Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

F. Timmermans i M. Morawiecki
18/06/2018

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było głównym punktem wizyty pierwszego przewodniczącego KE Fransa Timmermansa w Warszawie. Tematem rozmów były reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. Komisja uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia zasady praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Oblicza bezrobocia w Polsce
20/06/2018

Mimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia w Polsce, inne wskaźniki zatrudnienia nie są tak optymistyczne – mówiono podczas dyskusji poświęconej aktywizacji zawodowej Polaków w świetle najnowszych badań naukowych. Seminarium "Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia" zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Instytut Badań Strukturalnych.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
Spójna pomoc dla Łodzi i Poznania
20/06/2018

Prawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski rozbuduje linie tramwajowe oraz zwiększy tabor. Z kolei w Łodzi pieniądze z Funduszu Spójności posłużą m.in. do renowacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, z czego skorzysta ponad 14 tys. mieszkańców.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Carlos Moedas
19/06/2018

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. - Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów - mówi komisarz Carlos Moedas.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dialog w Gdańsku
18/06/2018

O przyszłości Europy, brexicie, polityce obronnej i funduszach europejskich w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej opowiadała w Gdańsku Elżbieta Bieńkowska. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP spotkała się z publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W dyskusji uczestniczył również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Kategoria:
Polityka europejska
UE, Australia i wolny handel
18/06/2018

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, premier Malcolm Turnbull oraz minister ds. handlu Steven Ciobo zainaugurowali w Canberrze negocjacje w sprawie kompleksowej i ambitnej umowy o wolnym handlu między UE a Australią. Porozumienie m.in. umożliwi europejskim firmom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Australia posiada już umowy handlowe

Kategoria:
Polityka europejska
B. Kempa i Ch. Stylianides
18/06/2018

Chciałbym podkreślić solidarność, jaką Polska okazała w potrzebie społeczeństwu ukraińskiemu, zarówno na terytorium ukraińskim jak i w Polsce – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego podczas jednodniowego pobytu w Polsce spotkał się z minister Beatą Kempą, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kościoła katolickiego, zaangażowanymi w niesienie pomocy.

Kategoria:
Polityka europejska
Kredyty dla mniejszych
15/06/2018

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dobre perspektywy dla UE
14/06/2018

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Vĕra Jourová
14/06/2018

Nowa wspólna metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE ma pomóc w likwidacji tego problemu. Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania po skargach niektórych krajów członkowskich UE. - Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages