Przedstawicielstwo w Polsce

Strona główna

Aktualności
Budżet na mobilność i naukę
19/05/2019

W ramach porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 2019 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Dodatkowe 100 mln euro pomogą UE lepiej przygotować się na główne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb rynku pracy.

Chrońmy pszczoły!
19/05/2019

Komisja Europejska zdecydowała o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe” („Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”). Organizatorzy proponują przyjęcie przepisów służących utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska.

Wydarzenia
Zielone miasta przyszłości

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich – to przewodni temat Dialogu Obywatelskiego z Elżbietą Bieńkowską i Jackiem Jaśkowiakiem. Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP tym razem spotka się z mieszkańcami Poznania.

Data:
  • 23/05/2019
Nowy przetarg na tłumaczenia pisemne dla KE

Ruszają przygotowania do nowego przetargu na tłumaczenie pisemne dokumentów UE dla Komisji Europejskiej. Zapraszamy zainteresowanych dostawców usług językowych do udziału w sesji informacyjnej, która w połowie czerwca odbędzie się w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Data:
  • 12/06/2019