• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4858 items
 1. Interdisciplinære naturvidenskabelige studier

  Du udbygger hovedfaget fra din bacheloruddannelse og tager en interdisciplinær opgradering. Dvs. at hvis du fx har valgt et hovedfag i kemi med henblik på at arbejde med nanoteknologi og overfladefysik, så skal du sideløbende tage en opgradering i den fysik, som er nødvendig for dette arbejde. Uddannelsen kvalificerer dig til en karriere inden for forskning og udvikling i problemstillinger, som går på tværs af naturvidenskabelige grunddiscipliner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Landskabsarkitektur

  Du lærer, hvordan man skaber attraktive og bæredygtige byer og landskaber og skal under uddannelsen specialisere dig i enten landskabsplanlægning, parkforvaltning eller byudvikling. Som landskabsarkitekt kan du bl.a. finde arbejde i private tegnestuer, hvor du fx udvikler byrum. Du kan også arbejde som naturforvalter, byplanlægger, underviser eller forsker. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Informatik

  Du går her i dybden med anvendelsen af it i arbejds-, massekommunikations- og underholdningssammenhænge, og du lærer bl.a. om mediesociologi, organisationsteori og analysemetodik. Som færdiguddannet kandidat i informatik vil du have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Sustainable Animal Nutrition and Feeding

  Ud fra fag i ernæringsbiologi, bæredygtighed og økonomi får du viden om dyrs ernæring i spændingsfeltet mellem husdyrproduktion og bæredygtighed. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for undervisning og forskning eller forvaltning og kontrol. Du kan finde ansættelse i foderstof- og tilsætningsindustrien, fødevareproducerende virksomheder eller konsulent- og rådgivningsbranchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Vand og miljø

  Du vil få undervisning i emner som hydrologi, ferskvandsøkologi, forurenende stoffer og økotoksikologi, og du lærer om, hvordan man forebygger vandforurening, fremmer bæredygtig brug af vand, beskytter miljøet og afhjælper virkningerne af oversvømmelser og tørke. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for forskning, administration og forvaltning samt rådgivning og projektledelse i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Fødevareinnovation og sundhed

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk kontekst, fx gennem kendskab til gastronomiens historie eller viden om forbrugeradfærd. Uddannelsen kan fx give dig job som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Klinisk ernæring

  Du lærer videnskabeligt at analysere, hvordan kost og sundhed hænger sammen. Næringsstoffernes betydning i forbindelse med kroppens tilstand behandles i fag som fx sygdomslære og kost samt ernæringsfysiologi. Som færdiguddannet i klinisk ernæring kan du forske og undervise, men også arbejde i fx sundhedsvæsenet inden for behandling og rådgivning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Skovbrugsvidenskab

  Du vil på uddannelsen lære at medtænke alle aspekter omkring langsigtet planlægning. Ud over viden om fx økologi og naturressourceøkonomi vil du således lære om det omgivende samfunds interesser. Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx forvaltning og drift af offentlige og private skov- og naturarealer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Astronomi

  Du studerer også videnskabelige discipliner som astrofysik, kvantefysik, relativitetsteori og kosmologi. Uddannelsen tilrettelægges i høj grad efter dine faglige interesser, og du får lov til at gå i dybden med de emner, du brænder mest for. Som færdiguddannet kandidat kan du finde beskæftigelse inden for undervisning og forskning. Der er også jobmuligheder inden for fx avanceret computerprogrammering i it-virksomheder, banker og industrien. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Geologi

  Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation og lærer at formidle geologiske emner på både dansk og engelsk. Færdiguddannede geologer arbejder typisk med indvinding af råstoffer, grundvandsovervågning, forureningsbekæmpelse samt landskabspleje og fredning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages