Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Obronność inspiruje naukowców
16/02/2018

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. - Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Polityka europejska
Eurobarometr 88: Polacy w Unii – umiarkowani optymiści
16/02/2018

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.

Kategoria:
Polityka europejska
Konsumenci i media społecznościowe
15/02/2018

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Budżet z perspektywą
14/02/2018

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. - Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

Michał Martinez Dzedzej
13/02/2018

- To praca, która wymaga kreatywności, trzeba się zastanowić, pokombinować, popróbować – tak zawód tłumacza postrzega Michał Martinez Dzedzej, zwycięzca polskiej edycji konkursu Juvenes Translatores. Licealista z Warszawy opowiada o tym, jak wyprawa do Ameryki Południowej rozbudziła w nim zamiłowanie do tłumaczeń oraz o tym jak uczy się języka hiszpańskiego z muzyką i matematyką w tle.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Europa prawie bez bezrobocia
12/02/2018

- Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczącym sytuacji społecznej w UE wskazano jednocześnie na dysproporcje między krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 82 proc., podczas gdy w Grecji 58 proc.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Europa broni wartości
12/02/2018

O przyszłości Europy, jej roli w globalnej gospodarce i bezpieczeństwie można było porozmawiać w poniedziałek 12 lutego z Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Markiem Prawdą podczas kolejnego Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie w Krakowie, w którym wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, zostało zorganizowane zostało przez Komisję Spraw Europejskich Polskiej Akademii Nauk.

Kategoria:
Polityka europejska
Miasta 2.0
09/02/2018

UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Pomoc dla kopalń ze zgodą KE
08/02/2018

Kolejny polski program wsparcia publicznego o wartości 5 mld złotych, którego celem jest złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków zamykania nierentownych kopalń węgla do 2018 r., jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – uznała KE. Ewentualne zakłócenia konkurencji w efekcie udzielanego wsparcia będą niewielkie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Uzasadniona pomoc państwa
07/02/2018

Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages