Przedstawicielstwo w Polsce

/poland/file/190617exportmainjpg_pl190617_export_main.jpg

Handel pomimo barier
AP

Europejskie firmy napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych – wynika z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej. Mimo to od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery, co w 2018 r. pozwoliło na zwiększenie eksportu o ponad 6 mld euro. - Przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi bronić interesów swoich przedsiębiorstw – deklaruje komisarz Cecilia Malmström.

17/06/2019

 

W ostatnim wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach wskazano 45 nowych barier handlowych wprowadzonych w 2018 r. w państwach spoza UE. Oznacza to, że łącznie istnieje rekordowa liczba 425 środków w 59 różnych krajach, co kosztuje europejskie przedsiębiorstwa miliardy euro rocznie.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - W skomplikowanej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi nadal bronić interesów swoich przedsiębiorstw na rynkach światowych. Niezwykle ważne jest dopilnowanie, by obowiązujące przepisy były przestrzegane. Dzięki naszym skutecznym interwencjom od czasu objęcia przeze mnie urzędu pod koniec 2014 r. usunięto dotychczas już 123 barier ograniczających możliwości unijnego wywozu. Rozwiązując konkretne problemy zgłoszone przez nasze przedsiębiorstwa, udało nam się osiągnąć korzyści gospodarcze równoważne pod względem wartości z tymi uzyskanymi w wyniku umów handlowych zawartych przez UE. Bez wątpienia wysiłki te należy kontynuować.

Na pierwszych dwóch miejscach całego wykazu znajdują się Chiny i Rosja, które utrzymują odpowiednio 37 i 34 problematyczne środki handlowe. Większość skutków dla wywozu z UE wynika ze środków wprowadzonych przez Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Algierię. Dotyczą one 80 proc. całego wywozu z UE objętego nowymi środkami i koncentrują się głównie na sektorach związanych ze stalą, aluminium i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Wysiłki UE na rzecz egzekwowania obowiązujących przepisów handlu międzynarodowego dają wyraźne rezultaty. Interweniując w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami UE w ramach unijnej strategii lepszego dostępu do rynku, Komisja usunęła w ubiegłym roku aż 35 barier handlowych, między innymi w Chinach, Japonii, Indiach i Rosji. Środki te obejmowały osiem kluczowych sektorów eksportowych i inwestycyjnych UE, w tym rolnictwo i rybołówstwo, samochody, wyroby włókiennicze i skórzane, wina i napoje spirytusowe, kosmetyki, produkty mineralne, części do samolotów oraz sprzęt ICT. Niektóre z tych środków wpłynęły również na poszczególne sektory w sposób horyzontalny.

Bariery w handlu i inwestycjach wyeliminowane w 2018 r. obejmowały między innymi:

 • chińskie ograniczenia w odniesieniu do przywozu produktów wołowiny i baraniny;
 • rosyjskie bezprawne środki antydumpingowe dotyczące lekkich pojazdów użytkowych;
 • cła na towary elektroniczne i obowiązkowe świadectwa weterynaryjne ograniczające wywóz wyrobów skórzanych w Indiach;
 • ograniczenia dotyczące stosowania dopuszczonych dodatków w winie i napojach spirytusowych w Japonii;
 • obowiązkowe oznaczanie wyrobów włókienniczych w Egipcie.

Kontekst

Egzekwowanie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego uznano za główny priorytet strategii Komisji z 2015 r. „Handel z korzyścią dla wszystkich”. Jednym z głównych zadań Komisji jest usuwanie barier handlowych, a także większy nacisk na wdrażanie umów handlowych UE. Celem unijnego poszerzonego partnerstwa na rzecz dostępu do rynków jest zapewnienie, by nasze przedsiębiorstwa mogły konkurować na równych warunkach w przypadku poszukiwania możliwości eksportowych i inwestycyjnych w krajach spoza Europy.

Sprawozdanie Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach jest publikowane corocznie od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Jest ono oparte w całości na informacjach na temat barier handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, zgłoszonych przez europejskie przedsiębiorstwa.

Komisja uruchomiła również w państwach członkowskich inicjatywę „dni dostępu do rynku”, aby zwiększyć świadomość mniejszych przedsiębiorstw na temat tego, w jaki sposób UE może pomóc w pokonywaniu napotykanych przez nie barier. W ciągu zaledwie 12 miesięcy zorganizowano imprezy z udziałem lokalnych przedsiębiorstw w Danii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Portugalii i we Francji.

Po opublikowaniu w dniu 28 marca 2019 r. 37. sprawozdania rocznego w sprawie działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych UE jest to drugie sprawozdanie w sprawie egzekwowania przepisów opublikowane przez Komisję w 2019 r. Sprawozdanie przedstawiające postępy we wdrażaniu umów handlowych UE zostanie opublikowane jeszcze w tym roku.

Więcej informacji

W ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej przygotowaliśmy dwie publikacje dla najmłodszych obywateli. Książeczki „Nasza Europa” oraz „Nasza Europa 2” w przystępny sposób przekazują wiedzę o kształcie, misji i funkcjonowaniu naszej wspólnoty. Łączą edukację z zabawą oferując dzieciom rozwijające zadania. Liczymy, że książeczki będą okazją do rozmowy - być może pierwszej - z młodymi odbiorcami na temat Unii Europejskiej.

Date: 
Monday, 17 June, 2019 - 14:30

W ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej przygotowaliśmy dwie publikacje dla najmłodszych obywateli. Książeczki „Nasza Europa” oraz „Nasza Europa 2” w przystępny sposób przekazują wiedzę o kształcie, misji i funkcjonowaniu naszej wspólnoty. Łączą edukację z zabawą oferując dzieciom rozwijające zadania. Liczymy, że książeczki będą okazją do rozmowy - być może pierwszej - z młodymi odbiorcami na temat Unii Europejskiej.

Date: 
Monday, 17 June, 2019 - 14:30

/poland/file/jtmainjpg_pljt_main.jpg

Juvenes Translatores
EC

Od 12 lat Komisja Europejska organizuje ogólnoeuropejski konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich „Juvenes Translatores”. Zgadnie z regulaminem w konkursie może wziąć udział określona liczba szkół z każdego państwa członkowskiego UE. Jednak w tym roku tłumaczeń z Polski było o wiele więcej niż z jakiegokolwiek innego kraju Europy. Dlatego zorganizowaliśmy „dogrywkę”, aby docenić ambicje i zaangażowanie wszystkich chętnych.

17/06/2019

 

Ideą projektu „Juvenes Translatores”, który odbywa się od 2007, jest popularyzacja nauki języków obcych i przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. Co roku do konkursu przystępuje kilka tysięcy uczniów z kilkuset szkół w całej Europie, a tłumacze Komisji Europejskiej wybierają spośród nich autorów najlepszych tłumaczeń z każdego kraju.

W Polsce konkurs cieszy się dużą popularnością i z roku na rok napływa coraz więcej zgłoszeń od szkół chcących wziąć w nim udział. Tymczasem, zgodnie z regulaminem, liczba miejsc jest ograniczona i odpowiada liczbie posłów reprezentujących dany kraj w Parlamencie Europejskim. W przypadku naszego kraju oznacza to, że w tegorocznej edycji „Juvenes Translatores” mogło uczestniczyć tylko 51 szkół spośród aż 190 chętnych.

Aby wyjść naprzeciw tak ambicjom młodych tłumaczy i dać większej liczbie uczniów szansę spróbowania swoich sił w trudnej sztuce przekładu, biuro terenowe Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Polsce zaoferowało wszystkim szkołom, które nie miały szczęścia w losowaniu, możliwość przystąpienia do nieoficjalnej wersji konkursu w tym samym dniu i przy użyciu tych samych tekstów, co w konkursie zasadniczym. Wyzwanie zdecydowało się podjąć aż 97 szkół z całej Polski! W każdej z nich zorganizowany został konkurs wewnętrzny, z którego wyłoniono i nadesłano do nas jedno najlepsze tłumaczenie.

/poland/file/jt2png_pljt_2.png

Juvenes Translatores
EC
Po wnikliwej ocenie i długich naradach spośród nadesłanych prac wybraliśmy 9 takich, w których doskonała znajomość języka obcego i ojczystego, dokładność, błyskotliwość, kreatywność i talent złożyły się w dną znakomitą całość, dając tłumaczenia najwyższej klasy.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy podjęli dodatkowy wysiłek związany z organizacją konkursów wewnętrznych i oceną prac, gratulujemy wszystkim uczniom, których prace mieliśmy przyjemność sprawdzać, a w szczególności tym 9, którzy zachwycili nas najbardziej.

Oto lista wyróżnionych młodych tłumaczy:

 • TOMASZ ROSIŃSKI – I LO w Swarzędzu
 • JAKUB SIWEK – I LO w Rykach
 • ZUZANNA KAŹMIERCZAK – XLI LO im Joachima Lelewela w Warszawie
 • DAWID MARCISZ – I LO im Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
 • OLGA TAŁASIEWICZ – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • AGATA BYCHOWSKA – I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 • EMILIA SALVATI – LO im. Piotra Skargi w Sędziszowie
 • JULIA WAWRZYNIAK – I LO im K. Miarki w Mikołowie
 • JAKUB RANSZ – I LO im. J. Śniadeckiego w Pabianicach

/poland/file/190614asylummainjpg_pl190614_asylum_main.jpg

Prawo migracyjne i azylowe
AP

Procedury udzielania ochrony międzynarodowej, zobowiązania do powrotu, udzielanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych – to niektóre zagadnienia, jakie będą poruszane podczas szkolenia „Prawo migracyjne i azylowe w perspektywie krajowej i unijnej”. Do udziału zapraszamy prawników. Szkolenie przygotowuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Data: 
26/06/2019 (All day)

 

Szkolenie będzie dotyczyło przepisów prawa krajowego i prawa UE oraz zagadnień praktycznych w zakresie prawa migracyjnego i azylowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), zobowiązania do powrotu, udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych i umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami oraz dzielenie się praktycznymi doświadczeniami HFPC w zakresie udzielania cudzoziemcom pomocy prawnej.

