Przedstawicielstwo w Polsce

Budżet UE na transformację rolnictwa

/poland/file/bud%C5%BCet-ue-na-transformacj%C4%99-rolnictwa_plBudżet UE na transformację rolnictwa

Budżet UE na transformację rolnictwa
AdobeStock

Podniesienie o 9 mld euro budżetu przeznaczonego na rolnictwo i rybołówstwo proponuje Komisja Europejska na kolejne siedem lat. Dodatkowe 15 miliardów euro zostanie udostępnione na rozwój obszarów wiejskich w ramach Next Generation EU. Pieniądze te mają posłużyć do ekologicznej transformacji produkcji rolnej i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi sektorów.

04/06/2020

W swoim wniosku dotyczącym wzmocnionego budżetu długoterminowego Komisja Europejska zwiększy budżet na Wspólną Politykę Rolną (WPR) o 9 mld euro (4 mld euro na Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej WPR i 5 mld euro na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) o 500 mln euro.

Dodatkowe 15 miliardów euro zostanie udostępnione na rozwój obszarów wiejskich w ramach Next Generation EU, aby dalej wspierać obszary wiejskie, które mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu zielonej transformacji i realizacji ambitnych celów Europy w zakresie klimatu i środowiska.

Na konferencji prasowej komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: - Wniosek Komisji uznaje strategiczne znaczenie naszego sektora rolnictwa i ciągłe wsparcie, które UE chce zapewnić naszym rolnikom i gospodarce wiejskiej. Pomoże to lepiej wspierać rolników w zapewnianiu przejścia na technologię zieloną i cyfrową.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: - To dodatkowe finansowanie ma na celu wzmocnienie odporności sektora rybołówstwa i zapewnienie niezbędnego zakresu zarządzania kryzysowego w przyszłości. Osiągnięcie zrównoważonego rybołówstwa jest inwestycją w odporność sektora oraz w przyszłość naszych rybaków oraz następnych pokoleń.

Pytania i odpowiedzi z dodatkowymi informacjami na temat wniosku Komisji dotyczącego WPR i EFMR są dostępne online.