• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

  A képesítéssel rendelkező képes: vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) megismeri a helyivagy nemzetközi építési, és műemlékvédelmi előírásokat felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végezni meglévő bevonat rétegrendjének felépítését megvizsgálni az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni szakmai javaslatot adni felújítandó felület minősítéséről anyagszükségletet meghatározni tervrajzról, és helyszínen enyves festést készíteni oszlatott kivitelben megállapítani a megfelelő technika, anyag használatát megtervezni a helyreállítást különleges (becsiszolt) mázolást készíteni, díszítéssel (faerezés, olajmárványozás, füstmárvány) különleges tapétát (falkárpitozást) készíteni, megfelelő díszítéssel tisztítást végezni a felületen rekonstrukciós munkát végezni a megfelelő technikával és anyaggal, restaurátori irányítással technológiának, stílusnak, megfelelő, különleges díszítést végezni (patinázás, antikozás, aranyozás, márványozás, plasztikus vonalazás) elvégezni a befejező munkálatokat, munkaterületet átadni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. tartószerkezet-tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        a képzés a tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez biztosítja a tervezői ismereteket; –        megismerik a faanyagokon kívül a beton, acél és egyéb építőanyagokat; –        alapvető tervezési módszerek elsajátításával magasépítési szerkezetek tervezését megtanítja; –        szakma specifikus tudáselemek: különféle építőanyagból tervezendő szerkezetek méretezése, építőanyagok, építési helyszínekkel kapcsolatos ismeretek, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak szerkezetekhez kapcsolódó viszonya, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok és készségek: A végzetteknek –        képessé kell válniuk a szerkezetek számításával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és tervezési tevékenység ellátására; –        egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk a szerkezettervezésre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók a képzés elsajátítása után, a megfelelő gyakorlati idő megszerzését követően alkalmassá válnak az alábbi tevékenységekre: –        tartószerkezeti tervezés; –        tartószerkezeti szakértés; felelős műszaki vezetés (magasépítés). ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vízgazdálkodási szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek: ⦁ a területi vízgazdálkodási problémák feltárására, megoldására; ⦁ az ár- és belvízi jelenségek felismerésére, kezelésére; ⦁ ár- és belvízvédekezés műszaki problémáinak megoldására, javaslatok készítésére; ⦁ a hidroinformatikai rendszerek alkalmazására; ⦁ a környezeti vízminőségi események minősítésére, beavatkozási lehetőségek alkalmazására; ⦁ komplex területi vízgazdálkodási tervek készítésére, problémák felismerésére, azonosítására, valamint a szükséges beavatkozásra történő javaslat tételére; ⦁ töltések állékonyság-problémáinak elemzésére, felismerésére, beavatkozási lehetőségek kiválasztására, a választott módszer gyakorlati kivitelezésére; ⦁ vízügyi információs rendszer (VIZIR) alkalmazására; ⦁ 1D hidrodinamikai modell gyakorlati alkalmazására – vízmozgás sajátosságainak modellezésére folyókban és csatornákban; ⦁ környezeti kárelhárítási feladatok elvégzésére (árvíz-, belvíz-, és vízminőségvédelem); ⦁ vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységek irányítására.   A képzés során megszerezhető tudáselemek: ⦁ vízjog és vízügyi igazgatás; ⦁ vízgyűjtő gazdálkodás; ⦁ alkalmazott hidrológia;  ⦁ ár- és belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése;  ⦁ vízrendszerek modellezése;  ⦁ pályázati szakismeretek;  ⦁ gazdálkodási ismeretek;  ⦁ környezeti kárelhárítás.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: ⦁ elemző, problémamegoldó készség; ⦁ ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vízgazdálkodási szakreferens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek: ⦁ a területi vízgazdálkodási problémák feltárására, megoldására; ⦁ az ár- és belvízi jelenségek felismerésére, kezelésére; ⦁ koordinációra az ár- és belvízvédekezés műszaki problémái megoldásának előkészítésében; ⦁ a hidroinformatikai rendszerek alkalmazására; ⦁ a környezeti vízminőségi események minősítésére, beavatkozási lehetőségek alkalmazására; ⦁ komplex területi vízgazdálkodási tervek készítésére; ⦁ töltések állékonyság-problémáinak elemzésére, felismerésére, beavatkozási lehetőségek kiválasztására, a választott módszer gyakorlati kivitelezésére; ⦁ vízügyi információs rendszer (VIZIR) alkalmazására; ⦁ 1D hidrodinamikai modell gyakorlati alkalmazására – vízmozgás sajátosságainak modellezésére folyókban és csatornákban; ⦁ környezeti kárelhárítási feladatok elvégzésére (árvíz-, belvíz-, és vízminőségvédelem); ⦁ települési vízgazdálkodási problémák felismerésére, és a megoldási módozatok előterjesztésére; ⦁ vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységek előkészítésére, a végrehajtásban való szakmai munka végzésére.   