Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę
25/04/2018

Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. - Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Zdrowie w danych
25/04/2018

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. - Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Pilar Jurado
24/04/2018

Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Europejczycy oceniają sprawiedliwość
23/04/2018

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Sygnaliści pod ochroną
23/04/2018

Powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków – mówiła komisarz Věra Jourová prezentując propozycję przepisów mających chronić tzw. sygnalistów. Z badań wynika, że 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadcza represji m.in. ze strony pracodawcy.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Europa w regionie słupskim
19/04/2018

Plany związane z obchodami Dnia Europy, konkursy i szkolenia dla przedsiębiorców, Dialogi Obywatelskie i spotkania dotyczące m.in. pozyskiwania funduszy europejskich - Punktu Informacji Europe Direct–Słupsk podsumował pierwsze 4 miesiące swojego działania i zaprezentował plany na resztę roku. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, które są partnerami projektu, którego celem jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem UE.

Kategoria:
Europe Direct Polska
Pomoc dla detalistów
19/04/2018

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln przedsiębiorstw. - Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych – zaznacza komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Konsultacje społeczne w sołectwie
19/04/2018

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zorganizowała warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”, w których uczestniczyło 30 osób. Wydarzenie zostało połączone z Dialogiem Obywatelskim, który poprowadził dyrektor Marek Prawda.

Kategoria:
Rolnictwo
Team Europe & The Art of Debate
19/04/2018

Drużyna Klubu Debat UAM zwyciężyła w finale turnieju debat oksfordzkich „Team Europe & The Art of Debate” zorganizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W finale, który odbył się w niedzielę 15 kwietnia, pokonali drużynę UAM Fundacji Edukacyjnej G5. Oba zespoły w nagrodę wybiorą się na wyjazd studyjny do Brukseli.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Lokalna integracja imigrantów
18/04/2018

- Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów. Sformułowano też zalecenia dotyczące koniecznych działań.

Pages