Przedstawicielstwo w Polsce

Skuteczne wnioski projektowe

/poland/file/170707ngosmainjpg_pl170707_ngos_main.jpg

Przedstawiciele kilkunastu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami azylu i migracji uczestniczyli w dwudniowym (6-7 lipca) szkoleniu na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. Warsztaty, zorganizowane przez Przedstawicielstwo KE w Polsce i zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych, skupiły się na doskonaleniu kompetencji w formułowaniu wniosków o finansowanie projektów w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców.

07/07/2017

- W ostatnich latach znacznie wzrosła konkurencja w kwestii pozyskiwania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W rezultacie, z dotacji unijnych zazwyczaj korzysta ograniczony krąg organizacji - powiedziała Justyna Seges-Frelak, dyrektorka Programu Polityki Migracyjnej w ISP. - Mając świadomość, jak wiele wartościowych pomysłów przepada w konkursach już na starcie, głównie z powodów formalnych lub nieumiejętnego uzasadnienia celów realizacji projektu, postanowiliśmy wesprzeć organizacje pozarządowe i wyposażyć je w kompetencje zwiększające ich szanse w pozyskiwaniu grantów.

Podczas dwudniowego szkolenia koordynatorzy projektów oraz tzw. fundraiserzy z warszawskich, łódzkich, nowosądeckich i lubelskich organizacji uczyli się, jak dopasować projekt do właściwego konkursu, jak ocenić oczekiwania strony finansującej i jak prawidłowo oszacować budżet. Wszystko po to, żeby poprawić swoją skuteczność w aplikowaniu o fundusze europejskie.

- Warsztat skierowany był do przedstawicieli organizacji aktywnych w obszarze migracji i azylu, ponieważ wobec konieczności skutecznej integracji i wsparcia przybywających do Polski migrantów i uchodźców rola tych organizacji staje się coraz ważniejsza - powiedział Sebastian Rysz z Przedstawicielstwa KE w Polsce. - Działania organizacji pozarządowych nie tylko uzupełniają działania administracji centralnej i władz samorządowych, ale miewają charakter kluczowy.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zamierza kontynuować współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na koniec sierpnia zaplanowano kolejne szkolenie, tym razem skierowane do osób uczących dzieci imigrantów i uchodźców. - Konieczność skupienia się na potrzebach tej grupy wynika wzrastającej liczby dzieci imigrantów w szkołach, szczególnie w dużych miastach o rosnących populacjach przybyszów np. z Ukrainy. W Polsce obecność uczniów będących uchodźcami z Bliskiego Wschodu czy Afryki nie jest na razie wyzwaniem edukacyjnym, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy podejmować działań na rzecz skuteczniejszej integracji dzieci migrantów ekonomicznych z Ukrainy i innych państw.

Lipcowe warsztaty poprowadził Hector C. Pagan, wykładowca Instytutu Studiów Politycznych w Skytte na Uniwersytecie w Tartu, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów finansowanych z wielu źródeł międzynarodowych.