Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Unia rynków kapitałowych
19/04/2019

Parlament Europejski przyjął podstawę prawną dla unii rynków kapitałowych. Ma stać się ona motorem inwestycji na jednolitym rynku, zapewniając firmom dodatkowe źródła finansowania, a obywatelom nowe możliwości oszczędzania. - Alternatywne rynkowe źródła finansowania są szczególnie istotne dla innowacji, przedsiębiorczości i startupów – powiedział Valdis Dombrovskis.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Zielone światło dla InvestEU
19/04/2019

Program InvestEU, który ma zwiększyć inwestycje w Europie, powinien być kontynuowany w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 – uznał Parlament Europejski. - W ciągu najbliższych dziesięciu lat program ten umożliwi uruchomienie co najmniej 650 mld euro na inwestycje w przyszłość Europy, w jej gospodarkę i jej obywateli – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Decyzje z większością
16/04/2019

Czy można rozszerzyć zasadę głosowania większością kwalifikowaną w dziedzinie polityki społecznej, aby proces decyzyjny był szybszy i bardziej elastyczny? KE otwiera dyskusję na temat tego, jaki usprawnić sposób podejmowanie decyzji w UE. - Celem jest wspieranie kultury kompromisu, odpowiadającej potrzebom obywateli – powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Kategoria:
Polityka europejska
Prawo po stronie autorów
15/04/2019

- Reforma prawa autorskiego jest brakującym elementem układanki potrzebnym do ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker komentując zatwierdzenie dyrektywy. Wzmacnia ona dziennikarstwo wysokiej jakości, zapewnia lepszą ochronę twórcom i wykonawcom, zaś użytkownicy skorzystają z zabezpieczeń związanych z wolnością wypowiedzi.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Lepsze stanowienie prawa
15/04/2019

- Lepsze stanowienie prawa jest już zakodowane w DNA europejskiego procesu decyzyjnego – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermas podsumowując dotychczasowe działania w tym zakresie. Jakość tworzenia prawa była jednym z priorytetów przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera. W ubiegłym roku OECD oceniła politykę regulacyjną UE jako jedną z najlepszych.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Moc pod lupą Komisji
15/04/2019

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji oraz ulgi w opłacie dla odbiorców energochłonnych w Polsce. Jednocześnie zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ulg w tzw. opłacie mocowej. - Musimy ocenić, czy te rozwiązania są zgodne z zasadami pomocy państwa – powiedziała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Mateusz Morawiecki i Maroš Šefčovič
15/04/2019

Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. W uroczystości podpisania porozumienia grantowego ze spółkami GAZ SYSTEM i INEA w Brukseli uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz polski premier Mateusz Morawiecki.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Europa w cieniu supermocarstw?
11/04/2019

O narastającej rywalizacji USA i Chin oraz znaczeniu Europy w kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym dyskutowali uczestnicy spotkania „Pomiędzy supermocarstwami. Europa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej”. - Europa stoi przed wyzwaniem stworzenia spójnej polityki zagranicznej i obronnej, otwarcia się na power politics – mówił Jan Techau z German Marshall Fund.

Kategoria:
Polityka europejska
Facebook bardziej przejrzysty
10/04/2019

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. - Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia w jaki sposób generuje miliardy dochodu wykorzystując dane obywateli – powiedziała komisarz Věra Jourová.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
Gotowość na brexit bez porozumienia
10/04/2019

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej KE podsumowała przygotowania do „brexitu bez porozumienia” i opublikowała wskazówki dla państw członkowskich. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy stanie się ona państwem trzecim bez uzgodnień przejściowych. W takim wypadku relacje z Unią będą podlegać międzynarodowemu prawu publicznemu, w tym przepisom WTO.

Kategoria:
Polityka europejska

Pages