Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

"Uciszanie dziennikarzy to tłumienie demokracji"
16/10/2018

- Demokracja nie przetrwa, jeżeli dziennikarze nie będą mogli swobodnie pracować, (…) krytykować władzy, a zwłaszcza jeżeli będą zastraszani, prześladowani – napisali członkowie Komisji Europejskiej w rocznicę śmierci Daphne Caruany Galizii. Maltańska dziennikarka zginęła w wyniku eksplozji bomby podłożonej w jej samochodzie. Atak miał związek z wykonywanym przez nią zawodem.

Kategoria:
Polityka europejska
Z Europy czyli najwyższej jakości
16/10/2018

172,5 mln euro – tyle przeznaczy Komisja Europejska ze wspólnotowego budżetu na rolnictwo, aby promować unijne produkty rolno-spożywczych – zarówno w Europie jak i na całym świecie. W ciągu najbliższych trzech lat realizowanych zostanie 79 kampanii dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak przetwory mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i warzywa.

Kategoria:
Rolnictwo
Konsumenci lekko optymistyczni
12/10/2018

- Zaufanie konsumentów rośnie, ale nadal zbyt wiele osób ma złe doświadczenia z niektórymi rynkami np. przy zakupie nieruchomości lub używanego samochodu – oecnia Věra Jourová. Komisja Europejska opublikowała tegoroczną tablicę wyników dla rynków konsumenckich, która monitoruje to, jak konsumenci w UE oceniają działanie 40 sektorów towarów i usług.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Szansa dla 10 tys. polskich firm
11/10/2018

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing S.A. zawarły umowę w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz planu inwestycyjnego dla Europy. Jej celem jest wygenerowanie 1,5 mld zł (348 mln euro) w postaci nowego finansowania dla 10 tys. polskich MŚP. Jest to największa w historii EFI transakcja gwarancji bezpośrednich w Polsce w ramach instrumentów finansowych UE.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Biogospodarka - nowa siła UE
11/10/2018

Do 2030 roku mamy szanse na stworzenie miliona nowych, zielonych miejsc pracy – ocenia Komisja Europejska przedstawiając plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. - UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia – mówi komisarz Carlos Moedas.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Praworządność oczami polskich prawników
11/10/2018

Sądowe mechanizmom ochrony praworządności – to temat konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Komisji Europejskiej. Dyskutowano m.in. o bieżącym sporze między polskimi władzami a KE w sprawie reformy sądownictwa, analizowano również konkretne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Polski.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
"Europa zagrożona jak nigdy dotąd"
10/10/2018

- Wzmocnienie granic, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli… – nie mamy czasu do stracenia – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. KE przedstawiła informację o postępach w tworzeniu unii bezpieczeństwa oraz wezwała Parlament i Radę do zakończenia prac nad priorytetowymi inicjatywami w tym zakresie.

Kategoria:
Polityka europejska
Albania współpracuje z Frontexem
05/10/2018

Zwalczanie nielegalnej migracji oraz przestępczości transgranicznej – to główne cele podpisanej właśnie umowy w sprawie współpracy w zakresie zarządzania granicami między Albanią a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Jest to pierwsze tego typu porozumienie Unii Europejskiej z państwem trzecim. – To kamień milowy w zewnętrznej współpracy w obszarze zarządzania granicami – powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

Kategoria:
Polityka europejska
Budżet rozliczony
04/10/2018

Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. - Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze wydajemy nasze pieniądze – powiedział komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Stop mowie nienawiści
04/10/2018

4 października 2018 r. w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się debata „Hejt w języku mówionym i pisanym”, której istotą były rozważania dotyczące mowy nienawiści występującej w języku polskim oraz w sferze społeczno-prawnej. Wydarzenie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Miasto Słupsk w ramach kampanii społecznej „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”. 

Pages