Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na wielokulturowe bogactwo Europy

/poland/file/widokwielokulturowymainjpg_plwidok_wielokulturowy_main.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cukunft, zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę” w dniu 26 października. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o wielokulturowym bogactwie Europy i Wrocławia oraz wkładzie imigrantów w kulturę państw przyjmujących, a także obejrzenia wystawy „Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia”.

Date: 
13/10/2016 - 11:30

/poland/file/plakatwwwjpg-0_plplakat_www.jpg


Punktem wyjścia do debaty będzie Wrocław, miejsce o wspólnej, wielokulturowej przeszłości, długich różnorodnych tradycjach i dziedzictwie. Miasto, które do lat 30. XX wieku stanowiło przysłowiową „wieżę Babel”, wraz II wojną światową zostało pozbawione najpierw ludności pochodzenia żydowskiego, a następnie ludności niemieckiej. Ich miejsce kilka lat później zajęła ludność pochodząca z różnych zakątków Polski i ZSRR, w tym ocaleni z Holokaustu i sowieckich łagrów. Mimo różnic kulturowych mieszkańców o rozmaitych korzeniach, Wrocław pozostał miejscem otwartym i pełnym szacunku dla różnych kultur, domem dla mniejszości i migrantów, w tym między innymi dużej liczby Ukraińców.

Jak w zapisali się w historii miasta breslauerzy i wrocławianie? Jak uwarunkowania historyczne, kulturowe, społeczne i religijne krajów przyjmujących wpływają na życie migrantów i uchodźców? Na jakie bariery napotykają, z jakimi problemami się mierzą? Jaki wkład w kulturę i dziedzictwo krajów przyjmujących miały i mają mniejszości narodowe i etniczne, imigranci oraz uchodźcy? W jaki sposób obecność „innych” w społeczeństwie prowadzi do cennych spotkań między cywilizacjami i wymiany między kulturami?

Na te i inne pytania odpowiedzą goście:

Olga Chrebor – prezes Fundacji Kalejdoskop Kultur,
Victoria Fuchs - córka malarki Stephanie Steinberg, potomkini znanej rodziny Apt z Breslau (USA),
Stephen Fuchs – rabin, były Przewodniczący Światowej Unii Judaizmu Progresywnego (USA),
Ursula Sieg - pastor Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (Niemcy),
Rafał Szyndlauer – analityk polityczny, Komisja Europejska.

Debatę poprowadzi dr Marcin Starnawski.

Spotkanie połączone będzie z wernisażem wystawy „Zukunft:Cukunft - Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia” przygotowanej przez Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft i Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

"Zukunft : Cukunft - Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia" to wystawa o świeckim życiu niemieckich i polskich Żydów związanych z Wrocławiem, opowiedziana poprzez życiorysy jednostek - Stefanie Steinberg, niemieckiej Żydówki zmuszonej do emigracji z Wrocławia przez nazistów, sylwetki wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego związanych z Breslau i Wrocławiem oraz losy świeckiej społeczności żydowskiej Dolnego Śląska, migrantów i migrantek powojennych przybyłych na te tereny z Polski i ZSRR po 1945 roku.

Zapraszamy w środę 26 października o godzinie 16:00 do Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 października mailowo na comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 04. Wstęp bezpłatny.