Przedstawicielstwo w Polsce

Jak odnowić synagogę?

/poland/file/mainjpg-60_plmain.jpg

Wpływ Europejskiego Obszaru Gospodarczego na sektor kulturalny w Polsce i norweski mechanizm finansowy – to niektóre tematy poruszane podczas kolejnego spotkania z cyklu "Z Widokiem na Europę", które odbyło się w poniedziałek 25 czerwca 2012 r. w Domu Europy we Wrocławiu. Naszym gościem była znana norweska piosenkarka i aktorka Bente Kahan.

17/01/2013

Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu zaprezentowała publiczności, w jaki sposób mechanizm finansowy EOG i współpraca z innymi partnerami umożliwiły renowację Synagogi pod Białym Bocianem. W czasie swojego wystąpienia „Europejski Obszar Gospodarczy i norweski mechanizm finansowy a wspieranie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Synagogi pod Białym Bocianem” Bente Kahan przedstawiła także inne projekty, które były finansowane ze środków EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego.

Norwegia, Islandia i Liechtenstein, mimo że nie należą do Unii Europejskiej, korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego wspólnoty. Dlatego na mocy umów międzynarodowych przyznały Państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.


Więcej informacji o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Norweskim Mechanizmie Finansowym dostępnych jest na stronie internetowej: www.eog.gov.pl