 

Termin szkolenia: środa 26 czerwca 2019 r. godz. 9.00 - 17.00 (w trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe oraz dłuższą przerwę lunchową).

Miejsce: Przedstawicielstwo KE w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16A.

Szkolenie przeprowadzą eksperci HFPC:

 • radca prawny Jacek Białas 
 • Marta Górczyńska
 • adwokat Daniel Witko.

PLAN SZKOLENIA

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wcześniejszą REJESTRACJĘ .

Organizatorem szkolenia jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

/poland/file/190614caremissionsmainjpg_pl190614_car_emissions_main.jpg

Badanie emisji spalin
AP

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu TSUE Komisja Europejska proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). W 2015 r. ujawniono, że cześć koncernów motoryzacyjnych fałszuje odczyt danych dotyczących emisyjności silników wysokoprężnych.

14/06/2019

 

Komisja Europejska aktywnie działa na rzecz wspierania dobrej jakości powietrza, przeciwdziałania zmianie klimatu i zachęcania do przechodzenia na mobilność ekologiczną. Działania te obejmują nowe i bardziej wiarygodne badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, a także udoskonalenie badań laboratoryjnych. Wysiłki te przynoszą już rezultaty. Nowe typy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi wprowadzane do obrotu od września 2017 r., badane zarówno w laboratorium, jak i na drogach w warunkach rzeczywistych, są źródłem znacznie niższych emisji niż starsze typy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

W grudniu 2018 r. Sąd stwierdził nieważność niektórych przepisów prawa UE dotyczących badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Sąd uznał, że tzw. „współczynników zgodności” nie należy przyjmować w drodze procedury komitetowej, lecz w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Stwierdzenie nieważności ma charakter częściowy i nie ma wpływu na faktyczną procedurę badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy, która pozostaje w mocy i nadal musi być przeprowadzana w ramach homologacji typu.

Sąd opóźnił skutki częściowego unieważnienia do lutego 2020 r., aby dać Komisji czas na wykonanie wyroku. Aby uniknąć niepewności prawa co do homologacji typu udzielonych od września 2017 r. – kiedy procedura badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy stała się obowiązkowa – Komisja proponuje ponowne wprowadzenie tych samych współczynników zgodności do tekstu prawnego. Zgodnie z wezwaniem Sądu Komisja przedkłada wniosek ustawodawczy w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. W ten sposób Komisja podejmuje działania na rzecz zapewnienia niezbędnej pewności prawa dla organów krajowych, przemysłu i konsumentów.

Po przyjęciu rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i stanie się obowiązujące po upływie 3 dni od ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Kontekst

Ramy prawne dotyczące badań emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy opracowano z wykorzystaniem procedury tzw. comitology, w ramach której Komisja składa wniosek do ekspertów krajowych, którzy mogą zmienić wniosek przed głosowaniem. Tekst jest następnie przedkładany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zatwierdzenia lub odrzucenia. Taką procedurę zastosowano w celu przyjęcia 2. aktu prawnego dotyczącego RDE (rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646), w której kompromis osiągnięty przez ekspertów z państw członkowskich w dniu 28 października 2015 r. został następnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

W grudniu 2018 r. Sąd stwierdził nieważność niektórych przepisów 2. aktu prawnego dotyczącego RDE, a mianowicie tzw. „współczynników zgodności”. Współczynniki zgodności określają dopuszczalną rozbieżność między limitem emisji ustanowionym w przepisach, badanych w warunkach laboratoryjnych a wartościami procedury badania RDE, kiedy samochód jest prowadzony przez kierowcę na prawdziwej drodze, w celu stopniowego zmniejszenia tej rozbieżności.

W swoim orzeczeniu Sąd nie kwestionował technicznej konieczności istnienia współczynników zgodności, lecz uznał, że Komisja przekroczyła swoje uprawnienia wykonawcze przy ustalaniu współczynników zgodności w rzeczywistych warunkach jazdy w drodze procedury komitetowej, a nie w drodze procedury ustawodawczej (czyli zwykłej procedury ustawodawczej). W lutym 2019 r. Komisja wniosła odwołanie od wyroku Sądu z uwagi na fakt, że nie zgadza się ona z jego oceną prawną, zgodnie z którą Komisja przekroczyła swoje uprawnienia wykonawcze.

Więcej informacji

 

/poland/file/190614dezinformacjamainjpg_pl190614_dezinformacja_main.jpg

Walka z dezinformacją
EC

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały – to fragment oświadczenia KE ws. postępów w zwalczaniu dezinformacji i główne wnioski z wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE podczas Rady Europejskiej 20-21 czerwca.

