzetelnego przekazywania tych informacji. Rzetelność ta pozwala łatwo wybrać, gdzie zanurkować latem tego roku

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, stwierdził: - Nasze sprawozdanie potwierdza, że wysiłki państw członkowskich w ciągu ostatnich 40 lat, głównie w zakresie oczyszczania ścieków, opłaciły się. Obecnie większość Europejczyków cieszy się doskonałą jakością wody w kąpieliskach. Jest to jednak tylko jeden z wielu elementów, od walki z zanieczyszczeniem plastikiem po ochronę życia w morzu, o które musimy zadbać, aby poprawić stan mórz, jezior i rzek. 

Wymogi dotyczące wody w kąpieliskach określono w unijnej dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Wdrożenie przepisów UE przyczyniło się w ciągu ostatnich 40 lat do znacznej poprawy jakości wody w kąpieliskach w Europie. Skuteczne monitorowanie i zarządzanie wprowadzone na mocy dyrektywy, w połączeniu z inwestycjami w oczyszczanie ścieków komunalnych, doprowadziły do radykalnego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo przetworzonych odpadów komunalnych i przemysłowych, które trafiają do wody. Zgodnie z przepisami władze lokalne pobierają próbki wody podczas sezonu kąpielowego w oficjalnie wyznaczonych kąpieliskach. Próbki analizuje się pod kątem dwóch rodzajów bakterii, które są oznaką zanieczyszczenia pochodzącego z kanalizacji lub od zwierząt gospodarskich.
 
Inne kluczowe ustalenia

 • W czterech państwach stwierdzono, że przynajmniej 95 proc. kąpielisk uzyskało „doskonałą” jakość wody: na Cyprze (99,1 proc. wszystkich kąpielisk), na Malcie (98,9 proc.), w Austrii (97,3 proc.) i Grecji (97 proc.).
 • We wszystkich uwzględnionych w sprawozdaniu kąpieliskach na Cyprze, w Grecji, na Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Rumunii i Słowenii odnotowano w 2018 r. co najmniej „dostateczną” jakość wody.
 • Najwięcej kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody znajdowało się w trzech krajach: we Włoszech (89 kąpielisk czyli 1,6 proc.), Francji (54 kąpielisk – 1,6 proc.) i Hiszpanii (50 kąpielisk – 2,2 proc.). W porównaniu z 2017 r. liczba kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody we Francji zmniejszyła się (z 80 w 2017 r. do 54 w 2018 r.), podczas gdy we Włoszech odnotowano wzrost kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody (z 79 do 89) i w Hiszpanii (z 38 do 50).

Kontekst

Zanieczyszczenie wody bakteriami kałowymi nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zwłaszcza jeżeli występuje w kąpieliskach. Kąpiel na zanieczyszczonych plażach lub w zanieczyszczonych jeziorach może powodować choroby. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki i woda spływająca z gospodarstw i gruntów rolnych. Takie zanieczyszczenie wzrasta podczas intensywnych opadów i powodzi, ze względu na przelewanie się ścieków i zanieczyszczonej wody odpływowej, które spływają do rzek i mórz.

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Albania i Szwajcaria monitorują swoje kąpieliska zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Ocena jakości wody w kąpieliskach na mocy dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach uwzględnia dwa parametry mikrobiologiczne: enterokoki jelitowe i Escherichia coli. Jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną” w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych. W przypadkach gdy jakość wody zostaje sklasyfikowana jako „niedostateczna”, państwa członkowskie powinny zastosować pewne środki, takie jak zakaz kąpieli lub publikacja ostrzeżeń zawierających informacje dla użytkowników kąpielisk, a także podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Dodatkowe informacje 

/poland/file/190606discovereumainjpg_pl190606_discover_eu_main.jpg

DiscoverEU
Shutterstock

Do trzeciej rundy unijnego konkursu dla młodzieży DiscoverEU zgłosiło się prawie 95 tys. młodych osób. Spośród nich wyłoniono około 20 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Laureaci będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Ich wyprawy będzie można śledzić na mediach społecznościowych. 

06/06/2019

W trzeciej rundzie konkursu DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi z wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia były przyjmowane przez dwa tygodnie, do 16 maja 2019 r. Laureaci zostali wybrani na podstawie kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: - W tym miesiącu inicjatywa DiscoverEU obchodzi swoją pierwszą rocznicę. W ciągu jednego roku do konkursu zgłosiło się około 275 tys. młodych Europejczyków, a 50 tys. z nich przyznano bilety na podróż. Jestem dumny, że coraz więcej młodych ludzi poznaje naszą bogatą historię i kulturę, nawiązuje kontakty z młodzieżą za granicą, uczy się niezależności i samodzielności, dzieli się swoimi doświadczeniami i emocjami, a przy tym również odkrywa samych siebie.

