Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

VAT w nowym wydaniu
18/01/2018

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw – to zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Chodzi o to, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju małych i średnich firm.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
EUtobusy w Warszawie
18/01/2018

130 nowych autobusów elektrycznych trafi do Warszawy dzięki unijnej polityce spójności – decyzję o przyznaniu ponad 40 mln euro dotacji przyjęła Komisja Europejska. Każdy z pojazdów będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w klimatyzację. – To inwestycja, która zmniejszy ruch samochodowy, poprawi jakość powietrza i udostępni Warszawiakom wygodny i czysty środek szybkiego transportu – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Unia bankowa: zagrożone kredyty
18/01/2018

- Chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tzw. złych kredytów – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis prezentując pierwsze sprawozdanie z realizacji planu działania w tej sprawie. KE z zadowoleniem przyjęła postępy w pracach nad rozwiązaniem problemu kredytów zagrożonych w UE. To część działań na rzecz zmniejszenia ryzyka nadal obecnego w pewnych obszarach europejskiego sektora bankowego.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Edukacja w każdym wieku
17/01/2018

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych proponuje Komisja Europejska. - Musimy dążyć do tego, aby systemy edukacyjne w całej Europie przynosiły korzyści wszystkim obywatelom – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Chodzi m.in. o plan rozwoju kompetencji osób w każdym wieku, w ciągu całego ich życia oraz promowanie edukacji włączającej.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Katarzyna Kosior
17/01/2018

Jak ma wyglądać Wspólna Polityka Rolna w UE po 2020 r.? Czy europejscy rolnicy powinni liczyć się z obniżeniem dopłat i nowym sposobem zarządzania WPR? Jaką rolę w proponowanych reformach odgrywa kwestia migracji? Dr Katarzyna Kosior* w kolejnym artykule z cyklu "Europa okiem eksperta" zastanawia się, czy zmiany zaproponowane w Komunikacie Komisji Europejskiej są dobrze ukierunkowane i wystarczające.

Kategoria:
Europa okiem eksperta
Plastyk do ponownego wykorzystania
16/01/2018

Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans prezentując pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię w tej dziedzinie. Jest ona jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. 

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Polska wobec artykułu 7
16/01/2018

Wniosek w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ramy prawno-polityczne – to temat omawiane 16 stycznia podczas seminarium współorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. W grudniu ub.r. Komisja Europejska uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności m.in. w zawiązku z przeprowadzaną reformą sądownictwa.

Kategoria:
Polityka europejska
Pomoc dla stoczni
16/01/2018

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła udzielone przez Polskę wsparcie dla MŚP w sektorze stoczniowym. Środek ten będzie wspierać nowe inwestycje i rozwój regionalny w Polsce. Jednocześnie KE wszczęła dochodzenie w sprawie systemu opodatkowania stoczni w Polsce. Komisja obawia się, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Superkomputery dla Europy
11/01/2018

Miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy. Są one potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie jest niezbędne w wielu obszarach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo.

Kategoria:
Nauka i technologie
Metro z unijnym finansowaniem
11/01/2018

Prawie pół miliarda euro z funduszy europejskich trafi do Warszawy na rozbudowę transportu publicznego – drugiej linii metra oraz linii tramwajowej w dzielnicach Ochota, Mokotów i Wilanów. - Dzięki UE w Warszawie buduje się nowoczesne metro, z ogromną korzyścią dla mieszkańców, turystów i miejscowych przedsiębiorstw – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Kategoria:
Transport i podróżowanie

Pages