14/06/2019

 

Ochrona demokratycznych procesów i instytucji przed dezinformacją stanowi duże wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie. Aby zaradzić temu problemowi, UE jako pierwsza podjęła inicjatywę i wprowadziła solidne ramy prawne umożliwiające skoordynowane działania przy pełnym poszanowaniu europejskich wartości i praw podstawowych. We wspólnym komunikacie wyjaśniono, w jaki sposób Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji i pakiet dotyczący wyborów przyczyniły się do zwalczania dezinformacji i zachowania integralności wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová, komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King oraz komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel stwierdzili we wspólnym oświadczeniu:

Rekordowa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego dowiodła wzrostu zainteresowania obywateli europejską demokracją. Nasze działania, włącznie z ustanowieniem na poziomie europejskim i krajowym sieci ds. wyborów, pomogły chronić naszą demokrację przed próbami manipulacji.

Jesteśmy pewni, że dzięki ściślejszej koordynacji między UE a państwami członkowskimi nasze wysiłki przyczyniły się do ograniczenia wpływu działań dezinformacyjnych, w tym działań podmiotów zagranicznych. Wiele jednak pozostaje do zrobienia. Wybory europejskie nie były wolne od dezinformacji; nie powinniśmy akceptować tej sytuacji jako nowej normy. Wrogie podmioty stale zmieniają swoje strategie. Musimy dążyć do tego, by ich wyprzedzać. Zwalczanie dezinformacji stanowi wspólne, długofalowe wyzwanie dla instytucji UE i państw członkowskich.

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały, w tym z wykorzystywaniem botów i fałszywych kont. Platformy internetowe ponoszą więc szczególną odpowiedzialność za zwalczanie dezinformacji. Dzięki naszemu aktywnemu wsparciu Facebook, Google i Twitter poczyniły pewne postępy we wdrażaniu kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Najnowsze, dziś opublikowane, sprawozdania miesięczne potwierdzają tę tendencję. Obecnie oczekujemy, że platformy internetowe będą w stanie utrzymać tempo działań, zwiększyć wysiłki i wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z kodeksu.

Mimo że jest jeszcze za wcześnie na wyciągnięcie ostatecznych wniosków na temat poziomu i wpływu dezinformacji w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, oczywiste jest, że działania podejmowane przez UE – jak również przez wielu dziennikarzy i weryfikatorów faktów, platformy, organy krajowe, naukowców i społeczeństwo obywatelskie – przyczyniły się do powstrzymania ataków i ujawnienia prób ingerowania w nasze demokratyczne procesy. Większa świadomość społeczna utrudniła podmiotom o złych zamiarach ingerencje w debatę publiczną.

Działania UE skupiały się w szczególności na czterech wzajemnie uzupełniających się obszarach:

1. UE wzmocniła swoje zdolności w zakresie identyfikowania dezinformacji i przeciwdziałania jej za pośrednictwem grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej i Komórki UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach Hybrydowych w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Unia usprawniła również wspólne reagowanie przez utworzenie systemu wczesnego ostrzegania, który ma ułatwić wymianę informacji między państwami członkowskimi a instytucjami UE.

2. UE współpracowała z platformami i przedstawicielami branży internetowej za pośrednictwem dobrowolnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, aby zwiększyć przejrzystość komunikacji politycznej i zapobiec manipulacji za pomocą oferowanych przez nich usług. Chodzi o to, by użytkownicy wiedzieli, dlaczego widzą konkretne treści i reklamy o charakterze politycznym, i byli w stanie rozpoznać, skąd i od kogo one pochodzą.

3. Komisja i Wysoka Przedstawiciel, we współpracy z Parlamentem Europejskim, wspierały zwiększanie świadomości społecznej w zakresie dezinformacji i odporności społeczeństwa na nią, w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji opartych w większym stopniu na faktach oraz wzmożone działania na rzecz szerzenia umiejętności korzystania z mediów.

4. Komisja wspiera wysiłki państw członkowskich na rzecz zapewnienia integralności wyborów i wzmocnienia odporności systemów demokratycznych Unii. Utworzenie na szczeblu unijnym i krajowym sieci ds. wyborów, połączonych z systemem wczesnego ostrzegania, wzmocniło współpracę w zakresie potencjalnych zagrożeń.

Ochrona demokratycznych procesów i instytucji UE wymaga też jednak podjęcia wielu innych działań. Dezinformacja to zagrożenie, które szybko ewoluuje. Taktyka stosowana przez podmioty pochodzące z Unii i spoza niej, zwłaszcza powiązane ze źródłami rosyjskimi, ewoluuje tak szybko, jak środki przyjmowane przez państwa i platformy internetowe. Aby przeciwdziałać nowym tendencjom i praktykom, skuteczniej wykrywać i ujawniać kampanie dezinformacyjne oraz zwiększać gotowość na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, konieczne są ciągłe badania i odpowiednie zasoby ludzkie.