Ze zwycięzcami trzeciej rundy skontaktuje się teraz agencja pośrednicząca w rezerwacji biletów. Laureaci będą mogli podróżować w pojedynkę lub w grupie do pięciu osób. Podróż może trwać do 30 dni i musi odbyć się w okresie między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Większość laureatów będzie podróżować koleją, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie z innych środków transportu.

Laureaci otrzymają ponadto wsparcie i porady w takich kwestiach jak zrównoważona turystyka, dowiedzą się także, na czym polega rola ambasadora DiscoverEU. Jako ambasadorzy DiscoverEU zostaną poproszeni o umieszczenie swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub wystąpienie z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Będą mogli również kontaktować się z innymi laureatami konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Laureaci zostaną też zaproszeni do udziału w pierwszej edycji spotkań DiscoverEU, które odbędą się w różnych miejscach w całej Europie i będą poświęcone tematom takim jak zrównoważony rozwój czy dziedzictwo kulturowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Nijmegen (Holandia) w dniach 12–13 lipca, a jego tematem będzie zrównoważony rozwój.

Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem tego roku – do wygrania będzie kolejnych 20 tys. biletów DiscoverEU.

Kontekst

Konkurs DiscoverEU oferuje łatwo dostępną możliwość odbycia podróży młodym osobom zgłaszającym się w swoim imieniu lub w małych grupach, w tym pochodzącym ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Inicjatywa daje osiemnastolatkom szansę poznania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy, nawiązania znajomości z rówieśnikami oraz odkrycia, czym jest dla nich tożsamość europejska. Konkurs ogłoszono po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. w następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego działania przygotowawczego o budżecie na rok 2018 wynoszącym 12 mln euro.

W pierwszych dwóch rundach możliwość podróżowania po Europie zaoferowano około 30 tys. młodych ludzi. Na rok 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził dla inicjatywy DiscoverEU budżet w wysokości 16 mln euro. Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem 2019 r. Konkretne daty i dalsze informacje zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Zważywszy na zainteresowanie, jakim się cieszy konkurs DiscoverEU wśród młodych ludzi, Komisja stara się ulepszyć tę inicjatywę w oparciu uwagi laureatów i głównych zainteresowanych stron. Uwagi nadesłane dotąd przez prawie 5,5 tys. uczestników pierwszej rundy pokazują, że uważają oni udział w inicjatywie DiscoverEU za cenne i integracyjne doświadczenie, sprzyjające aktywności obywatelskiej, rozwojowi osobistemu i nabywaniu umiejętności. Podróżowanie jest dla młodych ludzi okazją do budowania pewności siebie i rozwijania ważnych kompetencji, takich jak: znajomość języków obcych, umiejętności międzykulturowe, interpersonalne i organizacyjne, zdolności dostosowawcze, odporność, rozwiązywanie problemów czy współpraca w grupie. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Niektórzy z nich udali się w pierwszą w życiu podróż bez rodziców lub opiekunów.

W maju 2018 r. w nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała przeznaczenie na inicjatywę DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus+. Jeżeli Parlament Europejski i Rada wyrażą na to zgodę, w okresie tych siedmiu lat taką podróż będzie mogło odbyć kolejnych 1,5 mln osiemnastolatków.

Więcej informacji:

/poland/file/180605euqualitymainjpg_pl180605_euquality_main.jpg

Równość bez wyjątków
AP

Po 10 latach od przyjęcia Karta praw podstawowych spełnia pokładane w niej nadzieje. Stanowi fundament Unii wartości i określa nasze prawa, wolności i zasady – ocenia pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jednak z badania Eurobarometru wynika, że nadal jedynie czterech na 10 obywateli wspólnoty słyszało o Karcie, a zaledwie co dziesiąty wie, czym ona jest.

05/06/2019

 

Komisja Europejska publikuje swoje coroczne sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE przez instytucje UE i państwa członkowskie. W tym roku przypada 10. rocznica wejścia Karty w życie. Z tej okazji Komisja publikuje również badanie Eurobarometru dotyczące świadomości obywateli na temat Karty. 