A képzés során megszerezhető tudáselemek: ⦁ vízjog és vízügyi igazgatás; ⦁ vízgyűjtő gazdálkodás; ⦁ alkalmazott hidrológia; ⦁ ár- és belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése; ⦁ vízrendszerek modellezése; ⦁ pályázati szakismeretek; ⦁ gazdálkodási ismeretek; ⦁ környezeti kárelhárítás.   Személyes adottságok, készségek: ⦁ elemző, prob ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. belsőépítész-tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú belsőépítészeti tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak. A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a szaktervezői munka hatását a teljes építész-tervezési folyamatra/ban,- a gyorsan változó belsőépítészeti és desing trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit, eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén. A szakon végzettek alkalmasak:- az épített környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére,- belsőépítészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén,- építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építész-tervező alkotó társaként a téralakítást a megfogalmazott alapelvek mentén erősíteni. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a tervezői kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség,- kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- a strukturált gondolkodás,- a hatékony problémamegoldás,- jó kommunikatív képességek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános belsőépítész-tervezői szakterületen,- speciális építészmérnöki/építőművész tervezői szakterüle ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. európai uniós területi tervezési és urbanisztikai szakmenedzser

  Elsajátítandó kompetenciák:  A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek ­ a köz- és a magánszféra munkahelyein a terület- és településfejlesztés problémáinak elemzésére; ­ regionális és települési szinten az összefüggések feltárására; ­ terület- és településfejlesztéssel, urbanisztikával és területi tervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésére és meghozatalára; ­ a kiválasztott földrajzi téregységben a helyzetelemzés és a helyzetértékelés elkészítésére, valamint terület- és településfejlesztési koncepciók, stratégiák és programok készítésére, ezek publikálására, előadására és megvédésére; ­ a regionális politikához kötődő érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére,  ­ a terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok elkészítésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ­ általános, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó elméleti alapozó ismeretek: a területfejlesztés elméleti kérdései, a területfejlesztés társadalmi és politikai alapjai, a területfejlesztés környezeti alapjai, a területfejlesztés technikai háttere; ­ alkalmazott, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó gyakorlat- és problémaorientált ismeretek: a területfejlesztés gyakorlati kérdései, a területfejlesztés és az egyes ágazatok közötti kapcsolat, a városfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései; ­ specifikus, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó, a települési önkormányzati, urbanisztikai és településfejlesztés ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. hidrológus

  A képzés célja olyan korszerű természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik elsősorban a vízügyi szolgálatban, a vízgazdálkodásban, egyes vízügyi hatósági feladatok ellátásában – a feladatok hidrológiai vonatkozásainak megalapozásában, értékelésében és ezek alapján a döntés előkészítésben való közreműködésben –, valamint a környezetvédelem és a természetvédelem egyes területein is mind az operatív munkában, mind az alap- és alkalmazott kutatási feladatok megoldásában képesek magas színvonalon, tevékenyen részt venni.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken: * a hidrológiai körfolyamat és elemeinek (csapadék, párolgás, intercepció, beszivárgás, talajnedvesség, talajvíz, folyó- és állóvizek) térbeli és időbeli jellemzői, azok mérése és számítása, beleértve az elemek közötti kapcsolatot is; * a hazai vízrajzi-hidrológiai monitoring felépítése, működése, az adatok elsődleges feldolgozása és archiválása; * a hidrológiai modellezés tervezésének és kivitelezésének fő szakaszai és munkafolyamatai; a csapadék-lefolyás modellezés alapjai, térinformatikai eljárások alkalmazása a hidrológiai modellezésben * az üledékes kőzetek kémiai összetétele; az üledékes kőzetek rendszere, felismerése, leírása; az egyes kőzettípusok hidrológiai vonatkozásai, vízzáró, vízvezető kőzetek; * valószínűségszámítás, matematikai (hidrológiai) statisztika, valószínűségi változó és jellemzői; eloszlás és sűrűségfüggvény, főbb típusok; valószínűségi vált ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. magasépítés- üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök

  A képzés célja:   - A szak lehetőséget kínál arra, hogy az építő- és építészmérnökök a magasépítés épületszerkezeti, energetikai és technológiai problémaköreiben – a korábbi tanulmányaik során megszerzett – szakmai tudásukat bővítsék, valamint új gazdasági és vezetői ismeretekre tegyenek szert.   - A szak az utolsó félévben három speciális témakörre összpontosít, ezek: az üvegszerkezetek, az épületenergetika és a szakipari technológiák. Az oktatás célja az, hogy az építés leginkább aktuális területein korszerű tudásanyagot adjon át, és kialakítsa ezen ismeretek magas szintű alkalmazásának képességét.   - A végzett szakmérnökök az üveg és fém térhatároló szerkezetek ismeretkörében kiemelkedő tervezői, kivitelezői és szaktanácsadói tudásra tesznek szert.A képzés során megszerezhető ismeretek:A magasépítés – üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök-jelölt az alábbi területeken bővíti tudását:   - anyagtani és technológiai,   - tartó- és épületszerkezeti,   - épületfizikai és energetikai,   - szakipari és üvegszerkezetes,   - műszaki-gazdasági elemzési,   - minőségbiztosítási,   - vezetési.A képzés során fejlesztendő adottságok, képességek, kompetenciák:A fejlesztés területei:   - elemző és problémakezelő készség,   - komplex feladatmegoldó képesség,   - új tevékenységi területek feltárására, kiépítésére, fejlesztésére és működtetésére irányuló tehetség,    - vezetői feladatok ellátására való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása, a végzett szakmérnökök tevékenységi köre:   - A szakmérnök képes lesz speci ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. tartószerkezet-tervező faipari szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        a képzés a tartószerkezeti tervezői jogosultság megszerzéséhez biztosítja a tervezői ismereteket; –        a hallgatók megismerik a faanyagokon kívül a beton, acél, és egyéb építőanyagokat; –        a hallgatók alapvető tervezési módszerek elsajátításával magasépítési szerkezetek tervezését megismerik; –        szakma specifikus tudáselemek megismerése: különféle építőanyagból tervezendő szerkezetek méretezése, építőanyagok, építési helyszínekkel kapcsolatos ismeretek, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak szerkezetekhez kapcsolódó viszonya, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok és készségek: A végzetteknek –        képessé kell válniuk a szerkezetek számításával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és tervezési tevékenység ellátására; –        egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk a szerkezettervezésre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés elsajátítása után, a megfelelő gyakorlati idő megszerzését követően a végzettek alkalmassá válnak az alábbi tevékenységekre: –        tartószerkezeti tervezés; –        tartószerkezeti szakértés; felelős műszaki vezetés (magasépítés) ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik ismerik a meglévő épületek tartószerkezeteinek problémáit és magas színvonalú tartószerkezeti tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak. A megszerezhető ismeretek kiegészítik és nem helyettesítik az alapképzésekben megszerzett tudást. A szakirányú továbbképzést elvégzők megfelelő jogosultsággal rendelkező tartószerkezet tervezővel együttműködve gyakorolhatják a megszerzett ismereteket. Ennek részei:   - meglévő épületek tartószerkezeteinek vizsgálata,   - tartószerkezetek megerősítése,   - az épületek (magasépítési szerkezetek) tartószerkezeteinek teljes körű tervezése,   - a fejlődő szerkezeti anyagok, szerkezeti megoldások és építési technikák naprakész és helyes alkalmazása,   - a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerése,   - az építészeti koncepció megismerése és helyes kezelése,   - a feladatok kreatív megoldásának készsége,   - az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a kreativitás fejlesztése és a körültekintő alapos munkára szoktatás. Ennek eszközei:   - tartószerkezet-tervezési feladatok,   - esettanulmányok,   - a hatékony problémamegoldás elsajátítása,   - a kommunikatív képességek javítása. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   - általános tartószerkezet-tervezői szakterületeken (például: épületek tartószerkezetei),   - speciál ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages