Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

Kredyty dla mniejszych
15/06/2018

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Dobre perspektywy dla UE
14/06/2018

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia - największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Vĕra Jourová
14/06/2018

Nowa wspólna metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE ma pomóc w likwidacji tego problemu. Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania po skargach niektórych krajów członkowskich UE. - Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
O Polsce i UE w Słupsku
14/06/2018

- Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. To tutaj od 13 lat odbywa się Olimpiada Wiedzy o Unii dla młodzieży, która przez ten czas przyciągnęła 40 tys. uczniów– mówił Marek Prawda. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce 11 czerwca przyjechał na Pomorze z okazji promocji publikacji Team Europe „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”. Dwukrotnie spotkał się także z mieszkańcami Słupska podczas Dialogów Obywatelskich.

Kategoria:
Kultura, edukacja i młodzież
Bezpieczeństwo w budżecie
13/06/2018

W obliczu wielowymiarowych zagrożeń ze strony terrorystów i przestępców, musimy działać zdecydowanie – w sposób, który nie powiela, lecz uzupełnia wysiłki państw członkowskich – powiedział komisarz Julian King prezentując propozycje budżetowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Na lata 2021–2027 Komisja przewiduje znaczące zwiększenie nakładów – z 3,5 mld do 4,8 mld euro.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Fundusze na bezpieczną Unię
13/06/2018

Europejski Instrument na rzecz Pokoju, który m.in. ulepszy finansowanie operacji wojskowych, to jeden z nowych elementów w długoterminowym budżecie 2021–2027 w segmencie związanym z bezpieczeństwem. KE proponuje zwiększenie strategicznej autonomii Unii, zdolności do zapewnienia ochrony swoim obywatelom oraz umocnienie pozycji wspólnoty na arenie międzynarodowej.

Kategoria:
Polityka europejska
Marek Prawda
13/06/2018

Nie ma sprzeczności między pracą w instytucji międzynarodowej, a patriotyzmem – przekonywał dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda podczas dyskusji pt. "Jak wzmocnić obecność Polaków w instytucjach międzynarodowych?" Debata Ambasadorów, która odbyła się w piątek 8 czerwca w Warszawie, była integralną częścią Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych, zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Kategoria:
Zatrudnienie i sprawy społeczne
Forum Innowacyjnego Transportu
12/06/2018

Czy proponowany przez KE Pakiet Czystego Transportu skutecznie pobudzi rynek bezemisyjnych aut? To jedno z wiodących zagadnień omawianych podczas IV FORUM INNOWACYJNEGO TRANSPORTU, które 11 czerwca odbyło się w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, przy wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
Frans Timmermans
12/06/2018

Blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami proponuje KE w przyszłym długoterminowym budżecie 2021–2027. Finansowanie ma wzrosnąć z 13 mld w poprzednim okresie do 34,9 mld euro. - Wzmocnienie naszych wspólnych granic UE, zwłaszcza z pomocą Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pozostanie ważnym priorytetem – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Kategoria:
Polityka europejska
Jerzy Plewa
12/06/2018

Nowoczesny wymiar Wspólnej Polityki Rolnej w nadchodzącej dekadzie – to temat Dialogu Obywatelskiego z Dyrektorem Generalnym Jerzym Plewą (DG AGRI), który odbył się w Warszawie. W projekcie budżetu 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała na rolnictwo 365 mld euro. - Większy nacisk położono m.in. na działania służące ochronie środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – wskazywał dyrektor Plewa.

Kategoria:
Rolnictwo

Pages