Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/reagowanie-kryzysowe-bez-vat_plReagowanie kryzysowe bez VAT

Reagowanie kryzysowe bez VAT
EC

Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/123-mln-euro-na-badania-koronawirusa_pl123 mln euro na badania koronawirusa

123 mln euro na badania koronawirusa
EC

- Musimy (…) przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami – powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87-polska-w-trybunale_plPraworządność: Polska w Trybunale

Praworządność: Polska w Trybunale
EC

Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych. Miałyby one polegać m.in. na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/investeu-na-kolejne-lata_plInvestEU na kolejne lata

InvestEU na kolejne lata
AdobeStock

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-nauka_plŻywność i nauka

Żywność i nauka
AdobeStock
26/03/2021

Badania naukowe powinny się bezpośrednio przekładać na wzrost bezpieczeństwa żywności w Europie. Dlatego od 27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. - Większa przejrzystość prac naukowych zwiększy zaufanie konsumentów – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/program-ue-dla-zdrowia_plProgram UE dla zdrowia

Program UE dla zdrowia
AdobeStock

To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/cyfrowy-erasmus_plCyfrowy Erasmus+

Cyfrowy Erasmus+
AdobeStock
25/03/2021

Ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się przeznaczy w ciągu najbliższych 7 lat UE. Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac Erasmus+. - Fakt, że budżet programu niemal się podwoił, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży – powiedziała komisarz Marija Gabriel.

Kategoria: Kultura, edukacja i młodzież

/poland/file/%C5%82ad-ekologiczny_plŁad ekologiczny

Ład ekologiczny
EC
25/03/2021

- Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zapewnia narzędzia i pomysły, które mają wspierać zrównoważony wzrost sektora – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski. Realizując Europejski Zielony Ład KE zobowiązuje się m.in. do premiowania ekoprodukcji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz promowanie żywności wytworzonej w gospodarstwach ekologicznych.

/poland/file/szczepionkowy-inkubator_plSzczepionkowy inkubator

Szczepionkowy inkubator
AdobeStock

Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/europa-dla-dzieci_plEuropa dla dzieci

Europa dla dzieci
AdobeStock
24/03/2021

Pierwszą kompleksową strategię na rzecz praw dziecka przyjęła Komisja Europejska. Obejmuje ona m.in. wniosek dotyczący gwarancji dla dzieci w celu promowania równych szans najmłodszych obywateli UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując inicjatywy KE, we współpracy ze światowymi organizacjami, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.

Kategoria: Kultura, edukacja i młodzież

Pages