Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21/02/2019

To święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnia tragicznej śmierci pięciu studentów uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy zginęli podczas demonstracji 21 lutego 1952 r., domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma przypominać o różnorodności językowej świata i potrzebie jej ochrony jako ważnej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Sankcje według nowej metody
20/02/2019

KE proponuje modyfikację metody obliczania sankcji finansowych, które ostatecznie orzeka Trybunał Sprawiedliwości w postępowaniach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Do tej pory pod uwagę brano m.in. PKB danego kraju oraz liczbę głosów, jaką dysponuje on w Radzie. Modyfikacja ma polegać na wyliczaniu sankcji finansowych w oparciu o liczbę przedstawicieli danego państwa w PE.

Kategoria:
Polityka europejska
Europejski Fundusz Obronny
20/02/2019

Instytucje UE osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego. Ostateczną decyzję podejmą Parlament Europejski i Rada. Fundusz ma wesprzeć innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz wzmocnić autonomię strategiczną UE. Jak podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska, to szansa na rozwój takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, oprogramowania szyfrujące, technologie dronów czy łączność satelitarna.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Okrągły stół o zdrowiu Europejczyków
19/02/2019

W przyszłym wieloletnim budżecie UE wzrośnie nacisk na integrację systemów opieki zdrowotnej w Europie. Badania opinii wskazują, że prawie 70 proc. mieszkańców wspólnoty chce, aby UE robiła więcej w dziedzinie zdrowia. Dlatego komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji w tym zakresie w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz
18/02/2019

Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i podatków pośrednich takich jak VAT w sytuacji, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.

Kategoria:
Polityka europejska
Dokumenty bez pieczęci
15/02/2019

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Bezpieczne inwestycje
15/02/2019

Inwestycje zagraniczne mają zasadnicze znaczenie dla kondycji europejskiej gospodarki. Jednocześnie musimy pamiętać o zagrożeniu, jakie niosą ze sobą pewne inwestycje w aktywa, technologie i infrastrukturę o krytycznym znaczeniu – powiedziała komisarz Cecilia Malmström komentując poparcie, jakiego Parlament Europejski udzielił projektowi ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Fair play dla platform on-line
15/02/2019

Nowe przepisy zostały opracowane z myślą o milionach MŚP. Wiele z nich nie dysponuje zasobami do negocjacji w sporach z dużymi platformami internetowymi – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie regulacji, które mają zapewnić mniejszym podmiotom wyrównane szanse w relacjach biznesowych z handlowymi platformami internetowymi.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Lepsza kontrola niebezpiecznych chemikaliów
15/02/2019

Państwa członkowskie zatwierdziły porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku KE dotyczącego wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych. Zaostrzone przepisy zapewnią lepsze zabezpieczenie i kontrolę sprzedaży chemikaliów, które mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do wytwarzania domowym sposobem materiałów wybuchowych.

Kategoria:
Polityka europejska
Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy
14/02/2019

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. - Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Pages