Dzięki Karcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat instytucje UE w swoich działaniach rozwinęły kulturę praw podstawowych. System egzekwowania prawa nie wykorzystuje jeszcze jednak Karty w pełni, a poziom świadomości na jej temat utrzymuje się na niskim poziomie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Po dziesięciu latach od jej przyjęcia Karta praw podstawowych spełnia pokładane w niej nadzieje. Stanowi ona fundament Unii wartości i określa nasze prawa, wolności i zasady. Ludzie będą mogli jednak skutecznie korzystać z Karty tylko wtedy, gdy będą wiedzieli o przysługujących im prawach oraz gdzie należy się zwrócić w przypadku ich naruszenia. Dlatego też ważne jest, by w dalszym ciągu rozpowszechniać informacje na temat Karty i uświadomić ludziom, jakie prawa przysługują im jako Europejczykom.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - Sądy przywołują Kartę w swoich orzeczeniach, a UE stosuje ją poprzez swoje inicjatywy na rzecz ochrony praw obywateli. Jednak jedynie 1 na 10 Europejczyków wie czym jest Karta, co utrudnia pełne wykorzystanie jej potencjału. Dlatego też apeluję do rządów krajowych oraz społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia poziomu świadomości i urzeczywistnienia postanowień Karty w życiu wszystkich obywateli.

Ze sprawozdania wynika, że podmioty kształtujące politykę w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma zapewnienie zgodności inicjatyw z Kartą i w związku z tym UE przyjęła wiele inicjatyw mających na celu ochronę praw podstawowych obywateli, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organy krajowe, w tym sądy, są zobowiązane do stosowania Karty przy wdrażaniu prawa UE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości coraz częściej w swoich orzeczeniach przywołuje Kartę i liczba odniesień wzrosła z 27 w 2010 r. do 356 w 2018 r. Sądy krajowe również odwołują się do Karty w swoich orzeczeniach i coraz częściej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości o wytyczne.

Mimo to Karty nadal nie wykorzystuje się w pełni, a poziom świadomości na jej temat utrzymuje się na niskim poziomie, zwłaszcza na szczeblu krajowym. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazuje na brak polityk krajowych w zakresie zwiększania świadomości na temat Karty i jej wdrażania. Z badania Eurobarometru wynika, że mimo iż sytuacja uległa nieznacznej poprawie od 2012 r., jedynie czterech na 10 obywateli słyszało o Karcie, a jedynie jeden na 10 wie, czym ona jest. Sześciu na 10 obywateli zadeklarowało, że chciałoby uzyskać więcej informacji na temat samej Karty oraz tego, gdzie należy się zwrócić w przypadku naruszenia ich praw.

Jeżeli chodzi o stosowanie Karty w 2018 r., w sprawozdaniu wspomniano kluczowe inicjatywy UE, takie jak:

W sprawozdaniu podkreślono również, że istnieje możliwość poprawy, zwłaszcza na szczeblu krajowym. Nieprzestrzeganie praworządności, a także przepisów w dziedzinie azylu było i nadal stanowi problem w części UE.

12 listopada br. Komisja Europejska, fińska prezydencja UE oraz Agencja Praw Podstawowych UE zorganizują konferencję z okazji 10-lecia Karty, na której upamiętnione zostanie jej ustanowienie. Uczestnicy rozważą sposoby poprawy stosowania Karty w państwach członkowskich.

Kontekst

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Karta praw podstawowych stała się prawnie wiążąca. Od tego czasu Komisja co roku publikuje sprawozdanie na temat stosowania Karty.

W sprawozdaniach rocznych przedstawia się postępy poczynione w dziedzinach, w których UE ma kompetencje do podejmowania działań oraz wskazuje, jak w konkretnych przypadkach uwzględniono postanowienia Karty, zwłaszcza w odniesieniu do nowych wniosków ustawodawczych UE. Uwzględnia się w nim także rolę, jaką instytucje UE oraz organy państw członkowskich pełnią w urzeczywistnieniu praw podstawowych w życiu ludzi.

We współpracy z właściwymi organami krajowymi, lokalnymi i unijnymi Komisja podejmuje działania na rzecz skuteczniejszego informowania obywateli o przysługujących im prawach podstawowych oraz instancjach służących pomocą w przypadkach, gdy prawa te zostały naruszone. Praktyczne informacje dostępne są w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Dodatkowe informacje

/poland/file/180214budgetmainjpg_pl180214_budget_main.jpg

Budżet z perspektywą
© AP

Konkurencyjna gospodarka, edukacja i zatrudnienie młodych ludzi, wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE oraz poza nią, reagowanie na zmiany klimatyczne – to priorytetowe obszary, na których skupia się KE prezentując propozycję budżetu na 2020 r. - Jest to ostatni budżet proponowany przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera – przypomniał komisarz Günther H. Oettinger.

