Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/kodeks-wsp%C3%B3%C5%82pracy-policyjnej_plKodeks współpracy policyjnej

Kodeks współpracy policyjnej
EC

Na obszarze bez granic wewnętrznych przestępcy nie mogą być w stanie schronić się przed policją, przemieszczając się do innego państwa członkowskiego. Dlatego KE przedstawiła unijny kodeks współpracy policyjnej, aby ułatwić współpracę organów ścigania z różnych krajów Unii i zapewnić funkcjonariuszom policji nowocześniejsze narzędzia wymiany informacji.

Kategoria: Sprawiedliwość i prawa obywatelskie

/poland/file/porozumienie-w-sprawie-europejskiego-roku-m%C5%82odzie%C5%BCy_plPorozumienie w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży

Porozumienie w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży
EC

- W ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 będziemy pomagać młodym Europejczykom w obronie i promowaniu wolności, wartości, możliwości i solidarności - powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. Komisja Europejska, Parlament i Rada właśnie osiągnęły porozumienie w tej sprawie. Działania w ramach ERM 2022 można śledzić m.in. poprzez Europejski Portal Młodzieżowy.

Kategoria: Kultura, edukacja i młodzież

/poland/file/25-mld-euro-na-walk%C4%99-z-niedo%C5%BCywieniem_pl2,5 mld euro na walkę z niedożywieniem

2,5 mld euro na walkę z niedożywieniem
EC

Podczas szczytu „Żywność na rzecz wzrostu” w Tokio KE zapowiedziała nowe zobowiązanie na lata 2021–2024. W grę wchodzi 2,5 mld euro w celu ograniczenia wszelkich form niedożywienia. Zobowiązanie obejmuje pomoc humanitarną, a także wsparcie na rzecz zwalczania podstawowych przyczyn niedożywienia, w tym zmianę systemów żywnościowych w dłuższej perspektywie.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/vat-na-nowe-czasy_plVAT na nowe czasy

VAT na nowe czasy
EC
07/12/2021

Nowe przepisy w dziedzinie VAT uzgodnione przez kraje członkowskie UE zapewnią większą elastyczność, a jednocześnie przyczynią się do realizacji priorytetów w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i zdrowia publicznego. Obecne regulacje UE dotyczące stawek VAT mają prawie trzydzieści lat i pilnie wymagają unowocześnienia.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/nowa-technologia-nowe-zagro%C5%BCenia_plNowa technologia, nowe zagrożenia

Nowa technologia, nowe zagrożenia
EC

Unia Europejska postrzega cyberbezpieczeństwo jako jedną z podstaw realizacji swoich celów w zakresie digitalizacji. Czy jednak unijne regulacje nadążają z rozwojem technologicznym i co za tym idzie nowymi zagrożeniami dla państw i obywateli? Jakie zmiany przyniesie Internet rzeczy? Analizuje to dr Jarosław Greser* w nowym artykule z naszej serii „Europa okiem eksperta”.

Kategoria: Europa okiem eksperta

/poland/file/startupy-z-finansowaniem_plStartupy z finansowaniem

Startupy z finansowaniem
EC

Komisja Europejska przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Zapewnienie startupom oraz mniejszym firmom dostępu do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału pod względem wzrostu gospodarczego oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/europejczycy-popieraj%C4%85-zasady-cyfrowe_plEuropejczycy popierają zasady cyfrowe

Europejczycy popierają zasady cyfrowe
EC

Według badania Eurobarometr przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r. zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że internet i narzędzia cyfrowe będą odgrywać ważną rolę w przyszłości. Ponadto znaczna większość ankietowanych jest zdania, że UE powinna określić i promować europejskie prawa i zasady, aby zagwarantować pomyślny przebieg transformacji cyfrowej.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/zdrowie-w-eu-papierosy-do-wygaszenia_plZdrowie w EU: papierosy do wygaszenia

Zdrowie w EU: papierosy do wygaszenia
EC

Wyroby tytoniowe będą droższe, pojawi się więcej stref wolnych od dymu, także na świeżym powietrzu, a państwa unijne będą zachęcane do pogłębienia edukacji antynikotynowej oraz do leczenia nikotynizmu. Takie plany ma na najbliższe lata Komisja Europejska, choć wszystko musi być zatwierdzone jeszcze przez państwa członkowskie UE.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/sp%C3%B3jna-pomoc-w-czasie-pandemii_plSpójna pomoc w czasie pandemii

Spójna pomoc w czasie pandemii
EC

W 2020 r. podczas kryzysu związanego z COVID-19 europejskim małym i średnim firmom udzielono wsparcia w wysokości 29 mld euro w ramach instrumentów finansowych – podsumowuje Komisja Europejska. Sięgnięto po instrumenty kapitałowe i dłużne, gwarancje kredytowe i kapitał wysokiego ryzyka. Dzięki pomocy wiele przedsiębiorstw zdołało przetrwać na rynku i utrzymać zatrudnienie.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

/poland/file/4-tys-euro-na-sekund%C4%99_pl4 tys. euro na sekundę!

4 tys. euro na sekundę!
EC

W 2019 r. państwa UE straciły łącznie około 134 mld euro z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) – wynika z szacunków KE. Tyle wynosi kwota dochodów utraconych w wyniku oszustw, uchylania się od płacenia i unikania opodatkowania VAT oraz praktyk w zakresie optymalizacji podatkowej, a także w wyniku upadłości i niewypłacalności finansowej oraz błędów obliczeniowych i administracyjnych.

Kategoria: Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność

Pages