Przedstawicielstwo w Polsce

Strona główna

Aktualności
Zapasy mleka w proszku wyprzedane
21/06/2019

Podczas ostatniego przetargu sprzedano ostatnie 162 tony odtłuszczonego mleka w proszku z całkowitej pierwotnej ilości 380 000 ton zapasów publicznych. Oznacza to, że zapasy wykupione i zarządzane przez Komisję Europejską zostały ostatecznie wyczerpane. - Po raz kolejny KE wykazała swoje zaangażowanie i wsparcie dla rolników oraz solidarność z nimi w czasach kryzysu – powiedział komisarz Phil Hogan.

Vytenis Andriukaitis
19/06/2019

- Promując zdrowie, inwestujemy w naszą przyszłość – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis podsumowując dwa lata działań odnoszących się do tzw. wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia. Od 2017 r. KE wykorzystuje więcej środków oraz skuteczniej podnosi świadomość i szerzy wiedzę w zakresie przeciwdziałania niezdrowej diecie, otyłości czy brakowi aktywności fizycznej.

Wydarzenia
Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Laureaci zostaną nagrodzeni za nowatorskie inicjatywy i projekty promujące równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Zgłoszenia można nadsyłać 6 do września.

Data:
  • 07/06/2019 - 06/09/2019
Prawo migracyjne i azylowe

Procedury udzielania ochrony międzynarodowej, zobowiązania do powrotu, udzielanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych – to niektóre zagadnienia, jakie będą poruszane podczas szkolenia „Prawo migracyjne i azylowe w perspektywie krajowej i unijnej”. Do udziału zapraszamy prawników. Szkolenie przygotowuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Data:
  • 26/06/2019