Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/or%C4%99dzie-o-stanie-unii-2020_plOrędzie o stanie Unii 2020

Orędzie o stanie Unii 2020
EC

- Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej kończąc swoje pierwsze orędzie o stanie Unii wygłoszone na forum Parlamentu. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we wszystkich krajach UE.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/potencja%C5%82-cyfrowy-ue_plPotencjał cyfrowy UE

Potencjał cyfrowy UE
AdobeStock

- Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego – powiedział komisarz Thierry Breton. Sukces UE w dziedzinie wysokowydajnych systemów nowej generacji skłonił Komisję do przygotowania rozporządzenia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Przewiduje on inwestycje rzędu 8 mld euro.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/5g-z-przyspieszeniem_pl5G z przyspieszeniem

5G z przyspieszeniem
AdobeStock

- Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do terminowego wdrożenie sieci 5G, która stworzy znaczące możliwości gospodarcze w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/150-mln-euro-na-transport-produkt%C3%B3w-medycznych_pl150 mln euro na transport produktów medycznych

150 mln euro na transport produktów medycznych
AdobeStock

UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.

Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/stop-fali-rasizmu_plStop fali rasizmu

Stop fali rasizmu
AdobeStock
18/09/2020

- W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek formy rasizmu – powiedziała komisarz Helena Dalli prezentując nowy unijny plan w tym zakresie. Przewiduje on m.in. lepsze stosowanie prawa antydyskryminacyjnego, sprawiedliwe traktowanie obywateli przez organy państw, większą różnorodność pracowników UE.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/koronawirus-druga-umowa-na-szczepionki_plKoronawirus: druga umowa na szczepionki

Koronawirus: druga umowa na szczepionki
AdobeStock

W życie wchodzi druga umowa z firmą farmaceutyczną, formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją Europejską. Ma ona umożliwić wszystkim państwom członkowskim wspólnoty zakup do 300 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Ponadto kraje UE mogą przekazać zarezerwowane dawki państwom o niskim i średnim dochodzie.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/warto%C5%9Bci-europejskie-nie-s%C4%85-na-sprzeda%C5%BC_plWartości europejskie nie są na sprzedaż

Wartości europejskie nie są na sprzedaż
EC

Unia Europejska nie może stracić tej niezwykłej zdolności do pomocy w zwracaniu się ludzi ku sobie - pisze prof. dr hab. Zbigniew Czachór* w komentarzu z cyklu „Europa okiem eksperta” do pierwszego orędzia o stanie Unii Ursuli von der Leyen, wygłoszonego 16 września na forum Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nakreśliła w nim wizję Unii, centrum w której jest człowiek, jego zdrowie, środowisko, praca i dobrostan.

Kategoria: Europa okiem eksperta

/poland/file/zielony-%C5%82ad-dla-innowator%C3%B3w_plZielony Ład dla innowatorów

Zielony Ład dla innowatorów
AdobeStock

Miliard euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE oferuje Komisja Europejska w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań i innowacji dotyczących kryzysu klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/w-2030-r-emisje-mniejsze-o-55-proc_plW 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.
AdobeStock

- Z pandemii koronawirusa Europa wyjdzie silniejsza dzięki inwestowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, promowaniu innowacji w dziedzinie czystych technologii i tworzeniu ekologicznych miejsc pracy – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/nextgenerationeu-szansa-na-lepsz%C4%85-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87_plNextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość

NextGenerationEU: szansa na lepszą przyszłość
AdobeStock

- Przechodząc przez tragedię pandemii koronawirusa Europa zdecydowała się wykorzystać wyjątkową szansę, jaką jest ożywienie naszych gospodarek w oparciu o nowe, bardziej zrównoważone podstawy – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. KE przedstawiła kolejne kroki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages