Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych

/poland/file/widokfilarmainjpg_plwidok_filar_main.jpg

widok_filar_main
Copyright EC

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”, poświęconą Europejskiemu Filarowi Praw Socjalnych. Spotkanie odbędzie się 29 maja o godz.11.00 w Domu Europy we Wrocławiu.

Date: 
29/05/2018 - 11:00

plakat_widok_filarCzy tata na „wychowawczym” pełni tak samo ważną rolę jak tata w pracy?

Czy książki autorstwa pisarek powinny być tańsze niż książki napisane przez pisarzy?

Kto powinien opiekować się osobami starszymi i niesamodzielnymi?

17 listopada 2017 r. na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu  Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska uroczyście proklamowały Europejski Filar Praw Socjalnych. Inicjatywa ma na celu zapewnienie obywatelom nowych i bardziej skutecznych praw i opiera się na 20 podstawowych zasadach, uszeregowanych w ramach trzech kategorii:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia,
  • uczciwe warunki pracy,
  • ochrona socjalna i integracja społeczna.

Zasady zawarte w filarze dotyczą m.in. prawa do sprawiedliwych płac, opieki zdrowotnej, uczenia się przez całe życie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, równości płci, dochodu minimalnego. Dzięki Europejskiemu Filarowi Praw Socjalnych UE broni praw swoich obywateli w szybko zmieniającym się świecie.

Dodatkowo, Komisja Europejska przedstawiła szereg inicjatyw ustawodawczych i pozaustawodawczych związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, dostępem pracowników do informacji o zatrudnieniu oraz dostępem do ochrony socjalnej i czasem pracy.

Czy jednak działania te okażą się wystarczające i przyczynią się do poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy i wzmocnienia ochrony socjalnej? Celem debaty będzie przybliżenie zasad filaru i perspektywy jego realizacji przez państwa członkowskie, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie.

W dyskusji udział wezmą:

Ewa Grzebieniak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

dr Krzysztof Nowaczek – Zastępca Kierownika Wydziału w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,

Andrzej Otręba - Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

Marek Pasztetnik - Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, członek Team Europe,

dr Ewa Szostak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, członkini Team Europe.

Debatę poprowadzi redaktor Filip Marczyński.

Debata „Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych” odbędzie się we wtorek 29 maja o godz. 11:00 w Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 maja na www.bit.ly/widok_prawasocjalne, mailowo na ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie na 71 324 09 04.

Wstęp wolny.