Przedstawicielstwo w Polsce

Game registration form

Wydarzenie:

Gra miejska Miłosne iGRAszki

Rozgrywka:

Nazwa zespołu:
GRACZ 1 Imię nazwisko:
GRACZ 1 wiek:
GRACZ 1 adres e-mail:
GRACZ 1 telefon komórkowy:
GRACZ 2 Imię nazwisko:
GRACZ 2 wiek:
GRACZ 3 Imię nazwisko:
GRACZ 3 wiek:
GRACZ 4 Imię nazwisko:
GRACZ 4 wiek:
GRACZ 5 Imię nazwisko:
GRACZ 5 wiek:
Zastrzeżenie: 1) Do Gry zostaną dopuszczone wyłącznie Zespoły minimum 3-osobowe
2) Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie które ukończyły 10. rok życia. Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest:
a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepelnoletnią lub
b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie. 
Akceptuję regulamin gry miejskiej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.