• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 40 items
 1. Műemlékfenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: részt venni a műemléki-kutatásban és felmérésben diagnosztikai vizsgálatokban részt venni szakértők irányítása mellett és önállóan irányítás mellett részt venni a falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tárolóés szerelőállványok építését irányítani, felügyelni, ellenőrzni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait műemlék-fenntartói feladatokat végezni irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni, meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Mélyépítő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket irányítás mellett meghatározni a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit irányítás mellett kiválasztani a termék előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket gondoskodni a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről használni a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket betartani, betartatni a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat meghatározni statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket mintát venni, megrendelni, illetve elvégezni a talajminták előírt helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát irányítani a földmunkák, alapozások építésével kapcsolatos kivitelezési munkákat alkalmazni a tartó-, vasbetonszerkezetek méretezése, ellenő ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Létesítményi energetikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Ellenőrizni és értékelni az épületfizikai jellemzőket Meghatározni az épületenergetikai jellemzőket befolyásoló tényezőket Diagnosztikai vizsgálatot végezni az állapotinformációk gyűjtéséhez Kapcsolatot tartani a hatósági szervekkel, beszerezni a szükséges működési engedélyeket Biztosítani az energiaellátó, tűzés vagyonvédelmi, informatikai rendszerek üzemképes állapotát Biztosítani az üzemeltetéshez szükséges anyag, eszköz és humán erőforrás meglétét Biztosítani az épületgépészeti rendszerek üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát Elkészíteni a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási, felújítási és költségtervét Elemezni, értékeli és optimalizálni az energiafogyasztás költségtényezőit Nyilvántartani és ütemezni az energetikai és környezetvédelmi ellenőrző mérések elvégzését Adminisztrációs, energiaés költség-optimalizációs szoftvereket használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Magasépítő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket használni mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a Mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket irányítani az alépítményi, felépítményi, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, befejező és szakipari munkák építését, bontását épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni értelmezni a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait tervek alapján anyagszükségletet meghatározni irányítás mellett költségvetést készít ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Architectural Technology and Design

  Architectural Technology and Design ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Non-Domestic Gas Safety

  Non-Domestic Gas Safety ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Craft- Brick and Stone Laying

  Craft - Brick and Stone Laying ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Craft- Electrical Instrumentation

  Craft - Electrical Instrumentation ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Craft- Electronic Security Systems

  Craft - Electronic Security Systems ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Craft- Instrumentation

  Craft - Instrumentation ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages