Przedstawicielstwo w Polsce

Konsultacje: jak promować unijną żywność?

/poland/file/konsultacje-jak-promowa%C4%87-unijn%C4%85-%C5%BCywno%C5%9B%C4%87_plKonsultacje: jak promować unijną żywność?

Konsultacje: jak promować unijną żywność?
AdobeStock

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie polityki dotyczącej promocji produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej. Będą one otwarte przez 18 tygodni. - Europejskie produkty rolne i spożywcze są dobrze znane z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.

Data: 
08/05/2020 - 11/09/2020

W ramach oceny bieżącej polityki konsultacje mają na celu zebranie reakcji obywateli i zainteresowanych stron na skuteczność i trafność obecnych środków, a także ich spójność z działaniem UE w innych obszarach oraz wartość dodaną wdrażania tej polityki na poziomie UE.

Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa, powiedział: - Europejskie produkty rolne i spożywcze są dobrze znane z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości. Nasza polityka promocji przyczynia się do utrzymania tej dobrej reputacji i wspierania konkurencyjności naszych produktów na poziomie globalnym. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że robimy to w najbardziej wydajny i opłacalny sposób, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Opinie zainteresowanych stron z UE są zatem dla nas bardzo cenne i czekam na nie oraz na pomysły ulepszenia naszej polityki.

Celem unijnej polityki promocyjnej produktów rolnych i spożywczych jest zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji produktów UE w Unii i poza nią. Środki promocyjne pomagają podnieść świadomość konsumentów na temat zalet produktów rolnych i metod produkcji w UE, a także zwiększyć świadomość na temat produktów chronionych oznaczeniami geograficznymi i produktów ekologicznych.

Konsultacje będą otwarte do 11 września.

Więcej informacji jest dostępnych online.