Przedstawicielstwo w Polsce

Strona główna

Aktualności
Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy
14/02/2019

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. - Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

Zapora dla brudnych pieniędzy
14/02/2019

Komisja Europejska zaakceptowała nowy wykaz 23 państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tego zestawienia jest ochrona systemu finansowego Unii Europejskiej poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wydarzenia
Unia bez granic. Dialog Obywatelski we Wrocławiu

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprasza na Dialog Obywatelski „Unia Europejska bez granic ” z udziałem Jacka Wasika, dyrektora Przedstawicielstwa, oraz Olgierda Łukaszewicza, aktora i założyciela fundacji My Obywatele UE. Porozmawiamy o bieżących tematach dotyczących zjednoczonej Europy oraz Polski w Unii Europejskiej.

Data:
  • 07/03/2019
Miejsce:
Dom Europy we Wrocławiu
We Wrocławiu o ochronie przed powodzią i suszą

Dlaczego w zabezpieczeniu ludzi przed skutkami powodzi i suszy kluczowe znaczenie ma ochrona rzek i mokradeł? Na to i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas konferencji „Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą”, która odbędzie się 21-22 marca 2019 roku we Wrocławiu.  Z okazji Światowego Dnia Wody, na wydarzenie zapraszają Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. 

Data:
  • 21/03/2019 - 22/03/2019