Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Opole w nowym wymiarze
16/11/2018

Jak wyglądało centrum Opola kilkanaście lat temu, zanim - dzięki unijnemu wsparciu - wyremontowano tam część budynków? Można to zobaczyć na własne oczy z pomocą elektronicznych gogli i aplikacji VR. - Szczególnie polecamy je eurosceptykom, którzy pytają: a co nam ta Unia dała – mówi Maria Woźniak, kierownik Punktu Informacji EuropeEurope-Direct w Opolu, który przygotował i udostępnił multimedialną mapę centrum Opola.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dobra żywność z Europy
15/11/2018

191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce i warzywa – wybrano je, aby zachęcać konsumentów do zdrowego odżywiania się.

Kategoria:
Rolnictwo
Brexit: opcje na wypadek braku porozumienia
15/11/2018

Jeśli negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw. brexitu zakończą się bez porozumienia, obywatele brytyjscy otrzymają prawo do bezwizowego wjazdu na teren UE. W takim wypadku osoby z paszportem Zjednoczonego Królestwa nie będą potrzebowały wizy, aby udać się do strefy Schengen na krótkie pobyty nieprzekraczające 90 dni w jakimkolwiek okresie 180-dniowym.

Kategoria:
Polityka europejska
Co wiemy o antybiotykach?
15/11/2018

Europejczycy coraz bardziej świadomie korzystają z antybiotyków – pokazują wyniki nowego badania Eurobarometr. Obecnie 32 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu sprzed 9 lat odsetek ten wyniósł 40 proc. W niedzielę 18 listopada przypada 11. Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
SMS za 6 centów w całej Unii
15/11/2018

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

Kategoria:
Nauka i technologie
KE upomina Rumunię
13/11/2018

- To ważne, aby Rumunia natychmiast podjęła na nowo walkę z korupcją, jak również zapewniła niezależność sądownictwa – apeluje pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE przyjęła najnowsze sprawozdanie z postępów władz w Bukareszcie w zakresie wypełnienia zobowiązań określonych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW).

Kategoria:
Polityka europejska
Bułgarskie postępy
13/11/2018

- Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu naszych zaleceń – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans referując najnowsze sprawozdanie przygotowane w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Sofia jest nim objęta od 2007 r. Komisja oczekuje od bułgarskich władz realizacji zobowiązań m.in. w zakresie reformy sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością.

Kategoria:
Polityka europejska
Rok Filara Praw Socjalnych
13/11/2018

Niespełna rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie wspólnotowym 20 praw i zasad.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
Mniejsze zapasy bardziej racjonalne
12/11/2018

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku - 190 z 380 tys. ton - zakupionego i przechowywanego w zapasach publicznych od 2015 r. została ponownie wprowadzona na rynek bez szkody dla jego funkcjonowania i ożywienia sektora. Ostatni przetarg - na 30 tys. ton - odbył się 8 listopada. Działania interwencyjne, którymi zarządza KE, odegrały ważną rolę w stabilizowaniu rynków w latach 2015–2017.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Cyfrowe bezpieczeństwo Europy
12/11/2018

- Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Kategoria:
Polityka europejska

Pages