Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/klimat-%C5%82%C4%85czy_plKlimat łączy

Klimat łączy
AdobeStock
21/04/2021

Parlament i Rada UE zaakceptowały wstępne porozumienie w sprawie Europejskiego prawa o klimacie. Zawiera ono zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. - Jest to przyrzeczenie złożone naszym dzieciom i wnukom, które nas wiąże – powiedziała Ursula von der Leyen.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/inicjatywy-od-obywateli-0_plInicjatywy od obywateli

Inicjatywy od obywateli
AdobeStock

Dwie kolejne inicjatywy obywatelskie zarejestrowała Komisja Europejska. „Zielone dachy” to wezwanie do ułatwień tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Z kolei „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” proponują uruchomienie wymian i szkoleń w innych krajach UE. Od 2012 r. KE zarejestrowała łącznie 78 europejskich inicjatyw obywatelskich, a 26 odrzuciła.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/cyfrowa-rewolucja-pod-kontrol%C4%85_plCyfrowa rewolucja pod kontrolą

Cyfrowa rewolucja pod kontrolą
AdobeStock

Nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości i wiarygodności sztucznej inteligencji muszą gwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli oraz firm. - W dziedzinie sztucznej inteligencji zaufanie jest koniecznością, a nie tylko mile widzianym dodatkiem – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/inwestuj-w-zielone_plInwestuj w zielone

Inwestuj w zielone
AdobeStock
21/04/2021

Pierwsza w historii unijna systematyka pomoże firmom stwierdzić, czy ich inwestycje i działalność mają rzeczywiście proekologiczny charakter. To kolejne kroki Komisji Europejskiej, aby przekierować przepływy kapitałowe i inwestycyjne w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę do 2050 r. neutralności klimatycznej.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/od-bauhausu-do-neb-%E2%80%93-lekcja-z-przesz%C5%82o%C5%9Bci-dla-przysz%C5%82o%C5%9Bci_plOd Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości

Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
Hanna Schudy

Ursula von der Leyen ogłaszając Nowy Europejski Bauhaus (NEB) powiedziała: - Chodzi o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, tak aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli. Komisja Europejska słusznie uznała, że zmiany, jakie stoją przed nami wymagają nowych zwyczajów, sposobów zamieszkiwania i szanowania świata, o czym pisze Hanna Schudy* w nowym artykule cyklu „Europa okiem eksperta”.

Kategoria: Europa okiem eksperta

/poland/file/szczepienia-mniej-bia%C5%82ych-plam_plSzczepienia: mniej białych plam

Szczepienia: mniej białych plam
AdobeStock

Przyspieszeniu szczepień przeciw COVID-19 pracowników służby zdrowia i innych grup szczególnie wrażliwych na Bałkanach Zachodnich służą umowy zawarte przez Komisję Europejską i Austrię. KE sfinansuje ponad 650 tys. dawek, zaś rząd w Wiedniu będzie nadzorował dostawy. - Białe plamy na mapie szczepień, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, stanowią zagrożenie dla nas wszystkich – tłumaczył szef austriackiego MSZ.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/drogi-w-ue-mniej-ofiar_plDrogi w UE: mniej ofiar

Drogi w UE: mniej ofiar
AdobeStock

4 tys. osób mniej straciło życie na drogach UE w 2020 r., zaś wskaźnik ofiar śmiertelnych spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Polsce w ciągu roku spadek wyniósł 15 proc. – z 77 do 65 ofiar śmiertelnych na drogach w odniesieniu do miliona mieszkańców. Nie udało się jednak osiągnąć ogólnounijnego celu zakładającego ograniczenie o 50 proc. ofiar w ciągu dekady. Najbezpieczniej wciąż jeździ się w Szwecji.

Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/obserwacja-ziemi-kszta%C5%82tuje-ue_plObserwacja Ziemi kształtuje UE

Obserwacja Ziemi kształtuje UE
AdobeStock

Uruchamiając centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi, KE ma zamiar maksymalnie wykorzystać wiedzę uzyskaną w ten sposób. Chodzi m.in. o europejski program Copernicus i jego udział w procesie kształtowania polityki UE. Centrum ma przede wszystkim wspierać skuteczną realizację priorytetów politycznych KE, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu i agendy cyfrowej.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/pomoc-dla-przewoz%C3%B3w-regionalnych_plPomoc dla Przewozów Regionalnych

Pomoc dla Przewozów Regionalnych
AdobeStock

Wsparcie państwa na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne zostało zatwierdzona przez KE. - Postępowanie wyjaśniające wykazało, że środki pomocy były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić dalsze prowadzenie działalności przez spółkę – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. Polska zobowiązała się jednocześnie na szybsze otwarcie regionalnych przewozów pasażerskich na konkurencję.

Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/pomoc-pa%C5%84stwa-na-r%C3%B3wnych-zasadach_plPomoc państwa na równych zasadach

Pomoc państwa na równych zasadach
EC

Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa. To zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Jednocześnie gwarantują one równe warunki działania krajom wspólnoty. Zmienione wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages