Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Prawo UE w internecie
14/12/2017

Od teraz obywatele UE mogą śledzić on-line losy unijnych decyzji prawnych. Zaczął działać internetowy rejestr, który ułatwi wyszukiwanie decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. To regulacje, które uzupełniają lub zmieniają przepisy UE i najczęściej dotyczą ekonomii, rolnictwa, środowiska i zdrowia publicznego, jednolitego rynku oraz handlu.

Kategoria:
Polityka europejska
Marc Lemaître
14/12/2017

Dyrektor Generalny DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Marc Lemaître reprezentował KE podczas warszawskiej konferencji "NA WŁAŚCIWYCH TORACH. Infrastruktura transportowa – doświadczenia i wyzwania”. Jej organizatorem było Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które właśnie obchodzi swoje dziesięciolecie. Podczas wizyty w Polsce Marc Lemaître spotkał się również przedstawicielami polskiego rządu. 

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Inwestycje w realną Europę
14/12/2017

Już 278 mld euro zostało zainwestowanych w realną gospodarkę Europy z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W opublikowanym sprawozdaniu KE przedstawia, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Rolnictwo według prostszych reguł
14/12/2017

Bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom oraz interwencji na rynkach – to niektóre elementy rozporządzenia dotyczącego wspólnej polityki rolnej (WPR), które zostało właśnie przyjęte prze Radę i Parlament. Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się prostsza i nowocześniejsza. 

Kategoria:
Rolnictwo
Czysta energia
13/12/2017

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszyła również opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez odbiorców określanych jako energochłonnych. Decyzja przyczyni się do dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji.

Kategoria:
Energia i zasoby naturalne
Glifosat pod lupą Komisji
12/12/2017

KE zapowiada działania w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską w sprawie glifosatu – związku chemicznego stosowanego w preparatach chwastobójczych. Niektóre ekspertyzy sugerują, że glifosat jest substancją rakotwórczą, choć brak rozstrzygających badań. Jednak Komisja przygotuje wniosek ustawodawczy, który usprawni procesy zatwierdzania, ograniczania lub zakazywania stosowania pestycydów.

Kategoria:
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Luki do załatania
12/12/2017

- Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni – mówi komisarz Julian King. Komisja Europejska zaproponowała modernizację systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Chodzi o połączenie ich tak, aby pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

Kategoria:
Polityka europejska
Zielone światło dla EFIS 2.0
12/12/2017

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Tramwajowe inwestycje
11/12/2017

81,5 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w sieci tramwajowe i tabor w Toruniu i Wrocławiu. - Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej – powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Wolny handel z Japonią
08/12/2017

Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. To największe i najbardziej kompleksowe porozumienie gospodarcze zawarte do tej pory zarówno przez UE, jak i Tokio. Umowa doprowadzi do powstania strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB.

Kategoria:
Polityka europejska

Pages