Aktualne informacje przekazane przez platformy internetowe zgodnie z kodeksem postępowania

Platformy internetowe ponoszą szczególną odpowiedzialność za zwalczanie dezinformacji. Komisja publikuje dziś również najnowsze miesięczne sprawozdania platform Google, Twitter i Facebook sporządzone zgodnie z samoregulacyjnym kodeksem postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji . W sprawozdaniach z maja potwierdzono tendencję odnotowaną w poprzednich ocenach Komisji. Od stycznia wszystkie platformy poczyniły postępy w zakresie przejrzystości reklam politycznych i podawania ich do wiadomości publicznej w swoich bibliotekach reklam, które stanowią użyteczne narzędzie analizy wydatków na reklamę ponoszonych przez podmioty polityczne w całej UE. Facebook podjął kroki zapewniające przejrzystość reklamy tematycznej, jednak Google i Twitter muszą nadrobić zaległości w tym zakresie.

Wysiłki na rzecz zapewnienia integralności usług pomogły wykryć działania manipulacyjne ukierunkowane na europejskie wybory, ujawnić ich charakter i ostatecznie je powstrzymać. Platformy muszą jednak lepiej wyjaśnić, w jaki sposób likwidacja botów i fałszywych kont ograniczyły rozprzestrzenianie dezinformacji w UE. Google, Facebook i Twitter zgłosiły usprawnienie kontroli umieszczania reklam służącej ograniczeniu wrogich praktyk w formie zwodniczych linków (click-bait) i zmniejszeniu dochodów z reklam podmiotów szerzących dezinformację. Nie poczyniono jednak wystarczających postępów w opracowywaniu narzędzi służących zwiększeniu przejrzystości i wiarygodności stron internetowych zawierających reklamy.

Pomimo osiągnięć konieczne są dalsze działania: wszystkie platformy internetowe muszą dostarczać bardziej szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację wrogich podmiotów lub państw członkowskich będących celem ataków; powinny również zacieśnić współpracę z weryfikatorami faktów oraz wspierać użytkowników w skuteczniejszym wykrywaniu dezinformacji. Ponadto platformy powinny zapewnić środowiskom badawczym rzeczywisty dostęp do danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym kontekście niedawna inicjatywa Twittera dotycząca udostępnienia odpowiednich zbiorów danych do celów badawczych otwiera drogę do prowadzenia niezależnych badań w zakresie działań dezinformacyjnych podejmowanych przez wrogie podmioty. Komisja wzywa również platformy do wdrażania strategii na rzecz przejrzystości reklamy politycznej podczas zbliżających się wyborów krajowych.

Dalsze działania

Jak stwierdzono w konkluzjach z marca , Rada Europejska powróci do kwestii ochrony wyborów i zwalczania dezinformacji podczas czerwcowego szczytu. Dzisiejsze sprawozdanie będzie stanowić podstawę dla debaty przywódców UE, którzy określą kierunek dalszych działań politycznych.

Komisja i Wysoka Przedstawiciel będą nadal konsekwentnie podejmować wysiłki na rzecz ochrony demokracji w UE przed dezinformacją i manipulacją. Jeszcze w tym roku Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wdrażania pakietu dotyczącego wyborów oraz oceni skuteczność kodeksu postępowania. Na tej podstawie Komisja może rozważyć podjęcie dalszych działań w celu zapewnienia reakcji Unii na zagrożenie i jej doskonalenia.

Kontekst

Unia Europejska od 2015 r. aktywnie przeciwdziała dezinformacji. Po decyzji podjętej przez Radę Europejską w marcu 2015 r. , w której to decyzji podkreślono potrzebę przeciwstawienia się trwającym kampaniom dezinformacyjnym prowadzonym przez Rosję, w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) powołano grupę zadaniową East StratCom . W 2016 r. przyjęto wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym , a następnie w 2018 r. wspólny komunikat w sprawie zwiększenia odporności i wzmocnienia zdolności reagowania na zagrożenia hybrydowe .

W kwietniu 2018 r. Komisja przedstawiła europejskie podejście i narzędzia samoregulacyjne mające na celu zwalczanie dezinformacji w internecie. W październiku 2018 r. Facebook, Google, Twitter i Mozilla, a także stowarzyszenia branżowe reprezentujące platformy internetowe, przemysł reklamowy i reklamodawców podpisały kodeks postępowania . Ponadto Facebook, Google i Twitter zobowiązały się do składania comiesięcznych sprawozdań na temat środków podjętych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komisja, przy wsparciu ze strony europejskiej grupy regulatorów audiowizualnych usług medialnych (ERGA), ściśle monitorowała postępy i publikowała comiesięczne oceny wraz z otrzymanymi sprawozdaniami. W dniu 22 maja spółka Microsoft podpisała kodeks postępowania i zobowiązała się do wypełniania wszystkich zobowiązań w nim zawartych.

