• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 762 items
 1. Вашата Европа- Образование и младеж

  Вашата Европа- Образование и младеж URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_bg.htm Category: Moving to a country Location: Bulgaria ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 2. Образование и младеж в ЕС

  Образование и младеж в ЕС URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_bg.htm Category: Moving to a country Location: Bulgaria ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 3. Eurodesk in Bulgaria

  Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. Основната цел на Евродеск е да подобри обществения достъп до младежка информация. Информацията ти помага да вземаш своите решения.Има толкова много информация по много европейски въпроси, че понякога е трудно да намериш точната информация, от която се нуждаеш. Информацията е навсякъде! Предизвикателството е да откриеш това, което ти е нужно, когато ти е нужно. Евродеск е услуга, осигуряваща безплатно Европейска информация за младите хора. ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria
 4. NRCVG Bulgaria

  The NRCVG’s objective is to contribute to the development of advisory practice in Bulgaria and improve the quality of information on vocational training and guidance in the European Union countries. ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria
 5. Eures Bulgaria

  EURES помага на работниците да прекосяват граници EURES - Европейски служби по заетостта - представлява мрежа за сътрудничество създадена за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство; Швейцария също е включена. Партньори в мрежата са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите. Мрежата се координира от Европейската Комисия. ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 6. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria
 7. Croatian Education system description at Eurypedia

  Croatian education system is centrally managed by the Ministry of Science, Education and Sports (MSES). Besides MSES, other national public bodies involved in the regulation, development and quality control of the educational sector in Croatia are Education and Teacher Training Agency, Agency for Vocational Education and Training, Agency for Science and Higher Education, Agency for Mobility and EU Programmes and National Center for External Evaluation of Education. ...

  Category: Moving to a country Location: Croatia
 8. Vaša Europa- Obrazovanje i mladi

  Vaša Europa- Obrazovanje i mladi URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_hr.htm Category: Moving to a country Location: Croatia ...

  Category: Moving to a country Location: Croatia
 9. Obrazovanje i mladi u EU-u

  Obrazovanje i mladi u EU-u URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_hr.htm Category: Moving to a country Location: Croatia ...

  Category: Moving to a country Location: Croatia
 10. Agency for Mobility and EU Programmes – Euroguidance Croatia

  The Agency for Mobility and EU Programmes acts as the national Euroguidance centre for Croatia. The main objective of the Euroguidance Croatia is to make guidance practitioners aware of the European opportunities in the field of education and training, supporting their competence development through dissemination and sharing of guidance and counselling practices in Europe. Furthermore, the main goal of its activities is to ensure that everyone interested in education and training abroad will have access to the information on the learning mobility opportunities in Europe. ...

  Category: Contacts Location: Croatia

Pages