Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Przejrzyste platformy internetowe
26/04/2018

Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniającym małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego wskutek mozaiki przepisów krajowych – tłumaczy komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Kategoria:
Nauka i technologie
Art of Debate  - Lublin
26/04/2018

Czy Unia Europejska powinna bardziej zaangażować się w rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy? – to temat, z jakim musieli zmierzyć się uczestnicy Finału Europejskich Debat Oksfordzkich, który odbył się w Lublinie. Projekt "Team Europe & the art of debate" organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z sieciami Team Europe (TE) oraz Centrami Dokumentacji Europejskiej (CDE).

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Chrońcie dzieci, szczepcie je!
26/04/2018

Dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 mln ludzi na świecie. Jednocześnie z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane wcześniej ogniska odry. Dlatego KE apeluje o ściślejszą współpracę przeciwko chorobom, którym można zapobiegać. - Szczepienia są wciąż jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego – przypomina komisarz Vytenis Andriukaitis.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Dezinformacja uderza w demokrację
26/04/2018

Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu uzyskania korzyści np. politycznych. KE zamierza też wspierać rzetelne dziennikarstwo oraz promować umiejętności korzystania z mediów. W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc. respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji.

Kategoria:
Nauka i technologie
Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę
25/04/2018

Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. - Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Zdrowie w danych
25/04/2018

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. - Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Pilar Jurado
24/04/2018

Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Europejczycy oceniają sprawiedliwość
23/04/2018

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Sygnaliści pod ochroną
23/04/2018

Powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków – mówiła komisarz Věra Jourová prezentując propozycję przepisów mających chronić tzw. sygnalistów. Z badań wynika, że 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadcza represji m.in. ze strony pracodawcy.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Europa w regionie słupskim
19/04/2018

Plany związane z obchodami Dnia Europy, konkursy i szkolenia dla przedsiębiorców, Dialogi Obywatelskie i spotkania dotyczące m.in. pozyskiwania funduszy europejskich - Punktu Informacji Europe Direct–Słupsk podsumował pierwsze 4 miesiące swojego działania i zaprezentował plany na resztę roku. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, które są partnerami projektu, którego celem jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem UE.

Kategoria:
Europe Direct Polska

Pages