Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/cyfryzacja-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-finans%C3%B3w_plCyfryzacja to przyszłość finansów

Cyfryzacja to przyszłość finansów
AdobeStock

Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w tym zakresie, płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Pakiet przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, torując jej drogę do stania się podmiotem wyznaczającym światowe standardy.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/unia-rynk%C3%B3w-kapita%C5%82owych_plUnia rynków kapitałowych

Unia rynków kapitałowych
AdobeStock

Europejscy konsumenci powinni mieć więcej możliwości lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być również dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Dlatego Komisja Europejska opublikowała nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/nowy-start-w-obszarze-migracji_plNowy start w obszarze migracji

Nowy start w obszarze migracji
AdobeStock

- Skończył się czas, kiedy mogliśmy mieszkać w domu zbudowanym tylko w połowie. Nadszedł moment, by zjednoczyć się wokół wspólnej europejskiej polityki migracyjnej – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, który wprowadzi przewidywalny i niezawodny system zarządzania tym ogólnoeuropejskim problemem.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/plan-walki-z-rakiem-w-miejscu-pracy_plPlan walki z rakiem w miejscu pracy

Plan walki z rakiem w miejscu pracy
AdobeStock

Co roku w UE w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. umiera. Aby lepiej chronić pracowników, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. - Miejsce pracy powinno być bezpieczne – podkreśla komisarz Nicolas Schmit.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/mazowieckie-wi%C4%99cej-funduszy-na-walk%C4%99-z-koronawirusem_plMazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem

Mazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem
AdobeStock

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Polsce. Poprzez realokację niemal 95,9 mln euro z funduszy polityki spójności, UE pomoże w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego koronawirusem. Pieniądze te posłużą m.in. do wsparcia zespołów transportu medycznego i sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/rezerwa-medyczna-resceu-ju%C5%BC-w-6-krajach_plRezerwa medyczna rescEU już w 6 krajach

Rezerwa medyczna rescEU już w 6 krajach
AdobeStock

Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły dziś do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowywujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/dla-kogo-pomoc-w-ograniczaniu-emisji_plDla kogo pomoc w ograniczaniu emisji?

Dla kogo pomoc w ograniczaniu emisji?
AdobeStock

- Aby w sposób zrównoważony przeciwdziałać zmianie klimatu i osiągnąć cele Zielonego Ładu, musimy określić cenę emisji dwutlenku węgla, a zarazem uniknąć tzw. ucieczki emisji - powiedziała wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager. Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/potencja%C5%82-cyfrowy-ue_plPotencjał cyfrowy UE

Potencjał cyfrowy UE
AdobeStock

- Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego – powiedział komisarz Thierry Breton. Sukces UE w dziedzinie wysokowydajnych systemów nowej generacji skłonił Komisję do przygotowania rozporządzenia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Przewiduje on inwestycje rzędu 8 mld euro.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/5g-z-przyspieszeniem_pl5G z przyspieszeniem

5G z przyspieszeniem
AdobeStock

- Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do terminowego wdrożenie sieci 5G, która stworzy znaczące możliwości gospodarcze w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/150-mln-euro-na-transport-produkt%C3%B3w-medycznych_pl150 mln euro na transport produktów medycznych

150 mln euro na transport produktów medycznych
AdobeStock

UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.

Kategoria: Transport i podróżowanie

Pages