Kodeks postępowania idzie w parze z zaleceniem zawartym w pakiecie dotyczącym wyborów ogłoszonym przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r. Pakiet ten miał na celu zapewnienie wolnych, uczciwych i bezpiecznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaproponowano między innymi większą przejrzystość internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania kar za nielegalne wykorzystanie danych osobowych do wywierania wpływu na wynik eurowyborów. Państwom członkowskim zalecono również ustanowienie krajowych sieci współpracy ds. wyborów oraz uczestnictwo w sieci współpracy wyborczej na szczeblu europejskim.

Więcej informacji:

/poland/file/190613rodomainjpg_pl190613_rodo_main.jpg

Ochrona danych
AP

Rok po wprowadzeniu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych Komisja Europejska publikuje wyniki badania Eurobarometr na temat RODO. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

13/06/2019

 

Andrus Ansip , wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, oznajmił: - Europejczycy stają się bardziej świadomi swoich praw cyfrowych – to optymistyczna wiadomość. Jednak tylko trzech na dziesięciu Europejczyków słyszało o wszystkich swoich nowych prawach dotyczących ochrony danych. Dla przedsiębiorstw zaufanie klientów jest twardą walutą, a zaufanie zaczyna się od zrozumienia przez klientów ustawień prywatności i gwarantowanej przez nie poufności. Świadomość przysługujących praw jest warunkiem wstępnym do korzystania z nich. Obie strony mogą odnieść jedynie korzyści z bardziej przejrzystego i prostszego stosowania przepisów o ochronie danych.

Věra Jourová , komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - Pomoc Europejczykom w odzyskaniu kontroli nad swoimi danymi osobowymi jest jednym z naszych największych priorytetów. Jednak spośród 60 proc. Europejczyków, którzy czytają oświadczenia o ochronie prywatności, jedynie 13 proc. czyta je w całości. Dzieje się tak, gdyż oświadczenia są zbyt długie lub zbyt trudne do zrozumienia. Ponownie apeluję do wszystkich przedsiębiorstw i platform internetowych o zapewnienie zwięzłych i przejrzystych oświadczeń o ochronie prywatności, zrozumiałych dla wszystkich użytkowników. Zachęcam wszystkich Europejczyków do korzystania z przysługujących im praw do ochrony danych oraz do optymalizacji swoich ustawień prywatności.

Wyniki badania Eurobarometr wskazują w oparciu o opinie 27 tys. Europejczyków, że 73 proc. respondentów słyszało co najmniej o jednym z sześciu praw zagwarantowanych w RODO, o które pytano w badaniu. Obywatele są najbardziej świadomi prawa do uzyskania dostępu do swoich danych (65 proc.), prawa do poprawiania danych, jeżeli są one błędne (61 proc.), prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (59 proc.) oraz prawa do usunięcia własnych danych (57 proc.).

Ponadto 67 proc. respondentów wie o obowiązywaniu RODO, a 57 proc. respondentów wie o istnieniu krajowych organów ochrony danych. Wyniki wskazują również, że kwestia ochrony danych budzi zaniepokojenie, gdyż 62 proc. respondentów obawia się braku pełnej kontroli nad danymi osobowymi przekazywanymi online.

Dalsze kroki

Komisja rozpoczyna dziś kampanię podnoszącą świadomość i zachęcającą obywateli do czytania oświadczeń o ochronie prywatności oraz do optymalizacji swoich ustawień prywatności , tak aby udostępniali oni jedynie te dane, które są gotowi udostępniać.

W 2020 r. Komisja przedstawi również sprawozdanie na temat stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kontekst

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to jeden zbiór zasad opartych na wspólnym unijnym podejściu do ochrony danych osobowych, bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich. RODO zwiększa zaufanie, dając osobom fizycznym kontrolę nad ich danymi osobowymi, a jednocześnie gwarantuje swobodny przepływ danych osobowych między krajami UE. Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej .

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązuje od 25 maja 2018 r. Od tego czasu prawie wszystkie państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy krajowe do przepisów RODO. Krajowe organy ochrony danych odpowiadają za egzekwowanie nowych przepisów i lepiej koordynują swoje działania dzięki nowym mechanizmom współpracy i Europejskiej Radzie Ochrony Danych. Aby wspierać wdrażanie nowych przepisów, wydają wytyczne dotyczące kluczowych aspektów RODO.

Więcej informacji:

/poland/file/171220brexitmainjpg_pl171220_brexit_main.jpg

Brexit – drugi etap
© AP

Trwające od półtora roku przygotowania na tzw. brexit bez porozumienia są adekwatne do dynamiki sytuacji – oceniła Komisja Europejska. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić struktury wspólnoty europejskiej do 31 października br. Jednak niepewna sytuacja polityczna na wyspach zmusza UE do przygotowania scenariuszy na każdą ewentualność.

