Przedstawicielstwo w Polsce

Youth4Regions - konkurs dla młodych dziennikarzy

/poland/file/180418youth4regionsmainjpg_pl180418_youth4regions_main.jpg

Youth4Regions - konkurs dla młodych dziennikarzy
Copyright: EC

Potrafisz ciekawie opowiadać o tym, jak zmieniło się życie wokół Ciebie dzięki unijnym funduszom? Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza studentów dziennikarstwa z całej Unii do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Nagrodą dla najlepszych będzie wyjazd do Brukseli oraz udział w szkoleniach.

Date: 
18/04/2018 - 16:30 - 29/06/2018 - 23:30

Rekrutacja do tegorocznej edycji programu Youth4Regions programme już trwa. Studenci dziennikarstwa mogą przesyłać swoje najlepsze artykuły lub nagrania wideo, poświęcone projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. W konkursie wybranych zostanie 28 studentów (po jednym z każdego państwa członkowskiego).

Nagroda to wyjazd do Brukseli na Europejski Tydzień Regionów i Miast w październiku 2018 roku – najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone polityce spójności, w którym co roku udział bierze wielu europejskich, krajowych i lokalnych polityków oraz dziennikarzy z całej Europy.

Zwycięzcy będą mogli także wziąć udział sesjach szkoleniowych w zakresie dziennikarstwa, komunikacji i polityki spójności w Brukseli. Najlepsze artykuły na temat Europejskiego Tygodnia regionów i miast zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i w magazynie "Panorama".

Aplikacja on-line i warunki konkursu

Konkurs skierowany jest do obywateli UE, w wieku 18-30 lat, zarejestrowanych jako studenci dziennikarstwa na uczelniach działających na terenie wspólnoty.

Zgłosić można krótki artykuł (400-1000 słów) lub materiał video (2-3 minuty). Materiały można składać we wszystkich 24 językach urzędowych UE, jednak w przypadku materiału video, należy załączyć także skrypt w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca br.