Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Europa w regionie słupskim
19/04/2018

Plany związane z obchodami Dnia Europy, konkursy i szkolenia dla przedsiębiorców, Dialogi Obywatelskie i spotkania dotyczące m.in. pozyskiwania funduszy europejskich - Punktu Informacji Europe Direct–Słupsk podsumował pierwsze 4 miesiące swojego działania i zaprezentował plany na resztę roku. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, które są partnerami projektu, którego celem jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem UE.

Kategoria:
Europe Direct Polska
Pomoc dla detalistów
19/04/2018

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln przedsiębiorstw. - Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych – zaznacza komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Konsultacje społeczne w sołectwie
19/04/2018

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zorganizowała warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”, w których uczestniczyło 30 osób. Wydarzenie zostało połączone z Dialogiem Obywatelskim, który poprowadził dyrektor Marek Prawda.

Kategoria:
Rolnictwo
Team Europe & The Art of Debate
19/04/2018

Drużyna Klubu Debat UAM zwyciężyła w finale turnieju debat oksfordzkich „Team Europe & The Art of Debate” zorganizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W finale, który odbył się w niedzielę 15 kwietnia, pokonali drużynę UAM Fundacji Edukacyjnej G5. Oba zespoły w nagrodę wybiorą się na wyjazd studyjny do Brukseli.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Lokalna integracja imigrantów
18/04/2018

- Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów. Sformułowano też zalecenia dotyczące koniecznych działań.

Unia bliżej Japonii i Singapuru
18/04/2018

Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez 600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
UE otwarta na negocjacje
18/04/2018

Była jugosłowiańska republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet „rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych. - Polityka rozszerzenia jest głównym czynnikiem napędzającym reformy w regionie Bałkanów Zachodnich – skomentował komisarz Johannes Hahn.

Kategoria:
Polityka europejska
Przestępca w chmurze
17/04/2018

Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i komunikatory. Jednak w przypadku śledztw transgranicznych uzyskanie elektronicznych materiałów dowodowych jest trudne. Dlatego KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujące się w chmurze. - Musimy wyposażyć organy ścigania w narzędzie godne XXI wieku – mówi komisarz Věra Jourová.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Bezpieczeństwo bez kompromisów
17/04/2018

Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych. KE podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw.

Kategoria:
Polityka europejska
Partie na nowych zasadach
17/04/2018

Parlament Europejski przyjął propozycje KE dotyczące zasad funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych. Chodzi m.in. o bardzie bezpośrednie powiązanie wyniku wyborczego z finansowaniem oraz czytelne zadeklarowanie, z którą partią europejską powiązane jest startujące w wyborach ugrupowanie. - Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory były tylko sumą kampanii krajowych – mówił szef KE Jean-Claude Juncker.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

Pages