Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Badanie emisji spalin
14/06/2019

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu TSUE Komisja Europejska proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). W 2015 r. ujawniono, że cześć koncernów motoryzacyjnych fałszuje odczyt danych dotyczących emisyjności silników wysokoprężnych.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Walka z dezinformacją
14/06/2019

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały – to fragment oświadczenia KE ws. postępów w zwalczaniu dezinformacji i główne wnioski z wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE podczas Rady Europejskiej 20-21 czerwca.

Kategoria:
Polityka europejska
Ochrona danych
13/06/2019

Rok po wprowadzeniu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych Komisja Europejska publikuje wyniki badania Eurobarometr na temat RODO. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Budżet rozliczony
13/06/2019

- Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni – mówi szef KE Jean-Claude Juncker apelując do przyśpieszenia prac nad budżetem UE na lata 2021–2027. Już 20 i 21 czerwca przywódcy krajów wspólnoty przyjadą do Brukseli na ostatnią w tym półroczu Radę Europejską. Założenia budżetowe obejmują m.in. uproszczoną i bardziej przejrzystą strukturę oraz większą elastyczność.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Brexit – drugi etap
13/06/2019

Trwające od półtora roku przygotowania na tzw. brexit bez porozumienia są adekwatne do dynamiki sytuacji – oceniła Komisja Europejska. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić struktury wspólnoty europejskiej do 31 października br. Jednak niepewna sytuacja polityczna na wyspach zmusza UE do przygotowania scenariuszy na każdą ewentualność.

 

Kategoria:
Polityka europejska
Bratysława
12/06/2019

Państwa członkowskie UE postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Nowy urząd będzie zapewniał, aby unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. - Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

 

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
Unia gospodarcza i walutowa
12/06/2019

Przed szczytem państw strefy euro (21 czerwca) Komisja Europejska podsumowuje postępy w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji tzw. sprawozdania pięciu przewodniczących. - Wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Jak naprawiać strefę euro?
12/06/2019

W dyskusji o pożądanych kierunkach reform w strefie euro głos zabrali niedawno ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jako remedium na kolejne kryzysy proponują oni m.in. odkładanie kwot z budżetów narodowych aby stworzyć rezerwę na gorsze czasy. W nowym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” Janusz Jankowiak* analizuje takie rozwiązanie, które stanowiłoby alternatywę dla istniejących już form współpracy.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
Nowe przepisy i gwarancje w postępowaniu karnym
11/06/2019

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. To ostatnia z sześciu dyrektyw gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni korzystać w pełni z przysługujących im praw. - Każdego roku 9 mln osób w Europie jest w zaangażowanych w postępowania karne – przypomina pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Cyfrowe bezpieczeństwo Europy
07/06/2019

Osiem krajów członkowskich UE stworzy pierwsze ośrodki obliczeń superkomputerowych. Będą one wspierać naukowców, przemysł i firmy w opracowywaniu nowych zastosowań w wielu dziedzinach – od tworzenia leków i nowych materiałów po walkę ze zmianą klimatu. Centra obliczeniowe powstaną w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Portugalii, Czechach, Słowenii, Bułgarii i Luksemburgu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages