Przedstawicielstwo w Polsce

Strona główna

Aktualności
22/02/2017

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.

22/02/2017

Komisja Europejska opublikowała roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Jednocześnie przedstawiła sprawozdanie dotyczące wdrożenia paktu fiskalnego, analizę zadłużenia we Włoszech i sprawozdanie dotyczące przedstawiania wprowadzających w błąd danych statystycznych przez Austrię. Temu ostatniemu towarzyszy skierowany do Rady wniosek w sprawie nałożenia grzywny.

Zapowiedzi

Podsumowanie działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce w minionym roku oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to temat konferencji prasowej z udziałem wiceprezesa EBI Vazila Hudáka. Dziennikarzy zapraszamy w poniedziałek 27 lutego do warszawskiego biura Banku. Prezentacja obejmie również zaangażowanie EBI w realizację Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Data:
27/02/2017
Godzina:
9:00

Migration Media Award to konkurs skierowany do dziennikarzy i reporterów zajmujących się migracją w obszarze Morza Śródziemnego. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), zaś Prezydencja Malty w Unii Europejskiej objęła konkurs swoim patronatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 31 marca 2017 r. 

Data:
31/03/2017
Godzina:
8:00