Przedstawicielstwo w Polsce

O praworządności w Polsce i UE

/poland/file/170818ruleoflawmainjpg_pl170818_rule_of_law_main.jpg

Czym jest pojęcie praworządności w Unii Europejskiej? Jakie kompetencje w tym zakresie mają Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences", organizowaną 14-15 września 2017 r. 

Data: 
14/09/2017 - 08:30 to 15/09/2017 - 14:00

 

W konferencji weźmie udział grono międzynarodowych ekspertów, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy.W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności. Zdaniem KE, zalecenia te jak dotąd nie zostały wykonane. Ponadto, w ostatnich tygodniach polski parlament uchwalił m.in. zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Ustroju sądów powszechnych, a obecnie pracuje nad zmianami ustawy o Sądzie Najwyższym, które również budzą zaniepokojenie instytucji europejskich.

Kwestie te determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE do reagowania na naruszenia praworządności w państwach członkowskich, po implikacje m.in. dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich i obowiązków sądów krajowych w tym zakresie.

Organizatorzy szczególnie liczą na obecność środowiska akademickiego, praktyków, sędziów, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką, która zarówno dla polskiego, jak i unijnego systemu prawa ma zasadnicze znaczenie.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Instytutem Maksa Plancka dla Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) w Heidelbergu.