Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Dokumenty bez pieczęci
15/02/2019

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Bezpieczne inwestycje
15/02/2019

Inwestycje zagraniczne mają zasadnicze znaczenie dla kondycji europejskiej gospodarki. Jednocześnie musimy pamiętać o zagrożeniu, jakie niosą ze sobą pewne inwestycje w aktywa, technologie i infrastrukturę o krytycznym znaczeniu – powiedziała komisarz Cecilia Malmström komentując poparcie, jakiego Parlament Europejski udzielił projektowi ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Fair play dla platform on-line
15/02/2019

Nowe przepisy zostały opracowane z myślą o milionach MŚP. Wiele z nich nie dysponuje zasobami do negocjacji w sporach z dużymi platformami internetowymi – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie regulacji, które mają zapewnić mniejszym podmiotom wyrównane szanse w relacjach biznesowych z handlowymi platformami internetowymi.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Lepsza kontrola niebezpiecznych chemikaliów
15/02/2019

Państwa członkowskie zatwierdziły porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku KE dotyczącego wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych. Zaostrzone przepisy zapewnią lepsze zabezpieczenie i kontrolę sprzedaży chemikaliów, które mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do wytwarzania domowym sposobem materiałów wybuchowych.

Kategoria:
Polityka europejska
Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy
14/02/2019

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. - Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
PE zatwierdza umowy z Singapurem
14/02/2019

Parlament Europejski zatwierdził umowę o wolnym handlu oraz umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Wyraził również zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy. To ważny etap na drodze do wejścia w życie obu umów, które ożywią stosunki gospodarcze i współpracę, co doprowadzi do większej obecności UE w szybko rozwijającym się regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Kategoria:
Polityka europejska
Zapora dla brudnych pieniędzy
14/02/2019

Komisja Europejska zaakceptowała nowy wykaz 23 państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tego zestawienia jest ochrona systemu finansowego Unii Europejskiej poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kategoria:
Polityka europejska
Ostrzeżenie dla Kambodży
11/02/2019

Kambodża może tymczasowo utracić preferencyjny dostępu do rynku UE. Państwo to korzysta obecnie z systemu handlu „wszystko oprócz broni” (EBA). Preferencje mogą zostać zniesione w efekcie nieprzestrzegania praw człowieka i pracowniczych. - Od 18 miesięcy obserwujemy w Kambodży osłabienie demokracji, problemy z przestrzeganiem praw człowieka i praworządnością – powiedziała Federica Mogherini w imieniu Komisji Europejskiej.

Kategoria:
Polityka europejska
Leki z gwarancją pochodzenia
08/02/2019

Podrabianie leków stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w UE. Aby ograniczyć takie praktyki w życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń leków na receptę sprzedawanych w UE. Zgodnie z tymi przepisami producenci będą musieli zamieszczać na opakowaniach leków na receptę dwuwymiarowy kod kreskowy oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Prognoza dla UE: umiarkowany wzrost
07/02/2019

Bieżący rok będzie siódmym z rzędu, w którym gospodarka europejska odnotuje wzrost, przy oczekiwanej poprawie koniunktury w każdym z państw członkowskich – wynika z najnowszej prognozy. Analitycy wskazują jednocześnie na czynniki ryzyka jak brexit czy spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach. Według założeń, PKB Polski powinno wzrosnąć o 3,5 proc., przy inflacji na poziomie 2,3 proc.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages