Przedstawicielstwo w Polsce

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu

/poland/file/mainpunkinformacyjnyjpg_plmain_punk_informacyjny.jpg

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w lipcu 2011 roku. Każdy może do nas przyjść, zadzwonić lub napisać, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić opinię na temat Unii. Organizujemy debaty, szkolenia a także spotkania tematyczne. Studentom oferujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk. Jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Naszym celem jest przekazywanie oraz upowszechnianie rzetelnych, aktualnych informacji.

Data: 
22/06/2016 - 09:30

Punk Informacyjny znajduje się w Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Dane adresowe:

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław

tel. (48) 71 324 09 10

e-mail: regionalny-infopoint-eu@e.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

 

Kim jesteśmy i co robimy?

 • Odpowiemy na pytania dotyczące działania Unii Europejskiej oraz jej instytucji.
 • Prowadzimy lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży.
 • Udostępnimy publikacje poświęcone integracji europejskiej.
 • Organizujemy spotkania, debaty lub panel na interesujący Państwa temat z dziedziny integracji europejskiej.

 

Lekcje europejskie w Domu Europy

Pracownicy Punktu Informacyjnego prowadzą bezpłatne zajęcia, które w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżą UE i jej instytucje, wspólną walutę i wiele innych. Zajęcia są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań odbiorców, z uwzględnieniem treści edukacyjnych zalecanych dla danego poziomu nauczania. W lekcjach europejskich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia trwają ok. 60 minut i prowadzone są metodami aktywizującymi. Zajęcia organizowane są dla zgłoszonej wcześniej grupy uczniów i uczennic, w godzinach uzgodnionych z opiekunami grup.

 

Proponowane tematy lekcji europejskich:

 • Bajkowa Europa

Dzieci podczas zajęć angażowane są w szereg aktywizujących zabaw. Podczas lekcji zapoznaje się uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej za pośrednictwem bohaterów bajek pochodzących z państw

 • Unia Europejska „w pigułce”

Lekcja ta dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu tematyki unijnej. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia oraz liczby opisujące zjednoczoną Europę.

 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Zajęcia dotyczące krajów Unii Europejskiej przybliżają uczestnikom charakterystykę poszczególnych państw.

 • Euro – wspólna waluta

Podczas zajęć dzieci poznają, czym jest strefa euro, jakie kraje znajdują się w strefie euro oraz własnoręcznie projektują polskie euro.

 • Unia Europejska w kosmosie

Uczniowie zapoznają się podczas zajęć z tematyką badań kosmicznych organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Dowiadują się jaka jest różnica między organizacją międzyrządową a ponadnarodową i jak wygląda współpraca UE z ESA.

 • Wielokulturowość w Europie

Scenariusz lekcji opiera się na zapoznaniu uczniów z kulturami i tradycjami poszczególnych państw, a także na zaznajomieniu ich z pojęciami tolerancji, współpracy oraz działań Unii skierowanych na rzecz poszanowania wielokulturowości.

 • Historia UE i proces polskiej integracji europejskiej

Uczestnicy zapoznają się z etapami integracji Polski z Unią Europejską oraz dokładnie prześledzili historię powstawania Unii Europejskiej - od 1950 roku aż do dzisiaj.

 • Obywatelstwo UE, tożsamość europejska i narodowa

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z takimi terminami, jak: obywatelstwo, Polak, Europejczyk, symbolika narodowa i europejska oraz poznają prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej.

 • Struktura i działanie poszczególnych instytucji UE

Zajęcia te mają na celu przedstawienie uczestnikom struktury oraz zakresu kompetencji najważniejszych instytucji unijnych: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej czy też Rady Unii Europejskiej.

 • Struktura i działanie Parlamentu Europejskiego

Jest to poszerzony scenariusz dotyczący zakresu funkcji i uprawnień posłów do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji(,) jako całości. Podczas tej lekcji uczestnicy również wcielają się w postaci eurodeputowanych ze wszystkich krajów członkowskich.

 • Mobilność zawodowa w UE

Uczestnicy zajęć poznają podstawowe instytucje zajmujące się rekrutacją w Europie - EPSO oraz EURES, a także inicjatywy unijne w ramach pakietu "Erasmus Plus": Erasmus, Leonardo da Vinci i Mobilna Młodzież.

 

/poland/file/kartazgloszeniowawroclawdoc_plkarta_zgloszeniowa_wroclaw.doc