Przedstawicielstwo w Polsce

Strona główna

Aktualności
16/02/2017

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście.

15/02/2017

Komisja Europejska wezywa Polskę do wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw z obszaru stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Chodzi o przepisy dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz o regulacje obejmujące osoby zgłaszających przypadki naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy mogą trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zapowiedzi

Migration Media Award to konkurs skierowany do dziennikarzy i reporterów zajmujących się migracją w obszarze Morza Śródziemnego. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), zaś Prezydencja Malty w Unii Europejskiej objęła konkurs swoim patronatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 31 marca 2017 r. 

Data:
31/03/2017
Godzina:
8:00

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Team Europe, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zapraszają na debatę i warsztaty "Reload Europe" (25 lutego br.). To okazja na naukowe spojrzenie na wyzwania, przed jakimi stanęła Unia Europejska pod koniec obecnej dekady. Rejestracja – do końca stycznia.

Data:
25/02/2017
Godzina:
8:00