• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 380 items
 1. Structure of the education system in Slovenia

  Structure of the education system in Slovenia URL:  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Zgradba_sistema_izobrazevanja_2014_15_an.pdf Category: Moving to a country Location: Slovenia ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 2. Student dormitories of University in Maribor

  Student dormitories of University in Maribor URL:  http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php/angleske-strani-2 Category: Moving to a country Location: Slovenia ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 3. Student dormitories in Ljubljana

  Student dormitories in Ljubljana URL:  http://www.stud-dom-lj.si/en/residence/foreign-students Category: Moving to a country Location: Slovenia ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 4. Your Europe- Education and Youth (Jūsų Europa- Švietimas ir jaunimas)

  Help and advice for EU nationals and their family. For more information in English click here, in Lithuanian click here. ...

  Category: Moving to a country Location: Lithuania
 5. Education and Youth in EU (Švietimas ir jaunimas ES)

  Information on formal education, trainerships, volunteering and other aspects. For reading English version click here, Lithuanian version - here. ...

  Category: Moving to a country Location: Lithuania
 6. Eures Lithuania

  Europos užimtumo tarnyba (EURES) – tai bendradarbiavimo tinklas, skirtas užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominės erdvėje, kuriai priklauso ir Šveicarija. Šio tinklo partneriai yra viešosios užimtumo tarnybos, profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos. Už jo koordinavimą yra atsakinga Europos Komisija. ...

  Category: Moving to a country Location: Lithuania
 7. Statistical information

  Information on national statistics. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 8. European Youth Portal

  Information and opportunities for young people across Europe. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 9. General information about Slovenia

  Information about tourism, business, study, work and culture. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 10. Learning Slovene as a Second/Foreign Language

  Slovene language courses are intended for those whose first language is not Slovene, however, they wish to learn it for different reasons. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia

Pages