Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/hera-gotowi-na-zagro%C5%BCenia_plHERA: gotowi na zagrożenia

HERA: gotowi na zagrożenia
EC

- HERA jest odpowiedzią UE na konieczność zarówno przewidywania stanów zagrożenia, jak i zarządzania nimi – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia rozpoczyna działanie stając się kluczowym filarem Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/nowy-europejski-bauhaus-nowy-etap_plNowy europejski Bauhaus: nowy etap

Nowy europejski Bauhaus: nowy etap
EC

- Nowy europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, zakładającego zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. KE utworzy ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/or%C4%99dzie-o-stanie-unii-cyfrowy-kompas_plOrędzie o stanie Unii: cyfrowy kompas

Orędzie o stanie Unii: cyfrowy kompas
EC

Komisja Europejska zaproponowała drogę ku cyfrowej dekadzie – konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Unii do końca bieżącej dekady. - W europejskiej wizji przyszłości cyfrowej technologia dostarcza ludziom więcej możliwości – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/eurobarometr-lepsza-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87_plEurobarometr: lepsza przyszłość

Eurobarometr: lepsza przyszłość
EC

Postawy wobec UE, mierzone w czerwcu i lipcu, pozostają zasadniczo stabilne i pozytywne. Optymizm co do przyszłości UE osiągnął poziom najwyższy od 2009 r., a zaufanie do wspólnoty jest największe od 2008 r. Poparcie dla euro utrzymuje się nadal na najwyższym poziomie od 2004 r. Najnowsze badanie Eurobarometr 95 wskazuje również na znaczną poprawę postrzegania stanu gospodarek krajowych.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/nowa-inicjatywa-obywatelska_plNowa inicjatywa obywatelska

Nowa inicjatywa obywatelska
EC

Uniemożliwianie przywozu produktów pochodzących z nielegalnych osad na terytoriach okupowanych oraz wywozu towarów na takie tereny – to główne założenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym”. Komisja Europejska podjęła decyzję o jej zarejestrowaniu.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/ostro%C5%BCny-eksport-technologii_plOstrożny eksport technologii

Ostrożny eksport technologii
EC

Unia Europejska rozpoczyna stosowanie zaostrzonych przepisów dotyczących kontroli wywozu technologii o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowym. - Musimy lepiej reagować na pojawiające się zagrożenia w coraz bardziej niestabilnym świecie – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy, komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/prognozy-przysz%C5%82o%C5%9Bci_plPrognozy przyszłości

Prognozy przyszłości
EC

Zmiany klimatyczne, transformacja technologiczna, wartości demokratyczne i zmiany demograficzne – to główne obszary wskazane przez KE w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2021 r. - Lepsze zrozumienie kluczowych megatrendów, niepewności i możliwości zwiększy długoterminowe zdolności i swobodę działania UE - powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-handlowym-hitem-unii_plŻywność handlowym hitem Unii

Żywność handlowym hitem Unii
EC

- Wspieranie otwartego i sprawiedliwego handlu jest priorytetem politycznym Komisji Europejskiej i przynosi ogromne korzyści naszym rolnikom – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski. Ze sprawozdania KE wynika, że w 2020 r. – mimo pandemii i wynikającej z niej ograniczeń – UE zwiększyła eksport i import produktów rolno-spożywczych.

Kategoria: Rolnictwo

/poland/file/zielone-obligacje-nextgenerationeu_plZielone obligacje NextGenerationEU

Zielone obligacje NextGenerationEU
EC

15 września ma ruszyć system aukcji zielonych obligacji o wartości 250 mld euro. Pozyskane w ten sposób środki mają posłużyć na inwestycje i reformy związane z klimatem. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła ramy prawne niezbędne do przeprowadzenia tej operacji. - To uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie – powiedział komisarz Johannes Hahn.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87-s%C4%99dzi%C3%B3w-w-polsce_plNiezawisłość sędziów w Polsce

Niezawisłość sędziów w Polsce
EC

KE zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar pieniężnych w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chodzi o zapewnienia wykonania lipcowego postanowienia Trybunału w sprawie środków tymczasowych. Dotyczyło ono funkcjonowania Izby oraz niestosowania kolejnych norm prawa krajowego mających wpływ na niezawisłość sędziów.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

Pages