Przedstawicielstwo w Polsce

Edukacja

Erasmus+Nauczyciele i studenci z Polski mogą studiować lub nauczać za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE.

Od 2014 r. o udział w nich można ubiegać się w ramach programu Erasmus+ za pośrednictwem swojego uniwersytetu.

Zobacz również

Materiały dydaktyczne dotyczące UE

Gry internetowe dla dzieci na temat UE

Więcej informacji

Polityka oświatowa i programy edukacyjne UE