Przedstawicielstwo w Polsce

Dzień Europy 2017

/poland/file/170323europedayjpg_pl170323_europe_day.jpg

Jak co roku zapraszamy do świętowania z nami Dnia Europy. Główne wydarzenia tegorocznych obchodów zaplanowaliśmy na sobotę 6 maja w Miasteczku Europejskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z kolei we wtorek, 9 maja, zaplanowaliśmy Dzień Otwarty przed wspólną siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, na rogu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej.

Data: 
06/05/2017 - 08:00

 

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest świętowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy. W Polsce w tym roku w sobotę 6 oraz we wtorek 9 maja w wielu miastach odbędą się debaty, spotkania, koncerty i pikniki europejskie.

Podobnie jak we wszystkich krajach Unii, także w Polsce tysiące osób weźmie udział w szeregu wydarzeń organizowanych z okazji święta Europy - m.in. w debatach, koncertach i piknikach rodzinnych. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów Dnia Europy jest Młodzież. Edukacja. Demokracja oraz Plan Inwestycyjny dla Europy.


30 lat programu Erasmus

Dzięki unijnemu programowi edukacyjnemu Erasmus (obecnie Erasmus+), który w 2017 roku świętuje swoje 30 „urodziny”, miliony młodych osób mają szansę kształcić się za granicą i zdobywać doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku. W obecnej perspektywie programowej na lata 2014-2020, Erasmus+ obejmuje projekty aż w 6 obszarach edukacji: szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, młodzieży, a także edukacji dorosłych i projektów centralnych i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Zakłada się, że z programu Erasmus+ skorzysta 4 mln osób, w tym m.in. 2 mln studentów i ponad 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i przedstawicieli kadry edukacyjnej.

- Programy, takie jak Erasmus czy też najnowsza inicjatywa unijna – Europejski Korpus Solidarności, dają młodym ludziom szansę na edukację, wolontariat, staże czy podejmowanie pracy za granicą. Możliwość uczestniczenia w projektach mobilności pracowników procentuje w przyszłości. Międzynarodowe doświadczenie jest cenione przez pracodawców, pozwala też łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Prawie 1 na 10 stażystów programu Erasmus, którzy odbyli praktykę zawodową założyło własne przedsiębiorstwo, przyczyniając się do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarki w Europie - powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Uruchomić inwestycje w Europie

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny dla EuropyMa on pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, i wspierają wzrost gospodarczy. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Istotą Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ustanowiono początkowo na trzy lata (2015 – 2017). Jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld euro na inwestycje, a także maksymalizacja wkładu sektora prywatnego.

- Unia jest jedną z najbogatszych gospodarek światowych, ale nadal stara się podźwignąć z globalnego kryzysu finansowego. Pierwszy rok realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy okazał się sukcesem. Udało się uruchomić inwestycje w 26 państwach członkowskich o łącznej wartości 116 mld euro, a wsparcie otrzymało około 200 tys. MŚP. To daje nadzieję na stabilność i pewność dla inwestorów – powiedział dr Marek Prawda. – Planujemy przedłużyć czas trwania Planu do 2020 roku i zgromadzić środki na inwestycje w wysokości co najmniej 500 mld euro.


Przebieg obchodów Dnia Europy w Warszawie

  • 6 maja br. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarte będzie Miasteczko Europejskie. Mieszkańcy stolicy oraz goście spoza Warszawy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na tematy europejskie i jednocześnie miło i rodzinne spędzić majowy weekend. Działania informacyjne, animacje i konkursy prowadzone w namiotach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej będą nawiązywać do tematyki edukacji w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Edukacja_Same Plusy”. Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się jakie są możliwości edukacji, wolontariatu, podjęcia stażu lub pracy w ramach unijnych programów edukacyjnych będą mogli się zasięgnąć informacji w namiocie Komisja Europejska. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. W namiocie Edukacja Same Plusy, młodzież i dzieci razem z rodzicami będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie edukacyjnym czy przygotować multimedialną kartkę z życzeniami urodzinowymi dla Erasmusa. Osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie, będą mogły wziąć udział w konkursie na reportaż pt. „Dzień w Zjednoczonej Europie”. Nagrodą w konkursie jest kurs reportażu z Mariuszem Szczygłem. Z kolei w namiocie Unia Europejska uczestnicy zabawy będą mogli zagrać w „Koło Fortuny” i wyruszyć w podróż po Europie.
  • 9 maja br. (wtorek) w godzinach 11:30 - 14:30, przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na ul. Jasnej 14/16a w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat idei zjednoczonej Europy, a także wziąć udział w zaplanowanych w tym dniu aktywnościach – razem z grupą artystyczną Reaktor Laboratorium Rzeźby będzie można zbudować instalację zjednoczonej Europy. Do wspólnego świętowania obchodów Dnia Europy będą zachęcać mieszkańców Warszawy artyści z grupy Kreatywnych Eleganckich Mimów Mimello.

Dodatkowe informacje

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę

Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.


Kontakt dla mediów: Piotr Świtalski, Tel: +48 22 556 89 73, E-mail: Piotr.SWITALSKI@ec.europa.eu