Przedstawicielstwo w Polsce

Orędzie stanie Unii 2018

/poland/file/180830soteupng-0_pl180830_soteu.png

Orędzie stanie Unii 2018
© EC

W środę 12 września Jean-Claude Juncker podczas wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posumuje cztery lata pracy kierowanej przez niego KE. Jak się oczekuje, w swoim ostatnim orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji nawiąże do trwającej debaty o przyszłości Europy, realizacji reform prowadzących do budowy bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej UE oraz do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Data: 
12/09/2018 - 09:00

 

W ubiegłorocznym wystąpieniu Jean-Claude Juncker przedstawił swoją wizję rozwoju Unii Europejskiej do 2025 r. Przemówieniu towarzyszyło zaprezentowanie konkretnych inicjatyw z zakresu demokracji, handlu, kontroli inwestycji, bezpieczeństwa cybernetycznego, przemysłu i bezpieczeństwa ochrony danych, które natychmiast zostały wprowadzone w życie. W tym roku przewodniczący KE przedstawi propozycje, które przyniosą korzyści obywatelom przed szczytem w Sibiu w maju 2019 r.

Kontekst

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i prezentuje priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący przedstawia również, w jaki sposób Komisja Europejska zajmie się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska, oraz swoje pomysły na temat kształtowania przyszłości Unii Europejskiej. Po przemówieniu odbędzie się debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze orędzie o stanie Unii odbyło się w 2010 r. po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

Wystąpienie jest również początkiem dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą na temat przygotowania programu pracy Komisji na rok 2019. Mając swoje źródło w traktacie lizbońskim, orędzie o stanie Unii zawarte jest w porozumieniu ramowym z 2010 r. dotyczącym stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, które zobowiązuje przewodniczącego KE do przesłania listu intencyjnego przewodniczącemu PE i prezydencji Rady, przedstawiającego szczegółowo działania, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć w drodze prawodawstwa i innych inicjatyw.


ZAPAMIETAJ TĘ DATĘ!

Środa 12 września 2018 r. godz. 9.00

Orędzie o stanie Unii przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera

Sala posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Oglądaj transmisję na żywo na serwerze EbS oraz w mediach społecznościowych.

ec.europa.eu/soteu2018