Przedstawicielstwo w Polsce

Registration form 3


Wydarzenie:

Finansowanie działań pol. azylowo-migracyjnej UE 2021-2027

Data:

18 września 2018 r.   godz. 12.00-13.30

Tytuł:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma/Instytucja:
Adres e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.