 

13/06/2019

 

W perspektywie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) Komisja Europejska podsumowała w swoim piątym komunikacie dotyczącym gotowości na brexit stan przygotowań do brexitu oraz środki awaryjne Unii Europejskiej. Zrobiła to w szczególności w świetle decyzji przyjętej 11 kwietnia przez Radę Europejską (art. 50), na wniosek Zjednoczonego Królestwa i w porozumieniu z nim, w sprawie okresu, o którym mowa w art. 50 do 31 października 2019 r.

Ze względu na utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie niepewność dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu, zgodnie z ustaleniami z rządem Zjednoczonego Królestwa w listopadzie 2018 r., jak również na ogólną krajową sytuację polityczną, scenariusz zakładający brak porozumienia w dniu 1 listopada 2019 r. jest w dalszym ciągu możliwym, choć niepożądanym scenariuszem.

Od grudnia 2017 r. Komisja Europejska przygotowuje się na ewentualny brexit bez porozumienia. Jak dotąd Komisja przedłożyła 19 wniosków ustawodawczych, z których 18 zostało przyjętych przez Parlament Europejski i Radę. Osiągnięto porozumienie polityczne w odniesieniu do ostatniego wniosku – rozporządzenia w sprawie planu awaryjnego dotyczącego budżetu UE na rok 2019, które ma zostać formalnie przyjęte pod koniec tego miesiąca. Komisja przyjęła też 63 aktów nieustawodawczych opublikowała również 93 sektorowych zawiadomień dotyczących gotowości. W związku z przedłużeniem okresu, o którym mowa w art. 50 Komisja dokonała przeglądu wszystkich odnośnych środków, aby upewnić się, że nadal odpowiadają zamierzonym celom. Komisja stwierdziła, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian merytorycznych do jakichkolwiek środków i że są one nadal adekwatne do celów. Komisja nie planuje wprowadzania żadnych nowych środków przed nową datą wystąpienia.

Komisja przypomina, że wszystkie zainteresowane strony są odpowiedzialne za przygotowanie się na wszelkie ewentualności. Biorąc pod uwagę, że scenariusz zakładający brak porozumienia nadal jest możliwy, Komisja zdecydowanie zachęca wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z dodatkowego okresu związanego z przedłużeniem, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przygotowania wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Aktualny komunikat zawiera szczegółowe informacje na temat intensywnych przygotowań w państwach członkowskich UE–27 w takich dziedzinach, jak: prawo pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom, cła i podatki, transport, rybołówstwo, usługi finansowe, a także produkty lecznicze, wyroby medyczne i substancje chemiczne.

Brexit bez porozumienia

W przypadku brexitu bez porozumienia Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim bez żadnych uzgodnień przejściowych. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie w odniesieniu do niego obowiązywać. Nie będzie okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wystąpieniu. W oczywisty sposób spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw i miałoby poważne negatywne skutki gospodarcze, proporcjonalnie znacznie bardziej dotkliwe dla Zjednoczonego Królestwa niż dla państw członkowskich UE-27.

Jak podkreślił przewodniczący Jean-Claude Juncker w Parlamencie Europejskim 3 kwietnia 2019 r., gdyby doszło do brexitu bez porozumienia, Zjednoczone Królestwo powinno rozwiązać trzy główne kwestie wynikające z wystąpienia z Unii , co dla UE stanowi wstępny warunek podjęcia dyskusji na temat przyszłych stosunków. Te trzy kwestie to:

 1. ochrona i poszanowanie praw obywateli, którzy przed brexitem skorzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się;
 2. wywiązanie się przez Zjednoczone Królestwo ze zobowiązań finansowych podjętych jako państwo członkowskie;
 3. przestrzeganie litery i ducha porozumienia wielkopiątkowego, utrzymanie pokoju na wyspie Irlandii, a także zachowanie integralności rynku wewnętrznego.

Gotowość UE i plan działań awaryjnych na wypadek brexitu bez porozumienia: zachowanie czujności w wybranych obszarach

Przygotowanie do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa to wspólny wysiłek administracji publicznej i podmiotów gospodarczych. Komisja przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę rozmowy techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości i planów awaryjnych, jak i na temat konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych związanych z przygotowaniami do brexitu. Komisja zakończyła także wizyty w stolicach 27 państw członkowskich UE. W czasie wizyt potwierdzono wysoki stopień przygotowania państw członkowskich na wszystkie ewentualności .

