Przedstawicielstwo w Polsce

Konkurs dla szkół

/poland/file/konkurs-dla-szk%C3%B3%C5%82_plKonkurs dla szkół

Konkurs dla szkół
AP

Komisja Europejska zaprasza szkoły z krajów członkowskich UE do składania wniosków o „Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”. Do wygrania jest 28 nagród o wartości 8000 euro każda, po jednej na państwo członkowskie UE. Doceniane będą m.in. innowacyjne metody nauczania oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Data: 
06/02/2020

 

Zaproszenie jest otwarte dla szkół średnich na poziomie ISCED 2 i ISCED3, założonych i mających siedzibę w Unii Europejskiej (zaproszenie nie jest skierowane do poszczególnych nauczycieli). Szkoły podstawowe mogą ubiegać się o nagrodę pod warunkiem, że wykonana praca ma lub miała miejsce w klasach 5-8.

Zgłoszenia można nadsyłać do czwartku 6 lutego 2020 r. do godz. 17.00

Celem Nagrody im. Jana Amosa Komeniusza jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich i zachęcanie ich do pracy mającej:

  • pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu jej historii, podstawowych wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów decyzyjnych;
  • zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane;
  • zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiązanie do podstawowych wartości unijnych.

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich Unii Europejskiej, obejmujące m.in.:

  • działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia w zakresie współpracy europejskiej;
  • aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie;
  • działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć szkolnych;
  • działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej;
  • działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażowanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący sposób.