Przedstawicielstwo w Polsce

Wizyta Christosa Stylianidesa w Polsce

/poland/file/170831stylianidesjpg_pl170831_stylianides.jpg

Christos Stylianides, pełniący funkcję komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, jako główny prelegent weźmie udział w poniedziałek 4 września w konferencji poświęconej międzyuczelnianemu kursowi nauczania Noha Intensive Programme na Uniwersytecie Warszawskim. 

Date: 
04/09/2017 - 08:00

 

W czasie swoich odwiedzin Christos Stylianides wystąpi na konferencji dotyczącej kursu nauczania Noha Intensive Programme.  Tematem jego przemówienia będą priorytety pomocy humanitarnej UE. Po wspólnym zdjęciu z uczestnikami kursu komisarz spotka się z zarządzającymi stowarzyszeniem NOHA. Celem spotkania jest wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej współpracy między departamentem Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) a NOHA, jak również określenie perspektywy przyszłych działań.

Następnie komisarz odwiedzi siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), aby odbyć spotkanie z dyrektorem tej instytucji Fabricem Leggerim.

Kontekst

NOHA - Network on Humanitarian Action – międzynarodowe stowarzyszenie łączące uniwersytety   w celu zwiększania efektywności i jakości w sektorze pomocy humanitarnej. Jej działania skupiają się na edukacji, badaniach oraz na przeprowadzaniu kursów zakończonych certyfikatem. Konsorcjum współpracuje z Unią Europejską poprzez departament Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Aby lepiej poznać wspomniane organizacje zapraszamy na stronę NOHA i ECHO.

Noha Intensive Programmeto to sześciodniowy kurs dla studentów NOHA ze wszystkich stowarzyszonych uniwersytetów. Kurs łączy teorię poznawaną podczas wykładów z praktycznymi ćwiczeniami. Więcej informacji.

Frontex - Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – jest częścią struktur Unii Europejskiej pomagającą państwom UE i strefy Schengen w zarządzaniu ich zewnętrznymi granicami. Agencja może zapewnić wsparcie techniczne oraz ułatwia współpracę między służbami granicznymi poszczególnych krajów. Więcej informacji o działalności Fronteksu tutaj.