Przedstawicielstwo w Polsce

3. zjazd sieci Europa Café za nami!

/poland/file/140627europacafemainjpg_pl140627_europa_cafe_main.jpg

Współpraca organizacji pozarządowych nie tylko między sobą, ale także z innymi sektorami jest niezwykle istotna i potrafi być bardzo owocna. Najlepszym przykładem tego jest Sieć Europa Café, w ramach, której NGOs z całej Polski spotykają się, by wymienić doświadczenia i zastanowić się jak zwiększyć efektywność działań swoich organizacji. Kolejną okazją do tego był 3. zjazd sieci Europa Café, który odbył się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

27/06/2014

Spotkanie przygotowała grupa inicjatywna, w skład której weszli Ewa Modrzejewska z MamPrawoWiedziec.pl, Marcin Sokołowski z Fundacji Kilim Kultur, Justyna Szambelan z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Monika Ratyńska z Komisji Europejskiej w Polsce. W programie znalazły się zarówno warsztaty grupowe, dyskusje panelowe jak i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Tematem pierwszego dnia zjazdu była współpraca międzysektorowa w Polsce, a spotkanie na ten temat i warsztaty poprowadziła Justyna Szambelan z OFOP. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów w tej dziedzinie, a więc Marty Wiśniewskiej z Polskiej Zielonej Sieci, Natalii Ćwik-Obrębowskiej z Go Responsible Consulting i Magdaleny Pękackiej z Forum Darczyńców. Poruszone zostały między innymi tematy współpracy z fundacjami korporacyjnymi, fundraisingu czy wolontariatu pracowniczego. Następnie uczestnicy dzielili się przykładami współpracy organizacji pozarządowych z biznesem ze swojego własnego regionu. Rozważano także, jak instytucje publiczne mogą się włączyć we współpracę międzysektorową, jak mogą tę współpracę wspierać, być katalizatorem zmian. W tej części dyskusji poruszano temat przestrzeni o wielu znaczeniach – instytucje publiczne mogłyby zapewniać przestrzeń do współpracy, mogłyby stać się swoistym facylitatorem takiej przestrzeni. Cześć uczestników stwierdziła jednak, że w Polsce nie brakuje fizycznej przestrzeni do współpracy, brakuje jednak ludzi, którzy tworzyliby w tej przestrzeni odpowiednie warunki do współpracy, inspirowali, angażowali, zachęcali innych. Ta sesja wygenerowała ważnych dla uczestników kilkanaście pytań, na które odpowiedzi będziemy szukac na kolejnych zjazdach.

W drugim dniu zjazdu Ewa Modrzejewska omówiła ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, kładąc nacisk na aspekt świadomego głosowania na kandydatów (prezentacja Ewy w załączeniu), na możliwe sposoby współpracy NGOsów z europosłami. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kształtują się poszczególne frakcje polityczne, jak wygląda praca posła, jak może wyglądać współpraca NGOsów z europosłami. Natomiast Marcin Sokołowski pokierował panelem dyskusyjnym na temat perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej. Do dyskusji zaproszeni zostali senator i poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009 Józef Pinior oraz Marko Babić z Instytutu Europeistyki UW oraz  Kinga Schlesinger z Przedstawicielstwa KE w Polsce. Spotkanie dotyczyło wrażliwych politycznie aspektów rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestii prawnych oraz moralnych.  Główny nacisk został położony na omówienie sytuacji na Bałkanach w kontekście współpracy z Unia Europejską. Na koniec Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa KE w Polsce zaprezentował nowe rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski i zachęcał organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych nt. strategii społeczno-gospodarczej UE – Europa 2020.

Dwudniowy zjazd wspólnie podsumowali jego uczestnicy. Miał on charakter zarówno edukacyjno – integracyjny. Z uwagi na to, iż był to ostatni zjazd prowadzony przez Monikę Ratyńską, która od 1 września obejmie nową funkcje w Brukseli, i pierwszy z nowym koordynatorem sieci ze strony Przedstawicielstwa – Katarzyną Pszczołą, pojawiła się potrzeba podsumowania dotychczasowej współpracy i zastanowienia się nad przyszłością sieci i formułą jej działania. Padły pytania o to, jak powinna wyglądać dalsza współpraca w ramach sieci Europa Café, tak by uczestnicy mieli poczucie jeszcze bardziej wartościowego i ukierunkowanego na cele działania. Pojawiły się propozycje otwarcia sieci dla nowych zainteresowanych uczestników, przeniesienia zjazdów sieci ze stolicy na poziom lokalny czy regionalny, ustrukturalizowania działania sieci i zapewnienia jej widoczności w istniejących systemach.

Wyłoniła się też Grupa Inicjatywna 4. zjazdu sieci zaplanowanego na 23 – 24 października 2014 roku (więcej informacji wkrótce), tym razem jeszcze w Warszawie.

Jedno jest pewne - otwarta i przyjazna atmosfera sprzyjała integracji oraz wzajemnej wymianie doświadczeń i pomysłów i to jest aspekt działania sieci, który zdecydowanie warto utrzymać podczas kolejnych zjazdów.

Przypominamy, że na Facebooku istnieje grupa sieci Europa Cafe – rodzaj forum dyskusyjnego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts

Kontakty:

Monika Ratyńska, Przedstawicielstwo KE w Polsce – monika.ratynska@ec.europa.eu

Katarzyna Pszczoła, Przedstawicielstwo KE w Polsce – katarzyna.pszczoła@ec.europa.eu

/poland/file/zaproszeniepdf_plzaproszenie.pdf