Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/sure-100-mld-euro-na-utrzymanie-miejsc-pracy_plSURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy
AdobeStock

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu KE przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

08/10/2020
Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/wsparcie-dla-rom%C3%B3w_plWsparcie dla Romów

Wsparcie dla Romów
EC

- Wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i rasizmu. Nie możemy tego akceptować – powiedziała komisarz Věra Jourová prezentując dziesięcioletni, kompleksowy plan na rzecz włączenia społecznego Romów. Zakłada on m.in. ograniczenie luki ubóstwa między Romami a ogółem społeczeństwa o co najmniej połowę.

08/10/2020
Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/ba%C5%82kany-coraz-bli%C5%BCej-unii_plBałkany coraz bliżej Unii

Bałkany coraz bliżej Unii
AdobeStock

- Obywatele Bałkanów Zachodnich są częścią Europy i ich miejsce jest w Unii Europejskiej – powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell prezentując najnowszy pakiet „rozszerzenie” dla regionu oraz Turcji. Komisja zwraca przede wszystkim uwagę na wiarygodny postęp w dziedzinie praworządności. Problemy w tej dziedzinie często skorelowane są z brakiem woli politycznej.

07/10/2020
Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/plan-dla-ba%C5%82kan%C3%B3w-zachodnich_plPlan dla Bałkanów Zachodnich

Plan dla Bałkanów Zachodnich
AdobeStock

Kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich przyjęła Komisja Europejska. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i konwergencję z Unią Europejską.

07/10/2020
Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/margrethe-vestager_plMargrethe Vestager

Margrethe Vestager
EC

Komisja Europejska przesłała do konsultacji projekt wniosku w sprawie dostosowania zakresu i przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa. - Dzięki temu państwa UE w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy mogły przeznaczyć prawie 3 bln euro na wsparcie dla firm – powiedziała komisarz Margrethe Vestager.

06/10/2020
Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/ue-inwestuje-w-polsk%C4%85-sie%C4%87-bada%C5%84-naukowych_plUE inwestuje w polską sieć badań naukowych

UE inwestuje w polską sieć badań naukowych
AdobeStock

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na utworzenie sieci światłowodowej i sprzętu badawczego, w celu pogłębienia współpracy między laboratoriami badawczymi w Polsce. Projekt ten ma wpłynąć na poprawę jakości badań akademickich.

06/10/2020
Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/stan-unii-energetycznej_plStan unii energetycznej

Stan unii energetycznej
AdobeStock

720 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” trafi do Litwy, Łotwy i Estonii na połączenie ich sieci energetycznych z resztą kontynentu. - Większość środków zostanie przeznaczona na budowę nowego połączenia międzysystemowego na Morzu Bałtyckim. Uważam, że nazwa »Harmony Link« doskonale tu pasuje – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

02/10/2020
Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/prawa-pasa%C5%BCer%C3%B3w_plPrawa pasażerów

Prawa pasażerów
AdobeStock

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unowocześnienia praw pasażerów w ruchu kolejowym. Jednocześnie w proponowanej umowie wskazano na nadzwyczajne okoliczności - takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie, przy których operatorzy zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania.

01/10/2020
Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/brexit-zastrze%C5%BCenia-ke-do-umowy-o-wyst%C4%85pieniu_plBrexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu

Brexit: zastrzeżenia KE do umowy o wystąpieniu
AdobeStock

Wielka Brytania w ciągu miesiąca powinna dostarczyć Komisji Europejskiej odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy o wystąpieniu. To rozpoczęcie formalnego postępowania naruszeniowego. Chodzi o projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który poważnie narusza protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej.

01/10/2020
Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87-0_plPraworządność

Praworządność
AdobeStock

- Praworządność chroni ludzi przed rządami siły. W UE mamy bardzo wysokie standardy praworządności, ale musimy również stawić czoła różnym wyzwaniom – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen prezentując pierwsze unijne sprawozdanie w tej sprawie. Część dotycząca Polski przedstawia m.in. reformę sądownictwa oraz sytuację mediów w kontekście możliwych wpływów politycznych.

30/09/2020
Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

Pages