Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na świadomy wolontariat zagraniczny

/poland/file/180216wolontariatfleszjpg_pl180216_wolontariat_flesz.jpg

Wolontariat europejski
© EC

Wolontariat zagraniczny to temat kolejnej debaty z cyklu „Z Widokiem na Europę”, organizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne KE oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Podczas spotkania nasi goście opowiedzą, czym jest edukacja globalna, zastanowią się jak pomagać mądrze i z szacunkiem oraz podzielą się doświadczeniami z wolontariatów w krajach azjatyckich. 

Date: 
26/02/2018 - 17:00 - 20:00

widok_swiadomy_wolontariatKomisja Europejska od lat wspiera różne formy mobilności zawodowej i edukacyjnej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów jest Erasmus+, w ramach którego istnieje możliwość wyjazdu na Wolontariat Europejski (European Voluntary Service, w skrócie EVS). W 2016 r. ruszył nowy projekt, Europejski Korpus Solidarności, który pozwala na udział wolontariacie lub pracy zawodowej we własnym kraju lub za granicą. Kolejną możliwością jest program EU Aid Volunteers, który umożliwia wszystkim bez względu na wiek pracę w ramach projektów humanitarnych na całym świecie m.in. w: Kambodży, Ekwadorze, Tunezji, Sierra Leone lub na Haiti. Zagraniczne wolontariaty wspierane przez Komisję Europejską trwają zwykle od 2 do 12 miesięcy. Podczas projektu można zaangażować się w różnego rodzaju pomoc: opiekę nad zwierzętami, pracę na rzecz ochrony środowiska, naukę języka angielskiego w sierocińcach lub działania na rzecz przestrzegania praw człowieka. Dla wielu ludzi wolontariat zagraniczny jest nie tylko okazją do niesienia pomocy, ale także doświadczeniem, które pozwala podróżować i poznawać nowe kraje, także te bardzo odległe od Polski.

Planowana debata w Domu Europy ma na celu przybliżyć możliwości, jakie stoją przed ludźmi, którzy chcieliby wyjechać na wolontariat zagraniczny oraz skłonić do refleksji nad istotą takiego wyjazdu. Spotkanie wpisuje się w założenia edukacji globalnej, która obejmuje działania edukacyjne i informacyjne mające na celu wyjaśnienie współzależności pomiędzy miejscami i ludźmi w różnych częściach świata. Celem spotkania jest również próba uwrażliwienia zwłaszcza młodych ludzi na konsekwencje działań podejmowanych podczas wolontariatów zagranicznych, w tym ryzykiem dzielenia się doświadczeniami w mediach społecznościach.

Co zrobić, żeby wolontariat zagraniczny nie stał się wolonturystyką? Czy trzeba wyjechać, żeby zmienić perspektywę? Kto zyskuje na wolontariacie zagranicznym? Czy Wolontariat Europejski może być azjatycki?

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci:

Paweł Cywiński - współtwórca portalu post-turysta.pl oraz uchodźcy.info, laureat nagrody Amnesty International Polska Pióro Nadziei w 2017 r., współtwórca inicjatywy Chlebem i Solą; stypendysta CEEPUS na Uniwersytecie Sarajewskim w Bośni i Hercegowinie oraz programu Dharmasiswa na Uniwersytecie Srivijaya w Indonezji; publicysta oraz redaktor działu „Poza Europą" w Magazynie Kontakt. Z wykształcenia jest kulturoznawcą i orientalistą. Obecnie pisze doktorat i wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,

Martyna Gacek-Świecik - koordynatorka programów współpracy rozwojowej w Azji Południowo-Wschodniej w latach 2009-2015. W ramach Wolontariatu Europejskiego pracowała w Wietnamie. Z wykształcenia jest prawniczką, doktorantką w Instytucie Praw Człowieka i Nauk o Pokoju na Uniwersytecie Mahidola w Bangkoku. Obecnie współpracuje z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej przy realizacji projektów wielokulturowych i antydyskryminacyjnych,

