Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Handel z Wietnamem
25/06/2019

30 czerwca w Hanoi podpisana zostanie umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem. Umowy mają przynieść bezprecedensowe korzyści europejskim i wietnamskim przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom, a jednocześnie promować poszanowanie praw pracowniczych, ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu w ramach porozumienia paryskiego.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Sytuacja w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiej
24/06/2019

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wynik był zatem miernikiem wparcia dla poszczególnych formacji politycznych. Dlatego kampania przedwyborcza w niewielkim stopniu koncentrowała się na tematach istotnych z punktu widzenia wspólnoty. Wyniki wyborów i ich implikacje analizują eksperci sieci Team Europe: prof. Jan Barcz, prof. Zbigniew Czachór oraz prof. Joanna Dyduch.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
Oświadczenie Komisji Europejskiej
24/06/2019

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym, obniżająca wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, jest sprzeczna z prawem unijnym i narusza zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym również zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Kategoria:
Polityka europejska
Takie same czy różne?
24/06/2019

Komisja opublikowała dziś wyniki ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz testowania produktów spożywczych, w której wykazano, że niektóre produkty, które oznaczone są w identyczny lub podobny sposób, mają jednocześnie różny skład.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Zapasy mleka w proszku wyprzedane
21/06/2019

Podczas ostatniego przetargu sprzedano ostatnie 162 tony odtłuszczonego mleka w proszku z całkowitej pierwotnej ilości 380 000 ton zapasów publicznych. Oznacza to, że zapasy wykupione i zarządzane przez Komisję Europejską zostały ostatecznie wyczerpane. - Po raz kolejny KE wykazała swoje zaangażowanie i wsparcie dla rolników oraz solidarność z nimi w czasach kryzysu – powiedział komisarz Phil Hogan.

Kategoria:
Rolnictwo
Vytenis Andriukaitis
19/06/2019

- Promując zdrowie, inwestujemy w naszą przyszłość – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis podsumowując dwa lata działań odnoszących się do tzw. wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia. Od 2017 r. KE wykorzystuje więcej środków oraz skuteczniej podnosi świadomość i szerzy wiedzę w zakresie przeciwdziałania niezdrowej diecie, otyłości czy brakowi aktywności fizycznej.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Jean Monnet
18/06/2019

Mija 30 lat działań „Jean Monnet”. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. - Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości
18/06/2019

Projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej – ocenia Komisja Europejska w kontekście celów unii energetycznej na 2030 r. UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie do zapewnienia obywatelom bezpiecznej i przystępnej cenowo energii.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Rankingi innowacyjności 2019
17/06/2019

Kraje skandynawskie oraz Holandia – to liderzy innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności jest na piątym miejscu od końca. Również polskie regiony mają umiarkowane sukcesy w tym zakresie. - Aby utrzymać się w globalnym wyścigu, UE musi w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Kategoria:
Nauka i technologie
Handel pomimo barier
17/06/2019

Europejskie firmy napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych – wynika z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej. Mimo to od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery, co w 2018 r. pozwoliło na zwiększenie eksportu o ponad 6 mld euro. - Przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi bronić interesów swoich przedsiębiorstw – deklaruje komisarz Cecilia Malmström.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages