Przedstawicielstwo w Polsce

Praca w instytucjach UE

Praktyki  Praca pełna nowych wyzwań © Shutterstockw Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, którego siedziba znajduje się w Warszawie.

Kandydaci mogą się ubiegać o praktyki w dziale komunikacyjnym, politycznym, prasowym lub w sekcji językowej. Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.


Zatrudnienie na czas nieokreślony i określony w instytucjach UE

Obywatel każdego kraju UE może ubiegać się o pracę w instytucjach UE, które zatrudniają ponad 40 tys. osób – głównie w Europie, a także w przedstawicielstwach i delegaturach na całym świecie.

Nabór pracowników organizowany jest najczęściej w formie tzw. otwartych konkursów. Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zarządza nimi centralnie w imieniu następujących instytucji:

Niektóre instytucje mają swoje własne procedury naboru:

Praca na czas określony

Instytucje, agencje i organy UE zatrudniają również pracowników na czas określony.

Informacje o naborze na wolne stanowiska pracy można znaleźć także bezpośrednio na stronach poszczególnych instytucji i agencji UE.


Umowy krótkoterminowe

Komisja Europejska może również zatrudniać pracowników sekretariatów w ramach umów na czas określony zawieranych poprzez agencje pracy poszczególnych instytucji i agencji UE.


Staże

Większość instytucji oferuje również staże dla absolwentów uczelni wyższych.

Lista możliwości zatrudnienia przedstawiona na tej stronie nie jest wyczerpująca. Pełne informacje o pracy w instytucjach UE można uzyskać na stronie EPSO.