05/06/2019

 

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014–2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Celem jest optymalizacja finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Jean-Claude'a Junckera.

Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - Projekt budżetu UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem proponowanym przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera. Jego celem jest dalsze wspieranie priorytetów UE – tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, młodzieży, przeciwdziałania zmianie klimatu, bezpieczeństwa i solidarności – oraz przygotowanie przejścia do następnego cyklu budżetowego. Zwracam się do Rady i nowego Parlamentu o terminowe osiągnięcie porozumienia, które zapewni stabilność przyszłości UE.

Zgodnie z wnioskiem Komisji środki w budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na następujące obszary priorytetowe: konkurencyjna gospodarka i młodzież; oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE, zmiana klimatu.

21 proc. ogólnego proponowanego budżetu na 2020 r. zostanie przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jest to zgodne z ambitnym celem polegającym na przeznaczeniu 20 proc. obecnego długoterminowego budżetu UE na działania związane z walką ze zmianą klimatu.

Inwestowanie w konkurencyjną gospodarkę i młodzież

Ponad 83 mld euro środków na zobowiązania przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów i będzie zapewniać wsparcie młodym ludziom. W tym:

 • 13,2 mld euro na badania i innowacje w Europie w ramach programu „Horyzont 2020” – największa i ostatnia transza unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.) – włącznie z końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie;
 • 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+;
 • 117 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, aby wspierać młodych ludzi mieszkających w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka (dzięki czemu łączna kwota finansowania dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014–2020 wyniesie 4,5 mld euro);
 • 1,2 mld euro (+75 proc. w porównaniu z 2019 r.) na europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, aby umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.;
 • 255 mln euro na Europejski program rozwoju przemysłu obronnego w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego zanim w 2021 r. zostanie utworzony w pełni funkcjonalny Europejski Fundusz Obronny.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE

Wiele z wyzwań, przed jakimi stoi Europa, nie zna granic. UE wielokrotnie wykorzystywała wszystkie środki elastyczności dostępne w budżecie, aby reagować na klęski i katastrofy, rozwiązywać problemy związane z migracją i wzmacniać swoje granice zewnętrzne. Dzięki swoim różnym instrumentom budżet UE na 2020 r. będzie nadal inwestował w solidarność i bezpieczeństwo w Europie i poza nią:

 • 420,6 mln euro (+34,6 proc. w porównaniu z 2019 r.) dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w następstwie porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2019 r. na rzecz utworzenia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.;
 • 156,2 mln euro na nowy program „rescEU” (modernizacja istniejącego Mechanizmu Ochrony Ludności), aby lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE, np. w postaci samolotów i helikopterów do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach;
 • 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. Jest to reakcja budżetowa na zobowiązanie podjęte na III konferencji w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii w 2019 r. (budżet UE na 2019 r. przewiduje już środki finansowe na rzecz Syrii w wysokości 2,01 mld euro);
 • dalsze wsparcie rozwijania systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Schengen i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ogólnym celu zwiększania interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom UE.

Budżet zorientowany na osiągnięcie wyników

Zapewnienie, by każde euro z budżetu UE tworzyło wartość dodaną dla obywateli UE, jest dla Komisji priorytetem. Jest to również główny cel wniosku Komisji dotyczącego przyszłego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027.

Wraz z projektem budżetu Komisja opublikowała przegląd wyników w odniesieniu do każdego z programów finansowanych z budżetu UE. Pokazuje on, że budżet UE przynosi konkretne rezultaty dla obywateli w UE i poza jej granicami.

Kontekst 

Projekt budżetu UE na 2020 r. obejmuje dwie kwoty na każdy program, który ma być finansowany z budżetu – środki na zobowiązania i środki na płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, co do których można się zobowiązać w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wydatkowane. Proponowany budżet UE na 2020 r. wynosi 168,3 mld euro w środkach na zobowiązania (+1,3 proc. w porównaniu z 2019 r.) i 153,7 mld euro w środkach na płatności (+3,5proc. w porównaniu z 2019 r.).

Budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Odpowiada on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Budżet UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt budżetu opiera się na założeniu, że Wielka Brytania będzie w pełni uczestniczyć w realizacji i finansowaniu budżetu UE na 2020 r., tak jak gdyby była ona państwem członkowskim.

Wiosną 2018 r. Komisja opublikowała propozycje dotyczące następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027. Państwa członkowskie i nowo wybrany Parlament Europejski będą prowadzić równolegle negocjacje na temat budżetu na 2020 r. i budżetu długoterminowego.

Więcej informacji:

Pages

Subscribe to Polska RSS