Marta Gontarska - edukatorka, rzeczniczka i trenerka edukacji globalnej, ekspertka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Przez ostatnie lata intensywnie współpracowała z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu włączenia edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych w ramach europejskiego projektu „Nauczycielki zmieniają świat”. Tematyką rozwojową zajmuje się od 2007 roku, w tym w sposób szczególny prawami kobiet w rozwoju oraz krytyczną i postkolonialną edukacją globalną,

Krzysztof Pielaszek - były koordynator Wolontariatu Europejskiego (EVS) w Semper Avanti; wolontariusz w sierocińcu Baby Sarah's Home w Pondićerry w południowo-wschodnich Indiach. Przez rok pracował z sierotami oraz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Był odpowiedzialny za opiekę nad grupą ponad trzydziestu chłopców w wieku od 5 do 19 lat, koordynował projekt doradztwa zawodowego, zajmował się archiwum sierocińca oraz prowadził zajęcia taneczne dla dzieci z ośrodka.

Spotkanie poprowadzi redaktor Filip Marczyński.

Rozmowę z zaproszonymi gośćmi poprzedzi prezentacja krótkiego filmu autorstwa Katarzyny Sumisławskiej, wolontariuszki w Kambodży, która w ramach programu EU Aid Volunteers pracuje obecnie w organizacji GVC Onlus przy projekcie Migra Action obejmującego walkę z handlem ludźmi i przeciwdziałaniem nielegalnym migracjom. Wcześniej, przez cztery lata współpracowała z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Debata „Z Widokiem na świadomy wolontariat zagraniczny” odbędzie się w poniedziałek 26 lutego o godz. 17:00 w Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Prosimy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu do 22 lutego na www.bit.ly/widok_wolontariat, mailowo: ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie: 71 324 09 08

Wstęp bezpłatny.


Więcej informacji o programach Komisji Europejskiej, w ramach których można wyjechać na wolontariat zagraniczny:

Europejski Korpus Solidarności (European Solidarity Corps, ESC) to nowa inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą.

Więcej o programie zobacz na stronie Komisji Europejskiej.

Facebook: European Solidarity Corps | Twitter: #EUSolidarityCorps

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service, EVS) jest jednym z projektów Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który umożliwia młodym ludziom od 17 do 30 roku życia podjęcie pracy społecznej za granicą.

Więcej o Wolontariacie Europejskim zobacz na stronie Komisji Europejskiej.

EU Aid Volunteers zrzesza wolontariuszy i organizacje z różnych krajów, aby zapewnić profesjonalną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują m.in. społeczeństwom dotkniętym katastrofami naturalnymi. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymują szkolenie, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz dodatkowo mogą podjąć dodatkowe szkolenia w jednej z europejskich organizacji humanitarnych. Wolontariusze pracują na różnych stanowiskach i w różnych sektorach np. pomagają w zarządzaniu projektami, komunikacji czy logistyce. Program ten jest skierowany do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.

Więcej o programie zobacz na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en  

Facebook: European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid | Twitter: @EUAidVolunteers

Erasmus + jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 i jego budżet wysokości 14,7 mld euro. Skierowany jest nie tylko do studentów, ale także do uczniów liceów, nauczycieli i kadry edukacyjnej. Powstał w wyniku połączenia siedmiu innych europejskich programów edukacyjnych (w tym programu wymian studenckich Erasmus, od którego przejął nazwę) i uwzględnia także inne kategorie osób i instytucji.  Oznacza to, że w ramach Erasmusa+ realizowane są nie tylko wymiany studenckie, ale także np. projekty Wolontariatu Europejskiego, europejskich wymian młodzieżowych, projekty z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i inne.

Więcej o możliwościach, które oferuje program Erasmus + zobacz na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

Facebook: EUErasmusPlusProgramme | Twitter: @EUErasmusPlusProgramme