Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

F. Timmermans i M. Morawiecki
18/06/2018

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było głównym punktem wizyty pierwszego przewodniczącego KE Fransa Timmermansa w Warszawie. Tematem rozmów były reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. Komisja uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia zasady praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Carlos Moedas
19/06/2018

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. - Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów - mówi komisarz Carlos Moedas.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dialog w Gdańsku
18/06/2018

O przyszłości Europy, brexicie, polityce obronnej i funduszach europejskich w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej opowiadała w Gdańsku Elżbieta Bieńkowska. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP spotkała się z publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W dyskusji uczestniczył również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Kategoria:
Polityka europejska
UE, Australia i wolny handel
18/06/2018

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, premier Malcolm Turnbull oraz minister ds. handlu Steven Ciobo zainaugurowali w Canberrze negocjacje w sprawie kompleksowej i ambitnej umowy o wolnym handlu między UE a Australią. Porozumienie m.in. umożliwi europejskim firmom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Australia posiada już umowy handlowe

Kategoria:
Polityka europejska
B. Kempa i Ch. Stylianides
18/06/2018

Chciałbym podkreślić solidarność, jaką Polska okazała w potrzebie społeczeństwu ukraińskiemu, zarówno na terytorium ukraińskim jak i w Polsce – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego podczas jednodniowego pobytu w Polsce spotkał się z minister Beatą Kempą, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kościoła katolickiego, zaangażowanymi w niesienie pomocy.

Kategoria:
Polityka europejska
Kredyty dla mniejszych
15/06/2018

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dobre perspektywy dla UE
14/06/2018

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Vĕra Jourová
14/06/2018

Nowa wspólna metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE ma pomóc w likwidacji tego problemu. Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania po skargach niektórych krajów członkowskich UE. - Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
O Polsce i UE w Słupsku
14/06/2018

- Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. To tutaj od 13 lat odbywa się Olimpiada Wiedzy o Unii dla młodzieży, która przez ten czas przyciągnęła 40 tys. uczniów– mówił Marek Prawda. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce 11 czerwca przyjechał na Pomorze z okazji promocji publikacji Team Europe „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”. Dwukrotnie spotkał się także z mieszkańcami Słupska podczas Dialogów Obywatelskich.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Bezpieczeństwo w budżecie
13/06/2018

W obliczu wielowymiarowych zagrożeń ze strony terrorystów i przestępców, musimy działać zdecydowanie – w sposób, który nie powiela, lecz uzupełnia wysiłki państw członkowskich – powiedział komisarz Julian King prezentując propozycje budżetowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Na lata 2021–2027 Komisja przewiduje znaczące zwiększenie nakładów – z 3,5 mld do 4,8 mld euro.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages