Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

/poland/file/roaming-nadal-bez-op%C5%82at_plRoaming nadal bez opłat

Roaming nadal bez opłat
AdobeStock

Podróżni w UE będą mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu – zakłada rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską. - W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń (…) niezależnie od tego, gdzie się znajdują – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Kategoria: Transport i podróżowanie

/poland/file/koronawirus-rodzi-przemoc_plKoronawirus rodzi przemoc

Koronawirus rodzi przemoc
AdobeStock

- Podczas pandemii odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym – piszą wiceprzewodnicząca Věra Jourova i komisarz Didier Reynders w oświadczeniu z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.

Kategoria: Zatrudnienie i sprawy społeczne

/poland/file/partnerstwo-dla-rozwoju_plPartnerstwo dla rozwoju

Partnerstwo dla rozwoju
AdobeStock

- Inwestując w innowacje, inwestujemy w naszą zdolność do odgrywania wiodącej roli w rozwoju technologicznym i rozwoju zdolności strategicznych – powiedział komisarz Thierry Breton. UE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację m.in. wodór, ekologiczne lotnictwo i kolej oraz – przede wszystkim – ochronę zdrowia.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/obronno%C5%9B%C4%87-w-wielu-wymiarach_plObronność w wielu wymiarach

Obronność w wielu wymiarach
AdobeStock

- Zapewnienie silnej synergii między technologiami obronnymi, kosmicznymi i cywilnymi doprowadzi do powstania innowacji radykalnych i sprawi, że Europa nadal będzie wyznaczać światowe standardy - powiedział komisarz Thierry Breton. Po raz pierwszy finansowanie unijne stwarza możliwości zwiększenia europejskich zdolności w zakresie innowacji poprzez badanie i wykorzystywanie potencjału technologii.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/horyzont-dla-m%C5%82odych-naukowc%C3%B3w_plHoryzont dla młodych naukowców

Horyzont dla młodych naukowców
AdobeStock

- W ramach pierwszego konkursu młodzi naukowcy z całej Europy uzyskają wsparcie w tworzeniu własnych, niezależnych zespołów i programów badawczych – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”. Rada ma otrzymać ponad 16 mld euro.

Kategoria: Nauka i technologie

/poland/file/ha%C5%82as-przed-trybuna%C5%82_plHałas przed Trybunał

Hałas przed Trybunał
AdobeStock

Komisja Europejska postanawia pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu. Polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy nie.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/didier-reynders_plDidier Reynders

Didier Reynders
EC

- Bezpieczny przepływ danych między UE a Zjednoczonym Królestwem jest niezwykle istotny dla utrzymania bliskich stosunków handlowych i skutecznej współpracy w walce z przestępczością – powiedział komisarz Didier Reynders. W ostatnich miesiącach KE uważnie oceniła brytyjskie prawo i praktykę w tym zakresie m.in. przepisy dotyczące dostępu organów publicznych do danych.

Kategoria: Polityka europejska

/poland/file/puszcza-nadal-w-prawnym-sporze_plPuszcza nadal w prawnym sporze

Puszcza nadal w prawnym sporze
AdobeStock

Polska nadal nie zastosowała się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Puszczy Białowieskiej – przypomina Komisja Europejska i apeluje do władz w Warszawie o usunięcie uchybień. Przyjmując pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, KE podejmuje kroki prawne przeciwko państwom Unii, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/ursula-von-der-leyen-4_plUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen
copyright

KE proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa. Europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator HERA” będzie polegał na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

/poland/file/life-dla-polski-0_plLIFE dla Polski

LIFE dla Polski
AdobeStock
18/02/2021

Przygotowanie do działań w dziedzinie klimatu Małopolsce oraz sprzątanie terenów nad rzeką Pilicą – to dwa polskie projekty, które otrzymały finansowanie w ramach programu LIFE. W sumie UE za inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. - Środki przeznaczone na nowe projekty zintegrowane zapewnią wsparcie w przechodzeniu na zieloną gospodarkę – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans.

Kategoria: Środowisko, konsumenci i zdrowie

Pages