Przedstawicielstwo w Polsce

Smog. Ciemna strona energii

/poland/file/171121smogmainjpg_pl171121_smog_main.jpg

Smog. Ciemna strona energii
© AP

Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda zainauguruje konferencję"Smog. Ciemna strona energii", organizowaną przez Komisję Europejską, we współpracy z Polityką Insight i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Dyskusja, w której weźmie udział Pierre Schellekens z gabinetu komisarza ds. energii i klimatu, będzie dotyczyła m.in. sposobów walki ze smogiem poprzez stosowanie rozwiązań uzgadnianych na szczeblu UE. Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrowanie się.

Date: 
07/12/2017 - 11:00 - 14:00

Jak regulacje na szczeblu unijnym mogą pomóc w walce ze smogiem? Jakie przełożenie na działania lokalne ma europejska polityka klimatyczno-energetyczna? Jak radzimy sobie ze smogiem i co jeszcze możemy zrobić? Co w tym zakresie powinny robić władze samorządowe? 


Konferencja 

Smog. Ciemna strona energii

Czwartek 7 grudnia 2017 r., godz. 11:00-14:00

Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94 

Konferencja jest bezpłatna. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o REJESTROWANIE SIĘ.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne (język polski i angielski).

Transmisja online będzie dostępna na profilach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w mediach społecznościowych.


PROGRAM

Jak radzimy sobie ze smogiem?10:30 - 11:00 Rejestracja, powitalna kawa

11:00 - 11:15 Otwarcie wydarzenia

  • Rafał Szyndlauer, zastępca kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

 

11:15 - 11:30 Prezentacja krótkich filmów o projektach realizowanych przez KE i UM Warszawa w dziedzinie klimatu i energii

11:30 - 12:30 Dyskusja panelowa: Unijna polityka klimatyczno-energetyczna. Dlaczego powinno mnie to obchodzić?

  • Pierre Schellekens, zastępca szefa gabinetu komisarza ds. energii i klimatu Miguela Arias Cañete, Komisja Europejska
  • Katarzyna Kacpura, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
  • Marcin Popkiewicz, redaktor naczelny "Ziemia na Rozdrożu"
  • Katarzyna Reiter, prezes ProEnergo

Moderacja: Krzysztof Bolesta, dyrektor ds. badań, Polityka Insight

12:30 - 13:20 Sesja pytań i odpowiedzi

13:20 - 13:30 Podsumowanie

  • Antoni Bielewicz, kierownik programu krajowego, Europejska Fundacja Klimatyczna 

13:30 - 14:00 Lunch


Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego budzą obawy obywateli UE. Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach m.in. dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity.

Zanieczyszczone powietrza jest „niewidzialnym zabójcą”. Rocznie z tego powodu umiera w Europie ponad 450 000 osób - to dziesięć razy więcej niż ofiary wypadków drogowych. W ubiegłym roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nową, bardziej rygorystyczną dyrektywę w sprawie krajowych poziomów emisji. Obowiązuje ona od 31 grudnia 2016 r.