Przedstawicielstwo w Polsce

Corina Creţu w Polsce

/poland/file/1702228cretumainjpg_pl1702228_cretu_main.jpg

Przyszłość polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki krajów Grupy Wyszehradzkie oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii – to temat debaty z udziałem komisarz UE ds. polityki regionalnej, która w dnia 1-3 marca odwiedzi Polskę. Corina Creţu spotka się również m.in. z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, zaś w Senacie przedstawi program prac Komisji Europejskiej na 2017 rok. 

Date: 
01/03/2017 - 18:00

 

W dniach 1-3 marca z wizytą w Polsce przebywać będzie unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.

2 marca komisarz Creţu weźmie udział w sesji otwierającej spotkanie ministrów rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii (V4+4), która odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju (MR), z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz sekretarza stanu w MR Jerzego Kwiecińskiego. Z ministrem Kwiecińskim pani komisarz odbędzie dodatkowo spotkanie bilateralne.

2 i 3 marca unijna komisarz ds. polityki regionalnej będzie także uczestniczyć w organizowanym przez województwo mazowieckie wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, podczas którego przedstawiciele szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego z państw UE będą dyskutować o przyszłej polityce spójności.

2 marca Corina Creţu wraz z członkami Komitetu Regionów i ministrami V4+4 weźmie udział w debacie, która będzie okazją do omówienia opracowywanych propozycji i wymiany poglądów. Do kluczowych elementów dyskusji należą: rola polityki spójności i polityki regionalnej w kontekście bieżących prac na rzecz zreformowania UE; skuteczniejsze i prostsze proceduralnie wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE, a także sposób zintegrowania i skoordynowania inwestycji europejskich, krajowych i lokalnych w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i zatrudnieniu w państwach UE.


Dla mediów – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ czwartek 2 marca 2017 r.


3 marca komisarz Creţu wygłosi przemówienie otwierające seminarium Komisji COTER Komitetu Regionów poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku. W dyskusji udział wezmą także m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży.

Bardzo ważnym punktem pobytu komisarz Creţu w Warszawie będzie wizyta w Senacie 2 marca, podczas której przedstawi ona Senatorom program prac Komisji Europejskiej na 2017 rok.