Przedstawicielstwo w Polsce

Věra Jourová w Warszawie

/poland/file/v%C4%9Bra-jourov%C3%A1_plVěra Jourová

Věra Jourová
EC

Liczę na równie konstruktywną postawę moich polskich partnerów – deklaruje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Podczas pobytu w Warszawie Věra Jourová ma rozmawiać o kwestiach praworządności m.in. z marszałkami Sejmu i Senatu, ministrem sprawiedliwości oraz prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wcześniej podczas pobytu w Polsce komisarz uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

28/01/2020

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourovej, odpowiedzialnej za wartości i przejrzystość:

Przyjeżdżam do Warszawy, aby spotkać się z władzami, przedstawicielami rządu, sądownictwa, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. To moja pierwsza wizyta w nowej kadencji Komisji. Moim głównym celem jest spotkanie i omówienie z naszymi partnerami kwestii praworządności, ale także innych aspektów mojej pracy, takich jak m.in. dezinformacja czy ingerencja zewnętrzna. Dialog osobisty cenię ponad wszystko. Polska jest dumnym członkiem UE i naszym partnerem. UE jest wspólnotą prawa, a Komisja jest strażnikiem Traktatu. Jednocześnie kluczowe jest, aby rozmawiać również na tematy, w których się różnimy. Moim celem jest lepsze zrozumienie stanowiska moich rozmówców oraz wyjaśnienie im stanowiska Komisji. Zależy mi również na ustanowieniu metody współpracy, która może doprowadzić do przywrócenia zaufania koniecznego dla konstruktywnych relacji. Liczę na równie konstruktywną postawę moich polskich partnerów.


Jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, we wtorek 28 stycznia komisarz Jourová spotka się w Warszawie m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, I Prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Věra Jourová w WarszawieVěra Jourová w WarszawieVěra Jourová w WarszawieVěra Jourová w WarszawieVěra Jourová w WarszawieVěra Jourová w Warszawie