Przedstawicielstwo w Polsce

Dzień Europy 2018

/poland/file/180316europedayjpg_pl180316_europe_day.jpg

Dzień Europy 2018
© EC

Jak co roku zapraszamy do świętowania z nami Dnia Europy. Główne wydarzenia tegorocznych obchodów zaplanowaliśmy na sobotę 12 maja w Miasteczku Europejskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z kolei we środę, 9 maja, zaplanowaliśmy Dzień Otwarty przed wspólną siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, na rogu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej.

Date: 
09/05/2017 (All day) to 12/05/2018 (All day)

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest świętowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy.

Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.


Kontakt dla mediów: Piotr Świtalski, Tel: +48 22 556 89 73, E-mail: Piotr.SWITALSKI@ec.europa.eu