Przedstawicielstwo w Polsce

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie punktów Europe Direct

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.

Dodatkowe informacje na temat sieci Europe Direct można znaleźć pod adresem: https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl

Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne (opisane dokładniej w sekcji 6.1. Zaproszenia do składania wniosków). Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad zawartych w dokumentach konkursowych.

Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani, będą określani mianem „partnerów” Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i podpiszą umowę ramową o partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Umowa ramowa o partnerstwie będzie wdrażana poprzez podpisywanie umów szczegółowych o udzielenie dotacji (w latach 2021-2025). Każdego roku partner może otrzymać dotację na dany rok w ramach umowy szczegółowej o udzielenie dotacji.

Kwota dotacji rocznej (w latach 2021-2025) będzie wynosić 30 400 EUR.

W drodze wyjątku, dotacja na rok 2021 wyniesie 20 267 EUR, ponieważ będzie obowiązywać od 1 maja do 31 grudnia, a zatem obejmie 8 miesięcy funkcjonowania EUROPE DIRECT.

Oprócz tej kwoty, w 2021 r. przyznana zostanie także jednorazowa dotacja, w wysokości 3 200 EUR, na wydarzenie, którego celem będzie promocja punktu EUROPE DIRECT.

Kwota dotacji (rocznej oraz jednorazowej) nie ma na celu pokrycia wszystkich kosztów związanych z działalnością EUROPE DIRECT. Oznacza to, że partnerzy muszą pozyskać wystarczające środki, aby zapewnić EUROPE DIRECT możliwość prowadzenia działalności.

HARMONOGRAM (orientacyjne daty)

30.06.2020 r. –      Publikacja zaproszenia do składania wniosków

8.10.2020 r. –        Ostateczny termin zgłaszania pytań

15.10.2020 r. –      Ostateczny termin składania wniosków do godziny 17:00 CET

10.03.2021 r. –      Przekazanie wnioskodawcom informacji o wynikach postępowania

21.03.2021 r. –      Podpisanie umowy ramowej o partnerstwie oraz umowy szczegółowej na rok 2021

1.05.2021 r. –        Wejście w życie umowy ramowej o partnerstwie oraz umowy szczegółowej o udzielenie dotacji na rok 2021

SKŁADANIE WNIOSKU

Podmioty zainteresowane złożeniem wniosku proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-pl-2020, gdzie znajdują się m.in. dokumenty konkursowe do pobrania. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób złożyć wniosek, można znaleźć w przewodniku dla wnioskodawców (również do pobrania na ww. stronie).

Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej jako plik(i) w formacie PDF za pośrednictwem dedykowanego temu portalowi na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET

Wnioski muszą spełniać następujące wymagania:

  • zostać sporządzone z wykorzystaniem formularza wniosku i złożone za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków; oraz
  • zostać złożone nie później niż w terminie składania wniosków; oraz
  • zostać sporządzone w języku polskim.

Niespełnienie tych wymogów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

PYTANIA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW

W pierwszej kolejności proszę próbować znaleźć odpowiedzi na pytania dot. prawidłowego złożenia wniosku samodzielnie, w przewodniku dla wnioskodawców i innych dostępnych dokumentach, takich jak:

Jeżeli uznają Państwo, że nie ma innej możliwości, mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  • Helpdesk IT – w przypadku pytań technicznych dotyczących systemu składania wniosków w portalu (zapomniane hasła, prawa dostępu i role, aspekty techniczne związane ze składaniem wniosków itd.). Kontakt w języku angielskim;
  • Inne pytania – można przesyłać na adres e‑mail: comm-rep-waw-ed@ec.europa.eu wskazując w temacie numer referencyjny zaproszenia do składania wniosków ED-PL-2020 oraz kod PIC Pytania należy przesłać nie później niż 6 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PDF iconPytania i odpowiedzi do konkursu ED-PL-2020 – ostatnia aktualizacja z 30.07.2020 r.

Informujemy, że 8 października 2020 r o godz. 17:00 CET upływa termin przesyłania pytań dotyczących zaproszenia do składania wniosków w ramach konkursu grantowego ED-PL-2020 na prowadzenie działalności punktów EUROPE DIRECT w latach 2021 -2025.


Mapa dotacji Unii Europejskiej

Dotacje ©iStockChcesz się dowiedzieć, na co wydawane są unijne fundusze w Polsce? A może potrzebujesz informacji i dobrego przykładu, aby samemu wystąpić o dofinansowanie? Zajrzyj na stronę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.