Przedstawicielstwo w Polsce

O nas

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce © ECPrzedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Naszym zadaniem jest:

  • objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce
  • udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom w Polsce informacji o UE
  • oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat aktualnej polityki UE
  • reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce
  • informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także przedstawicielstwa regionalne w Barcelonie, Bonn, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu.

Informują one media i społeczeństwo o polityce UE oraz powiadamiają Komisję Europejską o ważnych wydarzeniach w kraju.


Patronaty

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem patronatu honorowego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku o patronat.

Wypełniony dokument proszę zeskanować i przesłać na adres: comm-rep-poland@ec.europa.eu


Ochrona danych osobowych

Wersja angielska