Przedstawicielstwo w Polsce

Każdy inny – wszyscy równi

/poland/file/190514rainbowmainjpg_pl190514_rainbow_main.jpg

Każdy inny – wszyscy równi
EC

Komisja Europejska oraz Kampania Przeciw Homofobii zapraszają na seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, który przypada 17 maja. To data wykreślenia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie m.in. najnowszy raport "Tęczowa Mapa Europy".

Data: 
17/05/2019 - 09:30

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na seminarium z udziałem Szabolcsa Schmidta z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz przedstawicieli Kampanii Przeciw Homofobii. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie tegoroczna edycja Tęczowej Mapy Europy – corocznego raportu współfinansowanego przez Unię Europejską, przygotowanego przez ILGA Europa – który prezentuje dane dot. równouprawnienia osób LGBTI w Europie.

Czas: 17 maja 2019 r. (piątek), godz. 9.30

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa

Program:

  • 9.30 -9.45         Szabolcs Schmidt, DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów KE

Prawa osób LGBTI w Unii Europejskiej – działania Komisji Europejskiej

  • 9.45-10.30        Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii

Prezentacja Tęczowej Mapy Europy 2019

  • 10.30-10.45      Mirosława Makuchowska, Kampania Przeciw Homofobii

Prezentacja Europejskiej Deklaracji Równości

  • 10.45-11.00      Dyskusja z publicznością

Europa równych obywateli

Artykuł 2 Traktat o Unii Europejskiej mówi, że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

Dyskryminacja osób LGBTI jest sprzeczna z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, która od lat wspiera prawo do równego traktowania mieszkańców wspólnoty, niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Badania EUROSTATU wskazują, że Europejczycy o orientacji innej niż heteroseksualna mogą czuć się zagrożeni w przestrzeni publicznej, także w miejscu pracy czy szkole. 47% respondentów LGBTI w UE i aż 57% w Polsce doświadczyło dyskryminacji lub zastraszania. Osoby LGBTI spotykają się z dyskryminacją w dostępie do opieki zdrowotnej, podczas ubiegania się o prawne uznanie ich płci w dokumentach urzędowych, czy też w codziennym życiu.

Tęczowa Mapa Europy 2019

Tęczowa Mapa Europy ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia w sześciu obszarach: 1. równość i zakaz dyskryminacji, 2. rodzina, 3. wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, 4. przestępstwa z nienawiści, 5. uzgadnianie płci i integralność cielesna, 6. prawo do azylu. Ranking nie jest badaniem opinii publicznej – jego wynik bazuje na analizie prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych krajach.

Tegoroczna edycja Mapy wskazuje, że Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu badającym poziom równouprawniania osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych). Na 100 możliwych punktów Polska uzyskała 18.  Z publikowanego co roku, przy okazji obchodzonego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, zestawienia dowiadujemy się m.in., w których krajach obowiązują przepisy umożliwiające formalizację związków jednopłciowych, gdzie organizowanie marszów równości spotyka się z represjami i gdzie osoby LGBTI mogą liczyć na ochronę prawną przed przemocą.

Europejska Deklaracja Równości

Europejska Deklaracja Równości jest inicjatywą służącą wyrażeniu poparcia dla równych praw i wsparcia społeczności LGBTI. Wśród celów Deklaracji znajdują się postulaty dotyczące: 

  1. wzmocnienia ochrony prawnej osób LGBTI,
  2. zapewnienia bezpiecznego środowiska dla osób i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI,
  3. wsparcia niedostatecznie reprezentowanych obywateli należących do mniejszości seksualnych,
  4. uczynienia z UE lidera w kwestii praw osób LGBTI,
  5. wspierania społeczności LGBTI przy użyciu mandatów poselskich.

Inicjatywa jest koordynowana w Polsce przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Więcej informacji nt. działań KE w zakresie polityki równości UE: