Przedstawicielstwo w Polsce

Sopot: dyskusje o Europie

/poland/file/180926msjkmainjpg_pl180926_ms_jk_main.jpg

Maroš Šefčovič i Jirki Katainen
EC

Maroš Šefčovič i Jirki Katainen – dwaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odwiedzą w tym tygodniu Polskę. Komisarze będą gośćmi Europejskiego Forum Nowych Idei, które po raz ósmy odbędzie się w Sopocie. EFNI to jedna z największych konferencji w tej części kontynentu, które jest poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

Date: 
26/09/2018 (All day) - 28/09/2018 (All day)

 

Ostatnia dekada przyniosła poważne zmiany społeczne i gospodarcze. Światowy porządek, który znaliśmy i byliśmy przyzwyczajeni, wkrótce zniknie. To normalne, że jesteśmy przywiązani do znanego nam świata wartości, ale nie możemy odrzucić lub zaniedbać zmiany. Musimy przyjąć tę nową rzeczywistość i przekształcić ją na naszą korzyść.

  • Czy nowy porządek będzie oparty na wartościach i ideałach, czy głównie na zainteresowaniach i postrzeganiu popularnych nastrojów?
  • Czy projekt europejski musi się zasadniczo zmienić?
  • Co będzie raison d'être integracji europejskiej?
  • Czy UE nadal będzie inspiracją dla jej obywateli, dla innych Europejczyków i narodów w naszym sąsiedztwie i poza nim?

Wiceprzewodniczący Jirki Katainen w Komisji Europejskiej zajmuje się kwestiami dotyczącymi miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Podczas EFNI weźmie udział w dyskusji "W obliczu wielkich zmian: Europa w poszukiwaniu swojego miejsca" (czwartek 27 września, godz. 10.50).

Będzie to debata na temat przyszłości Unii Europejskiej z udziałem byłych premierów (Jirki Katainen w latach 2011-2014 był szefem rządu Finlandii).


Jyrki Katainen odpowie także na pytania podczas Dialogu Obywatelskiego – inicjatywy KE, której celem jest włączenie obywateli do debaty na temat przyszłości Europy. 

Podczas spotkania rozmawiać będziemy na temat wyzwań stojących przed Europą oraz nową Komisją Europejską po 2019 roku.

To doskonała okazja, by wspólnie zastanowić się nad kształtem Unii oraz miejscem Polski w Europie.

Poruszone zostaną również tematy związane z nową perspektywą budżetową oraz kierunkom, w jakich powinna rozwijać się gospodarka UE.

  • Data: 27 września
  • Godzina: 15.00-16.30
  • Miejsce: Pawilon Nowych Idei, Sopot (plaża przed hotelem Grand)

Dialog Obywatelski z komisarzem Jyrki Katainenem poprowadzi Wawrzyniec Smoczyński (Polityka Insight).

Spotkanie bezpłatne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych!

UWAGA! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.


W czasie niezwykle szybkiego tempa rozwoju gospodarczego bezpieczne dostawy energii są bardzo istotne dla rozwoju państw. Mając na uwadze, że zasoby naturalne są wyczerpywalne, powinniśmy przedefiniować klasyczne pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiste jest, że gospodarki wielu krajów czekają poważne przeobrażenia w zakresie podejścia do energetyki. Kluczowe wydaje się zapewnienie takich źródeł energii, które będą tanie i przyjazne dla środowiska. Należy się zastanowić, w jakim stopniu wielkie projekty energetyczne zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu, i czy zawsze jest tak, że „duży może więcej”. Powinniśmy się również zastanowić nad tym, które ze źródeł energii będą najtańsze dla odbiorcy finalnego. Rozwój zielonej energii jest nieunikniony. Czy powinniśmy bazować na dużych mocach wytwórczych przy wytwarzaniu zielonej energii, czy też skupić się na źródłach rozporoszonych i mniejszych, a może iść obiema ścieżkami, zapewniając tanią i bezpieczną energię zarówno dla dużych, jak i małych odbiorców?

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič w Komisji Europejskiej odpowiada za Unię energetyczną - kluczową strategię UE obejmującą pięć obszarów:

W Sopocie wiceprzewodniczący Šefčovič m.in. weźmie udział w dyskusji pt. "Czy bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne? Polityka energetyczna UE: dokonania, ryzyka, wyzwania" (piątek 28 września, godz. 15.30).