Przedstawicielstwo w Polsce

Procurement registration form 1


  Prosimy o wybranie odpowiedniego numeru procedury:

Nr procedury:

PN/2021-04/SEK-KOM/WAR Wsparcie sekcji komunikacyjnej PKE w Warszawie

Pełna nazwa firmy:
Forma prawna:
Pełny adres firmy (ulica, miasto, kod poczt.):
Strona WWW:

Dane kontaktowe

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz ze dane zostały podane dobrowolnie.