Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Nowe wsparcie z UE dla MŚP
12/07/2018

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. - Dzięki wsparciu ze strony UE około 1500 polskich MŚP, które do tej miały problemy z dostępem do środków finansowych, uzyska nowe możliwości w tym zakresie - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Grecja wraca do normalności
11/07/2018

Komisja Europejska przyjęła decyzję o przystąpieniu do stosowania ram wzmocnionego nadzoru w stosunku do Grecji. Ma to wesprzeć wdrażanie uzgodnionych reform po pomyślnym zakończeniu programu pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). 20 sierpnia Grecja zakończy program pomocy stabilizacyjnej w ramach EMS, który zabezpiecza jej miejsce w strefie euro i UE.

Kategoria:
Polityka europejska
Ponad 145 mln euro na drogę Warszawa-Lublin
05/07/2018

Z Funduszu Spójności przeznaczono kwotę 145,8 mln euro na poprawę połączeń drogowych na środkowym wschodzie Polski, w województwie mazowieckim, między Warszawą a Lublinem. Nowy odcinek drogi ekspresowej S17 połączy Góraszkę z Garwolinem, poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wygodę i czas podróży. To jedno z najbardziej obciążonych połączeń drogowych w Polsce.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
KE: ustawa o Sądzie Najwyższym z uchybieniami
02/07/2018

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72 – czyli więcej niż co trzeciemu – grozi przymusowe przejście w stan spoczynku. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Pierre Moscovici
01/07/2018

1 lipca minęło pól wieku od powołania Unii Celnej, która okazał się jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Unia celna stała się fundamentem jednolitego rynku, zapewniając bezpieczeństwo granic UE i chroniąc obywateli przed zabronionymi i niebezpiecznymi towarami. Przyczynia się także do coraz większego obrotu handlowego - w 2017 r. służby celne UE przyjęły 16 proc. światowego handlu.

Kategoria:
Polityka europejska
Poznańscy medycy z unijnym wsparciem
29/06/2018

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje modernizację Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kredyt w wysokości 27,3 mln euro wesprze budowę centrum symulacji medycznej i laboratoriów badawczych oraz modernizację dwóch oddziałów szpitalnych. Transakcja jest objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Turysta z pakietem i ochroną
29/06/2018

Od niedzieli 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne będą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni także ochronę przy rezerwacji innych form łączonych usług turystycznych jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, gdy klient wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Unia i Polska w debacie
29/06/2018

Jak mówić o UE w Polsce, w warunkach politycznej polaryzacji i polityzacji integracji europejskiej? To jedno z zagadnień omawianych podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Przedstawicielstwo KE w Polsce. - Warto spojrzeć na członkostwo Polski w Unii jako na proces historycznego stawania się polskiego społeczeństwa europejskiego – mówił dyrektor Marek Prawda.

Kategoria:
Biała księga – przyszłość Europy
Państwa bałtyckie i Polska synchronizują sieci
28/06/2018

Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z szefami państw i rządów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski uzgodnili plan działań politycznych dotyczący synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z siecią kontynentalną. Ze względów historycznych sieci państw bałtyckich są nadal zsynchronizowane z systemem rosyjskim i białoruskim. Termin pełnego przejścia do sieci europejskiej wyznaczono na 2025 r.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Tibor Navracsics
27/06/2018

Korpus Solidarności jest kluczowym elementem wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji osób młodych i umożliwienia im zaangażowania się i troszczenia się o innych – napisali komisarze: Tibor Navracsics, Günther H. Oettinger i Marianne Thyssen. Parlament Europejski i Rada właśnie osiągnęły porozumienie dotyczącego zapewnienia Korpusowi własnego budżetu i ram prawnych do 2020 r.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież

Pages