Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/creativeeuropeathome-czyli-kultura-w-czasach-covid-19_pl#CreativeEuropeAtHome czyli kultura w czasach COVID-19

#CreativeEuropeAtHome czyli kultura w czasach COVID-19
AdobeStock

#CreativeEuropeAtHome to zainicjowana przez KE kampania informacyjna prowadzona na kontach Creative Europe na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Komisja zamierza zgromadzić prace społeczności „Kreatywna Europa”, aby wyróżnić działania kulturalne w internecie. #CreativeEuropeAtHome udostępni je miłośnikom kultury, którzy obecnie przebywają w swoich domach.

Kategoria: Kultura, edukacja i młodzież

/poland/file/lotnictwo-w-walce-z-pandemi%C4%85_plLotnictwo w walce z pandemią

Lotnictwo w walce z pandemią
AdobeStock

Produkty, w odniesieniu do których istotny jest czynnik czasu, muszą być transportowane drogą lotniczą – mówiła komisarz Adina Vălean prezentując nowe wytyczne Komisji Europejskiej ułatwiające operacje przewozowe. Przewidują one m.in. wykorzystanie samolotów pasażerskich do celów transportowych oraz zniesienie ograniczeń w lotach nocnych.

Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/ke-zwi%C4%99ksza-bud%C5%BCet-na-loty-repatriacyjne-i-zapasy_plKE zwiększa budżet na loty repatriacyjne i zapasy

KE zwiększa budżet na loty repatriacyjne i zapasy
EC

Komisja Europejska zaproponowała udostępnienie 75 mln euro z budżetu UE, aby pomóc państwom członkowskim w repatriacji obywateli UE i zwiększyć budżet na zapasy środków medycznych. - To kolejny przykład, jak budżet UE może służyć społeczeństwu, gdy jest to najbardziej potrzebne. Jest to również przykład europejskiej solidarności i wzorowej współpracy – powiedział komisarz ds. budżetu Johannes Hahn.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/przemys%C5%82-gotowy-do-nowych-wyzwa%C5%84_plPrzemysł gotowy do nowych wyzwań

Przemysł gotowy do nowych wyzwań
AdobeStock

Jestem pod wrażeniem zaangażowania przemysłu europejskiego w dostarczanie produktów potrzebnych w tej trudnej sytuacji – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen po konsultacjach z przedstawicielami firm. Omawiano rozwiązania mające na celu zwiększenie produkcji towarów potrzebnych do rozwiązania kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/uvdl-otwarto%C5%9B%C4%87-ue-nie-jest-bezwarunkowa_plUVDL: otwartość UE nie jest bezwarunkowa

UVDL: otwartość UE nie jest bezwarunkowa
EC

Musimy wiedzieć, kto inwestuje i w jakim celu. UE i jej państwa członkowskie mają do tego odpowiednie narzędzia prawne – powiedział komisarz ds. handlu Phil Hogan prezentując wytyczne mające chronić kluczowe europejskie zasoby w dobie pandemii COVID-19. Chodzi tu przede wszystkim o takie sektory jak zdrowie, badania medyczne i biotechnologia.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/pomoc-dla-rolnik%C3%B3w_plPomoc dla rolników

Pomoc dla rolników
EC

W sytuacji epidemii koronawirusa unijny sektor rolno-spożywczy wykazuje swoją odporność i w dalszym ciągu zapewnia Europejczykom bezpieczną żywność wysokiej jakości. Rolnicy i producenci borykają się jednak z trudnościami i rosnącą presją. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i skutecznego łańcucha dostaw żywności na całym kontynencie pozostaje jednym z priorytetów KE.

Kategoria: Rolnictwo

/poland/file/jednolite-normy-przyspiesz%C4%85-walk%C4%99-z-covid-19_plJednolite normy przyspieszą walkę z COVID-19

Jednolite normy przyspieszą walkę z COVID-19
EC

Komisja Europejska przyjęła decyzje w sprawie zharmonizowanych norm, które pozwolą producentom wprowadzać na wspólny rynek urządzenia o wysokiej wydajności w celu ochrony pacjentów, pracowników służby zdrowia i reszty obywateli. Normy ułatwią tańszą procedurę oceny zgodności w wymogami Unii Europejskiej i szybciej trafią do użytku.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/wi%C4%99cej-%C5%9Brodk%C3%B3w-ochrony-indywidualnej_plWięcej środków ochrony indywidualnej

Więcej środków ochrony indywidualnej
AdobeStock

Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem. Przetarg obejmował maski typu 2 i 3, rękawiczki, gogle ochronne, osłony twarzy, maski chirurgiczne i kombinezony. W przetargu nie uczestniczyła Polska oraz Finlandia.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/operatorzy-gsm-pomog%C4%85-w-walce-z-pandemi%C4%85_plOperatorzy GSM pomogą w walce z pandemią

Operatorzy GSM pomogą w walce z pandemią
AdobeStock

W ramach odpowiedzi na COVID-19 komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton rozmawiał z dyrektorami generalnymi europejskich firm telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeniem operatorów telefonii komórkowej (GSMA). Chodzi o zapewnienie odporności sieci oraz udostępnianie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/koronawirus-zielone-korytarze-dla-dostawc%C3%B3w-0_plKoronawirus: zielone korytarze dla dostawców

Koronawirus: zielone korytarze dla dostawców
EC

Pandemia COVID-19 poważnie szkodzi europejskiemu transportowi i mobilności. Dlatego KE przedstawiła rozwiązania dotyczące zarządzania granicami, aby utrzymać przewóz towarów. Państwa UE zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) właściwych dla „zielonych korytarzy”.

Kategoria: Transport i podróżowanie

Pages