Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/dru%C5%BCyna-europy-dla-%C5%9Bwiatowego-rozwoju_plDrużyna Europy dla światowego rozwoju

Drużyna Europy dla światowego rozwoju
EC

Mimo pandemii COVID-19 Unia Europejska zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro. Jako czołowy światowy darczyńca „Drużyna Europy” czyli UE i związane z nią instytucje finansowe skupiły się na najpilniejszych potrzebach humanitarnych, wsparciu systemów ochrony zdrowia, infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej oraz zaopatrzeniu w żywność.

Kategoria: Rozwój regionalny

/poland/file/johannes-hahn_plJohannes Hahn

Johannes Hahn
EC

Pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU powinny być finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Dlatego KE zamierza wykorzystać strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/cz%C5%82owiek-nie-towar_plCzłowiek, nie towar

Człowiek, nie towar
AdobeStock

W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że w skali światowej zyski z tego procederu sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025), która skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/cyfrowi-przest%C4%99pcy-nie-odpuszczaj%C4%85-w-czasie-pandemii_plCyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii
AdobeStock

- Kartele przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie i nie przepuszczają żadnej okazji do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, czy to w internecie czy poza nim – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Dlatego Komisja Europejska zaprezentowała 5-letnią strategię na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/reagowanie-kryzysowe-bez-vat_plReagowanie kryzysowe bez VAT

Reagowanie kryzysowe bez VAT
EC

Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/123-mln-euro-na-badania-koronawirusa_pl123 mln euro na badania koronawirusa

123 mln euro na badania koronawirusa
EC

- Musimy (…) przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami – powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87-polska-w-trybunale_plPraworządność: Polska w Trybunale

Praworządność: Polska w Trybunale
EC

Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych. Miałyby one polegać m.in. na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/investeu-na-kolejne-lata_plInvestEU na kolejne lata

InvestEU na kolejne lata
AdobeStock

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-nauka_plŻywność i nauka

Żywność i nauka
AdobeStock
26/03/2021

Badania naukowe powinny się bezpośrednio przekładać na wzrost bezpieczeństwa żywności w Europie. Dlatego od 27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. - Większa przejrzystość prac naukowych zwiększy zaufanie konsumentów – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/program-ue-dla-zdrowia_plProgram UE dla zdrowia

Program UE dla zdrowia
AdobeStock

To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

Pages