Przedstawicielstwo w Polsce

Kontakt w Warszawie

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w PolscePrzedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Telefon (48) 22 556 89 89
Fax (48) 22 556 89 98

E-mail ec-poland@ec.europa.eu

Twitter @EUinPL

Facebook www.facebook.com/komisjaeuropejska/


PUNKT INFORMACYJNY UE

Punkt Informacyjny UE znajduje się w budynku Centrum Jasna, wejście od ulicy Świętokrzyskiej

Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. (48) 22 55 68 970 / (48) 22 55 68 971
Dodatkowy telefon (48) 782 428 584 czynny jest w godz. 14.00-18.00

e-mail: warszawa@europeinfo.eu

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00

UWAGA: w związku z pandemią pracujemy zdalnie. Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres: warszawa@europeinfo.eu

Informacje o naszej działalności znajdziesz tutaj.

Zespół:

Marek Prawda dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Head of the Representation

Dr Marek Prawda objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w "Solidarności". Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.

Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa
Deputy Head of the Representation
WITOLD NATURSKI
Witold.NATURSKI@ec.europa.eu


SEKRETARIAT DYREKTORA
Secretariat for Head of the Representation

Sekretariat
Secretary
ALICJA SATANOWSKA
+48 22 55 68 968
Alicja.SATANOWSKA@ec.europa.eu

Kierowca
Driver
JANUSZ OBRĘBALSKI
Janusz.OBREBALSKI@ec.europa.eu


WYDZIAŁ POLITYCZNY
Political Sector

Kierownik Wydziału
Head of Sector
WITOLD NATURSKI
Witold.NATURSKI@ec.europa.eu

Zastępca Kierownika Wydziału Politycznego
Deputy Head of Political Section
RAFAŁ SZYNDLAUER
Rafal.SZYNDLAUER@ec.europa.eu

Organizacja działań komunikacyjnych
Information & Communication Assistant
AGNIESZKA ŁAPACZ
Agnieszka.LAPACZ@ec.europa.eu

Eliza SZKLARCZYK-AMATIAnalityk Polityczny
Policy Analyst
ELIZA SZKLARCZYK-AMATI
Eliza.SZKLARCZYK-AMATI@ec.europa.eu

Analityk Polityczny
Policy Analyst
SEBASTIAN RYSZ
Sebastian.RYSZ@ec.europa.eu

Analityk Polityczny
Policy Analyst
FILIP SKAWIŃSKI
Filip.SKAWINSKI@ec.europa.eu

Asystent ds. Informacji i Komunikacji
Communication & Information Assistant / Assistant to the DHoR
JOANNA RESZKO
Joanna.RESZKO@ec.europa.eu

Protokół Dyplomatyczny
Protocol Officer
AGNIESZKA ŚREDNIAWA
Agnieszka.SREDNIAWA@ec.europa.eu

Doradca ds. ekonomicznych
European Semester Officer
TOMASZ GIBAS
Tomasz.GIBAS@ec.europa.eu

Doradca ds. ekonomicznych
European Semester Officer
BARTOSZ OTACHEL
Bartosz.OTACHEL@ec.europa.eu


WYDZIAŁ PRASOWY
Press & Media Sector

Kierownik Wydziału
Head of Press
PIOTR ŚWITALSKI
Piotr.SWITALSKI@ec.europa.eu

Media Regionalne
Regional Media Officer
MARTA ANGROCKA-KRAWCZYK
Marta.ANGROCKA-KRAWCZYK@ec.europa.eu

Specjalista ds. Mediów
Media Officer
BARTOSZ ZADURA
Bartosz.ZADURA@ec.europa.eu


WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Information & Communication Sector

Kierownik Wydziału
Head of Sector
BARTŁOMIEJ BALCERZYK
Bartlomiej.BALCERZYK@ec.europa.eu

Specjalistka ds. komunikacji społecznej
Information & Communication Officer
KATARZYNA PSZCZOŁA
Katarzyna.PSZCZOLA@ec.europa.eu

Koordynator Sieci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce
Europe Direct Coordinator
JACEK ALICKI
Jacek.ALICKI@ec.europa.eu

Specjalistka ds. komunikacji społecznej, Koordynatorka akcji Back to School
Information & Communication Officer, Back to School Coordinator
EWA MODZELEWSKA
Ewa.MODZELEWSKA@ec.europa.eu

Specjalistka ds. komunikacji społecznej, Koordynatorka sieci Team Europe
Information & Communication Officer / Team Europe Coordinator
DOROTA KUZAWIŃSKA
Dorota.KUZAWINSKA@ec.europa.eu


WYDZIAŁ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
IT Service

Administrator Systemów Lokalnych
IT Service Officer
PAWEŁ KOSSAKOWSKI
Pawel.KOSSAKOWSKI@ec.europa.eu


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik Wydziału
Head of Administration
MONIKA TARCZYŃSKA
Monika.TARCZYNSKA@ec.europa.eu

Zastępca Kierownika / Asystent Finansowy / Kontrakty oraz Granty (PIE Europe Direct)
Deputy Head of Administration, Financial Assistant/ Contracts & Grants (EuropeDirect)
JUSTYNA BUDZIAREK
Justyna.BUDZIAREK@ec.europa.eu

Asystent Administracyjny / Logistyka
Administration Assistant/ Logistics
PAWEŁ PRZYGOCKI
Pawel.PRZYGOCKI@ec.europa.eu

Asystent Administracyjno-Finansowy / Zamówienia i Sprawy Kadrowe
Administration & Financial Assistant/ Purchase Orders & Human Resources
ANITA SENATOR-ZAŁUGA
Anita.SENATOR@ec.europa.eu

Asystent Finansowy / Przetargi i Kontrakty
Financial Assistant/ Tenders & Contracts
MAGDALENA WALASEK
Magdalena.WALASEK@ec.europa.eu

Asystent Finansowy / Księgowość
Financial Assistant / Accountancy
MARCIN WICZKOWSKI
Marcin.WICZKOWSKI@ec.europa.eu


DYREKCJA GENERALNA DS. TŁUMACZEŃ PISEMNYCH - BIURO TERENOWE
Directorate-General for Translation - Field Office

Wielojęzyczność i tłumaczenia
Multilingualism & Translation
KRZYSZTOF NALEPA
Krzysztof.NALEPA@ec.europa.eu