Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na uchodźców

/poland/file/170609refugeesmainjpg_pl170609_refugees_main.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. W Światowym Dniu Uchodźcy 20 czerwca w Domu Europy będziemy rozmawiać o sytuacji uchodźców i formach międzynarodowej ochrony, jakie przysługują takim osobom.

Date: 
20/06/2017 - 16:00

Kim są uchodźcy i jakie mają prawa? W jaki sposób działają hotspots? Jaką rolę w ich koordynacji pełni Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)? Na czym polegają procedury azylowe? Jaka pomoc oferowana jest osobom, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce?

O aktualnej sytuacji migracyjnej w UE, prawach uchodźców i procedurach azylowych, zadaniach i rolach instytucji krajowych odpowiedzialnych za przyznawanie ochrony międzynarodowej oraz zadaniach wspomagających, koordynowanych przez agencje UE, rozmawiać będą:

  • Jacek Białas - prawnik, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
  • Timothy Cooper ­- oficer łącznikowy przy Fronteksie, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu,
  • Magda Rychter  - Naczelnik Wydziału Departamentu Pomocy Socjalnej, Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Debata odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godz. 16.00 w Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 16 czerwca poprzez formularz, mailowo na adres ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 04.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne: język polski -język angielski.