Przedstawicielstwo w Polsce

Registration form 6


Wydarzenie:

EDF dla rozwoju polskiej obronności

Data:

22.02.2018 11:00

Tytuł:
Imię:
Nazwisko:
Firma/Instytucja:
Adres e-mail:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.