Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Dane chronione
25/05/2018

Od 25 maja w całej UE w życie wchodzą przepisy o ochronie danych. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby. - Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
MŚP z dostępem do kapitału
24/05/2018

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Ekologiczne finanse
24/05/2018

Aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 r. potrzebujemy dodatkowych inwestycji – o wartości ok. 180 mld euro rocznie – w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Komisja Europejska przedstawia pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku gospodarki.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Polisy lepiej gwarantowane
24/05/2018

Historia polis komunikacyjnych uznawana na terenie całej UE, gwarantowanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, skuteczna eliminacja z ruchu pojazdów nieubezpieczonych – KE proponuje modernizację przepisów w sprawie ubezpieczeń pojazdów. - Dzięki przedstawionym wnioskom zapewniamy, by w przyszłości osoby poszkodowane w wypadkach drogowych były lepiej chronione – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Zalecenia dla gospodarek UE
24/05/2018

Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych, nadal poszerzać dostęp do rynku pracy m.in. dla kobiet z dziećmi oraz zachęcać do bliższej współpraca biznesu z jednostkami badawczymi. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
KE zobowiązuje Gazprom
24/05/2018

- Klienci Gazpromu będą mieli teraz skuteczne narzędzie gwarantujące, że cena, jaką płacą, jest konkurencyjna – ocenia komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. KE nałożyła na rosyjskiego monopolistę szereg zobowiązań, które pozwalają zaradzić problemom w zakresie konkurencji i umożliwiają swobodny przepływ gazu po konkurencyjnych cenach w Europie Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Budżet 2019
23/05/2018

Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym - Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r. To szósty budżet w ramach obecnych ram finansowych 2014–2020.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
OLAF wesprze prokuraturę
23/05/2018

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien otrzymać nowe uprawnienia, aby móc skutecznie współpracować z Prokuraturą Europejską – proponuje KE. - Potrzebny jest nam silny OLAF, który uzupełnia działania karnoprawne Prokuratury Europejskiej skutecznymi dochodzeniami administracyjnymi - powiedział komisarz Günther H. Oettinger.

Kategoria:
Polityka europejska
Kto na drodze do euro?
23/05/2018

Bułgaria i Chorwacja spełniają już niemal wszystkie kryteria konwergencji - z wyjątkiem kursu walutowego – pozwalające na przystąpienie do strefy euro. Polska może pochwalić się stabilnymi finansami publicznymi oraz cenami. KE przedstawiła przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. – Ta możliwość jest otwarta dla każdego kraju UE – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Cecilia Malmström
23/05/2018

- Oczekujemy, że Australia i Nowa Zelandia dołączą do stale rosnącego grona bliskich partnerów handlowych UE – powiedziała komisarz Cecilia Malmström odnosząc się do zgody Rady na rozpoczęcie negocjacji z Canberrą i Wellington. Pierwsza runda rozmów ma odbyć się w lipcu w Brukseli. Zawarcie umów z Australią i Nową Zelandią zapewniłoby firmom z UE ważny punkt dostępu do większego regionu Azji i Pacyfiku.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages