Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/react-eu-dla-najubo%C5%BCszych_plREACT-EU dla najuboższych

REACT-EU dla najuboższych
AdobeStock

- Musimy okazywać solidarność osobom, które zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku obecnego kryzysu i które pilnie potrzebują pomocy – powiedział komisarz Nicolas Schmit. Państwa UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu REACT-EU na potrzeby programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/pomoc-dla-mniejszych-firm_plPomoc dla mniejszych firm

Pomoc dla mniejszych firm
AdobeStock

Polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa o wartości 1,9 mld euro zatwierdziła Komisja Europejska. Pomoc państwa tym razem dotyczy przede wszystkim gastronomii, fitnessu, targów, imprez scenicznych, filmów, rozrywki i rekreacji, fotografii i fizjoterapii. Wsparcie będzie miało formę dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania składek np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/silne-euro-odporna-europa_plSilne euro, odporna Europa

Silne euro, odporna Europa
AdobeStock

- Wzmocnienie międzynarodowej roli euro może chronić naszą gospodarkę i system finansowy przed wstrząsami walutowymi, ograniczyć zależność od innych walut – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. KE ogłosiła założenia strategii, której celem jest zapewnienie Europie wiodącej roli w globalnym zarządzaniu gospodarczym, przy jednoczesnej ochronie UE przed nieuczciwymi praktykami.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/zd%C4%85%C5%BCy%C4%87-przed-kolejn%C4%85-fal%C4%85-covid-19_plZdążyć przed kolejną falą COVID-19

Zdążyć przed kolejną falą COVID-19
AdobeStock

Dwa dni przed Radą Europejką KE wezwała do przyspieszenia szczepień. Do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie UE. Natomiast do lata 2021 r. kraje Unii zaszepione powinno być co najmniej 70 proc. dorosłej populacji.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/nowy-europejski-bauhaus_plNowy europejski Bauhaus

Nowy europejski Bauhaus
AdobeStock

To twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów. - Chodzi o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, tak aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Kategoria: Kultura, edukacja i młodzież

/poland/file/prawa-mniejszo%C5%9Bci_plPrawa mniejszości

Prawa mniejszości
AdobeStock
18/01/2021

„Minority Safepack” to już piąta inicjatywa obywatelska zaakceptowana przez Komisję Europejską. Dotyczy ona poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych. Tym razem jednak KE nie zamierza proponować nowych przepisów, ale doprowadzić do pełnego wdrożenia przepisów i polityk, które już obowiązują w tym zakresie.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/%C3%B3sma-szczepionka-w-drodze_plÓsma szczepionka w drodze

Ósma szczepionka w drodze
AdobeStock

Valneva to kolejna firma farmaceutyczna, z którą Komisja Europejska negocjuje dostęp do nowej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Zakończenie wstępnych rozmów to krok w stronę zawarcia umowy umożliwiającej wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln kolejnych.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/covid-19-komisja-wspiera-plac%C3%B3wki-s%C5%82u%C5%BCby-krwi-w-celu-zwi%C4%99kszenia-pobierania-osocza-ozdrowie%C5%84c%C3%B3w_plCOVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19

COVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19
AdobeStock
11/01/2021

Polska znalazła się wśród krajów, które będą mogły skorzystać z unijnego wparcia dla programu pobierania osocza od pacjentów, którzy przeszli COVID-19. W ramach dotacji wspierany będzie zakup urządzeń do plazmaferezy i związanego z nimi sprzętu, w tym zestawów do pobierania, urządzeń do magazynowania, testowania i charakteryzowania osocza oraz działania organizacyjne w centrach krwiodawstwa.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/biontech-pfizer_plBioNTech-Pfizer

BioNTech-Pfizer
EC

Komisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana. Dodatkowe dawki będą dostarczane od drugiego kwartału 2021 r.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/nie-dla-inwigilacji-biometrycznej_plNIE dla inwigilacji biometrycznej

NIE dla inwigilacji biometrycznej
AdobeStock

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices” („Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk polegających na masowej inwigilacji biometrycznej”). Na tym etapie inicjatywa nie była jeszcze analizowana pod względem merytorycznym.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

Pages