Przedstawicielstwo w Polsce

Game registration form


Wydarzenie:

Gra miejska STRACH SIĘ BAĆ

Rozgrywka:

Nazwa zespołu:
GRACZ 1 Imię nazwisko:
GRACZ 1 wiek:
GRACZ 1 adres e-mail:
GRACZ 1 telefon komórkowy:
GRACZ 2 Imię nazwisko:
GRACZ 2 wiek:
GRACZ 3 Imię nazwisko:
GRACZ 3 wiek:
GRACZ 4 Imię nazwisko:
GRACZ 4 wiek:
GRACZ 5 Imię nazwisko:
GRACZ 5 wiek:
Zastrzeżenie: 1) do Gry zostaną dopuszczone wyłącznie Zespoły minimum 3-osobowe
2) każdy Zespół i każdy członek Zespołu mogą wziąć udział tylko w jednej edycji gry, tzn. we Wrocławiu albo w Krakowie.
3) Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie które ukończyły 10. rok życia. Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest:
a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepelnoletnią lub
b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.
  Akceptuję  regulamin gry miejskiej
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.