Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Jesienny pakiet europejskiego semestru
21/11/2018

- Gospodarka UE nadal rośnie w zdrowym tempie. Przedstawione zalecenia mają zapewnić, aby pozostała ona silna i stała się bardziej odporna – mówi komisarz Pierre Moscovici prezentując priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2019 r. W przypadku planów budżetowych Włoch KE wskazuje na poważne niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Grecja po raz pierwszy została włączona w proces europejskiego semestru.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Europa, która wspiera, broni i chroni
21/11/2018

Myśląc o odporności i bezpieczeństwie Unii Europejskiej trzeba brać pod uwagę nie tylko kwestie zagrożeń militarnych, ale też te związane np. z ociepleniem klimatu, katastrofami naturalnymi, kwestiami społecznymi czy gospodarczymi. To jeden z wniosków konferencji „Europa wspiera, broni i chroni”, która 19 listopada odbyła się w Opolu.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
dr Małgorzata Zajaczkowski
21/11/2018

Niedawne żądania reformy Światowej Organizacji Handlu zgłaszane przez prezydenta Donalda Trumpa – uzupełnione nawet groźbą wycofania USA z WTO – nieco przyćmiły propozycje w tej sprawie zaprezentowane przez Unię Europejską. W nowym artykule z cyklu "Europa okiem eksperta" dr Małgorzata Zajaczkowski* ze Szkoły Głównej Handlowej analizuje, czy międzynarodowemu systemowi handlu grozi destabilizacja.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
Inwestycje i bezpieczeństwo
20/11/2018

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie unijnych ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uzgodniony pakiet umożliwi UE i państwom członkowskim odpowiednie środki ochrony ich interesów, a jednocześnie zagwarantuje, że Unia Europejska pozostanie jednym z najbardziej otwartych na inwestycje miejsc na świecie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Opole w nowym wymiarze
16/11/2018

Jak wyglądało centrum Opola kilkanaście lat temu, zanim - dzięki unijnemu wsparciu - wyremontowano tam część budynków? Można to zobaczyć na własne oczy z pomocą elektronicznych gogli i aplikacji VR. - Szczególnie polecamy je eurosceptykom, którzy pytają: a co nam ta Unia dała – mówi Maria Woźniak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe-Direct w Opolu, który przygotował i udostępnił multimedialną mapę centrum Opola.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dobra żywność z Europy
15/11/2018

191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce i warzywa – wybrano je, aby zachęcać konsumentów do zdrowego odżywiania się.

Kategoria:
Rolnictwo
Brexit: opcje na wypadek braku porozumienia
15/11/2018

Jeśli negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw. brexitu zakończą się bez porozumienia, obywatele brytyjscy otrzymają prawo do bezwizowego wjazdu na teren UE. W takim wypadku osoby z paszportem Zjednoczonego Królestwa nie będą potrzebowały wizy, aby udać się do strefy Schengen na krótkie pobyty nieprzekraczające 90 dni w jakimkolwiek okresie 180-dniowym.

Kategoria:
Polityka europejska
Co wiemy o antybiotykach?
15/11/2018

Europejczycy coraz bardziej świadomie korzystają z antybiotyków – pokazują wyniki nowego badania Eurobarometr. Obecnie 32 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu sprzed 9 lat odsetek ten wyniósł 40 proc. W niedzielę 18 listopada przypada 11. Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
SMS za 6 centów w całej Unii
15/11/2018

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

Kategoria:
Nauka i technologie
KE upomina Rumunię
13/11/2018

- To ważne, aby Rumunia natychmiast podjęła na nowo walkę z korupcją, jak również zapewniła niezależność sądownictwa – apeluje pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE przyjęła najnowsze sprawozdanie z postępów władz w Bukareszcie w zakresie wypełnienia zobowiązań określonych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW).

Kategoria:
Polityka europejska

Pages