Przedstawicielstwo w Polsce

Informacje o UE

Informacje podstawowe

Flaga UE © ECUnia Europejska jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym między 28 krajami europejskimi. W 1958 r. utworzono najpierw Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), która obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie.

W 1993 r. nastąpiła zmiana nazwy z EWG na Unię Europejską (UE).

Obszary polityki UE

 

Instytucje

Partnerstwo © ECUE ma jedyną w swoim rodzaju strukturę instytucjonalną. Ogólne priorytety UE ustalają rządy państw członkowskich na regularnych spotkaniach na szczycie, a w proces decyzyjny zaangażowane są różne instytucje, spośród których trzy najważniejsze to:

UE ma także swoich dyplomatów, którzy tworzą Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Więcej o instytucjach UE

 

Kraje

Mapa UE © ECOd momentu przystąpienia Chorwacji – w lipcu 2013 r. – UE liczy 28 państw członkowskich.

Więcej informacji o państwach członkowskich i krajach kandydujących do UE

 

UE – Fakty i liczby