Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Perspektywa dla InvestEU
22/02/2019

Kraje członkowskie UE zgodziły się, aby budżet 2021–2027 zapewnił finansowanie programu InvestEU. Zapewni on gwarancje w wysokości co najmniej 38 mld euro, co pozwoli przyciągnąć środki publiczne i prywatne na inwestycje w czterech głównych obszarach: zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
E-handel: drożej niż myślisz
22/02/2019

Prawie dwie trzecie witryn internetowych oferujących produkty, usługi lub treści cyfrowe, które sprawdziła KE, zawierała niejasne lub nieprawdziwe informacje na temat ceny lub warunków promocji. - Konsumenci często otrzymują informacje wprowadzające w błąd, a ceny są wyższe niż zakładali. Należy z tym skończyć – alarmuje komisarz ds. sprawiedliwości Vĕra Jourová.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Pomoc w czasie kryzysu
22/02/2019

Do ponad 100 tysięcy złotych wzrośnie maksymalny pułap wsparcia dla rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Umożliwi to większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze strony władz krajowych. KE uznała, że taki pułap nie będzie zagrażał konkurencji ani handlowi na rynku wewnętrznym.

Kategoria:
Rolnictwo
Droższe wizy Schengen
21/02/2019

Unia Europejska modernizuje wspólną politykę wizową. Osoby z pozytywną historią wizową będą miały prawo wjeżdżać i przebywać na terenie wspólnoty przez coraz dłuższe okresy czasu – nawet do pięciu lat. Jednocześnie do 80 euro wzrośnie opłata za wydanie wizy Schengen – pozwoli to na utrzymanie odpowiednio dużej liczby pracowników konsularnych w celu zapewnienia ściślejszej kontroli bezpieczeństwa.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21/02/2019

To święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnia tragicznej śmierci pięciu studentów uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy zginęli podczas demonstracji 21 lutego 1952 r., domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma przypominać o różnorodności językowej świata i potrzebie jej ochrony jako ważnej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Sankcje według nowej metody
20/02/2019

KE proponuje modyfikację metody obliczania sankcji finansowych, które ostatecznie orzeka Trybunał Sprawiedliwości w postępowaniach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Do tej pory pod uwagę brano m.in. PKB danego kraju oraz liczbę głosów, jaką dysponuje on w Radzie. Modyfikacja ma polegać na wyliczaniu sankcji finansowych w oparciu o liczbę przedstawicieli danego państwa w PE.

Kategoria:
Polityka europejska
Europejski Fundusz Obronny
20/02/2019

Instytucje UE osiągnęły częściowe porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego. Ostateczną decyzję podejmą Parlament Europejski i Rada. Fundusz ma wesprzeć innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz wzmocnić autonomię strategiczną UE. Jak podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska, to szansa na rozwój takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, oprogramowania szyfrujące, technologie dronów czy łączność satelitarna.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Okrągły stół o zdrowiu Europejczyków
19/02/2019

W przyszłym wieloletnim budżecie UE wzrośnie nacisk na integrację systemów opieki zdrowotnej w Europie. Badania opinii wskazują, że prawie 70 proc. mieszkańców wspólnoty chce, aby UE robiła więcej w dziedzinie zdrowia. Dlatego komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji w tym zakresie w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz
18/02/2019

Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i podatków pośrednich takich jak VAT w sytuacji, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.

Kategoria:
Polityka europejska
Dokumenty bez pieczęci
15/02/2019

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

Pages