W komunikacie skupiono się na obszarach, które w nadchodzących miesiącach nadal wymagają szczególnej uwagi:

Prawo pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom

 • Państwa członkowskie UE-27 przygotowały lub przyjęły przed dniem 12 kwietnia 2019 r. krajowe środki awaryjne dla zapewnienia, aby obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin pochodzący spoza UE mogli nadal legalnie przebywać w UE w okresie bezpośrednio po wystąpieniu bez umowy.
 • Aby zapewnić większą jasność, Komisja przedstawiła przegląd dotyczący praw pobytu w państwach członkowskich UE-27 (zob. tutaj , w tym bezpośrednie linki do krajowych stron dotyczących gotowości ). Przegląd ten będzie w dalszym ciągu aktualizowany.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i substancje chemiczne

 • Do dnia 12 kwietnia 2019 r. nie zapewniono zgodności z przepisami tylko w przypadku nielicznych produktów leczniczych centralnie dopuszczonych do obrotu (około 1 proc.). Europejska Agencja Leków (EMA) jest obecnie bliska zakończenia procesu zapewniania zgodności regulacyjnej w odniesieniu do produktów dopuszczonych do obrotu na szczeblu centralnym.
 • W odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do obrotu na szczeblu krajowym, konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia zgodności produktów leczniczych z przepisami do dnia 31 października 2019 r.
 • Nadal trwa przenoszenie certyfikatów dotyczących wyrobów medycznych z jednostek notyfikowanych w Zjednoczonym Królestwie do jednostek notyfikowanych w UE-27.
 • Jeśli chodzi o substancje chemiczne, do końca kwietnia 2019 r. przeniesiono do państw członkowskich UE-27 rejestracje REACH 463 substancji, zaś 718 substancji nadal było zarejestrowanych wyłącznie przez podmioty rejestrujące mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) otworzyła „okno dla brexitu” w REACH-IT, aby podjąć niezbędne działania w celu przeniesienia rejestracji REACH przed datą wystąpienia.

Cła, podatki pośrednie i punkty kontroli granicznej

 • W dziedzinie ceł i podatków pośrednich Komisja już przed poprzednią datą wystąpienia zorganizowała liczne spotkania techniczne i opublikowała wytyczne dotyczące ceł, podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego.
 • Administracje krajowe poczyniły znaczne inwestycje w infrastrukturę i zasoby ludzkie, przede wszystkim w państwach członkowskich, które są głównymi punktami wejściowymi i wyjściowymi w handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem. Państwa członkowskie współpracują również z Komisją w ramach działań szkoleniowych i komunikacyjnych mających na celu dotarcie do podmiotów gospodarczych oraz innych zainteresowanych stron.
 • W dziedzinie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) państwa członkowskie UE-27 utworzyły nowe punkty kontroli granicznej (PKG) lub rozbudowały istniejące punkty w miejscach wprowadzania przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do UE.

Transport

 • Rozporządzenie w sprawie środków awaryjnych w dziedzinie transportu lotniczego obejmuje specjalny mechanizm umożliwiający unijnym liniom lotniczym spełnienie unijnych wymogów dotyczących własności i kontroli po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Proces ten jest w toku, a Komisja utrzymuje regularne kontakty z organami krajowymi.
 • W sektorze transportu kolejowego podmioty, które nie podjęły niezbędnych kroków w celu uzyskania odpowiednich dokumentów UE-27, powinny je podjąć.

Działalność połowowa

 • W sektorze rybołówstwa Komisja podjęła szybkie działania w celu wdrożenia unijnych rozporządzeń w sprawie środków awaryjnych. Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu gromadzenia informacji w odpowiednim formacie, tak aby wnioski o upoważnienie statków UE do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa mogły być rozpatrywane natychmiast po wejściu w życie rozporządzenia awaryjnego w sprawie upoważnień do połowów.
 • Komisja współpracuje również ściśle z państwami członkowskimi w celu dostosowania ich programów operacyjnych, tak aby – w razie konieczności i we właściwych przypadkach – środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego mogły być wykorzystywane do tymczasowego zaprzestania działalności.

Usługi finansowe

 • W okresie poprzedzającym poprzednią datę wystąpienia (12 kwietnia 2019 r.) przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w zakresie planowania awaryjnego, pewne kwestie pozostają jednak nierozwiązane. Przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym, dostawcom usług płatniczych i innym operatorom usług finansowych, którzy pozostają nieprzygotowani w zakresie niektórych aspektów działalności (na przykład w zakresie zarządzania umowami i dostępu do infrastruktury), zdecydowanie zaleca się zakończenie prac przygotowawczych do dnia 31 października 2019 r. Komisja współpracuje z organami nadzoru na szczeblach unijnym i krajowym w celu zapewnienia pełnego wdrożenia planów awaryjnych przedsiębiorstw i oczekuje, że organy nadzorcze w Zjednoczonym Królestwie nie będą utrudniać przedsiębiorstwom wdrażania takich planów.

Dodatkowe informacje: co należy zrobić w przypadku brexitu bez porozumienia?

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób przygotować się na ewentualność brexitu bez porozumienia, obywatele UE mogą zwracać się z wszelkimi pytaniami do serwisu Europe Direct. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w UE. Serwis jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE.

Inne przydatne linki:

Obywatele UE

Przedsiębiorstwa unijne

Pages

Subscribe to Polska RSS