• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4851 items
 1. Videnskabsstudier

  Du lærer at forstå de naturvidenskabelige fag og deres metoder og teorier i et historisk perspektiv og studerer bl.a. teknologiens samfundsmæssige konsekvenser samt lærer at formidle et videnskabshistorisk emne. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for forskning og undervisning ved højere uddannelsesinstitutioner, så du fx kan vælge at fortsætte på en ph.d.-uddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. TekSam- miljøplanlægning

  I undervisningen går du i dybden med de emner, der er blevet gennemgået på bacheloruddannelsen. Du bliver bl.a. undervist i teknologi og produktion, naturbegrebet, risikobegrebet, demokrati, økologi og bæredygtighed. Alt efter studieretning kan du finde arbejde inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Naturressourcer og udvikling

  Du lærer om, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, ernæring, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale organisationer som Danida eller i rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Anvendt matematik

  Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante. Som færdiguddannet kandidat i anvendt matematik vil du bl.a. kunne finde beskæftigelse i den offentlige eller private sektor eller ved forskningsinstitutioner. Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Miljøbiologi

  På studiet arbejder du med analyser af biologiske processer i en økologisk sammenhæng og beskæftiger dig fx med skadevirkninger på sårbare økologiske systemer. Miljøbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag. Som uddannet miljøbiolog kan du finde arbejde på miljøområdet i offentligt eller privat regi, med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale. Du kan også arbejde inden for forskning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bioinformatik

  Under uddannelsen opnår du viden om specialiserede processer som fx håndtering og bearbejdning af biologiske data, men med en tværfaglig tilgang, hvor andre fagområder inddrages. Du vil som færdiguddannet kandidat have en bred vifte af jobmuligheder - bl.a. i hospitalssektoren, medicinal- og biotekindustrien samt i it-branchen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Lysdesign

  Du vil lære at designe med lys i både det virtuelle og det fysiske rum. Uddannelsen giver både en teknisk og en designmæssig forståelse og viden.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Humanfysiologi

  Du lærer om hjernens biologi og om den biologiske opbygning og nedbrydning af muskler. Du vil fx kunne beskæftige dig med emner i relation til arbejdsfysiologi. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for medicinalindustrien, sundhedssektoren og undervisningssektoren. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Kemi

  Du videreudvikler dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser, og du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.Uddannelsen kan føre til job i både den private og den offentlige sektor inden for undervisning, formidling og forskning, og du vil bl.a. kunne arbejde med ledelse, rådgivning og udvikling. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages