Przedstawicielstwo w Polsce

128 mln euro dla mazowieckich kolei

/poland/file/128-mln-euro-dla-mazowieckich-kolei_pl128 mln euro dla mazowieckich kolei

128 mln euro dla mazowieckich kolei
AP

Podróż koleją stanie się szybsza i bezpieczniejsza, a pociągi kursować będą częściej i bardziej punktualnie – tak komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira skomentowała zatwierdzoną przez KE inwestycję finansowaną z Funduszu Spójności w infrastrukturę kolejową na Mazowszu. W sumie zmodernizowanych zostanie ponad 120 kilometrów trakcji na południu województwa.

07/01/2020

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości niemal 128 mln euro ze środków Funduszu Spójności. Inwestycja ta ma na celu modernizację odcinka linii kolejowej Warka–Radom w woj. mazowieckim o długości ponad 42 km, a także instalację systemu automatycznej kontroli jazdy pociągu na odcinku Warszawa-Okęcie–Radom o długości 92 km. Inwestycja w transport kolejowy przyniesie korzyści dla środowiska, a także skróci czas podróży i zwiększy bezpieczeństwo.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Ta unijna inwestycja jest korzystna dla wszystkich: dla ludzi i dla środowiska. Z jej efektów korzystać będą pasażerowie w Polsce, również ci o ograniczonej możliwości poruszania się. Podróż koleją stanie się szybsza i bezpieczniejsza, a pociągi kursować będą częściej i bardziej punktualnie. Większa integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu przyniesie korzyści dla środowiska.

Modernizowana linia, położona na południu województwa mazowieckiego, należy do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Chodzi tu zatem o kluczową inwestycję mającą lepiej połączyć Polskę z resztą Europy. Ponadto modernizacja umożliwi niedyskryminacyjny dostęp do polskich kolei operatorom z innych krajów.

Fundusz Spójności