• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 924 items
 1. Master Program in Labour Law

  På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor. Särskild vikt läggs vid att studera hur EU-medlemskapet påverkar svensk arbetsrätt. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med arbetsrätt, personalfrågor, fackliga frågor, har arbetsledande funktioner eller i övrigt vill fördjupa dina kunskaper i ämnet. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Constitutional Law and Human Rights

  Constitutional law and human rights is becoming increasingly important, in Sweden, Europe and around the world, and constitutional and human rights issues are increasingly becoming a part of political and legal discussion and debate and commonly discussed in the media. By studying and comparing the constitutional legal frameworks and human rights of different national, regional, and international legal orders, the programme will prepare students for analysing and solving constitutional and human rights issues in many jurisdictions. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master of Laws

  Vill du jobba med att hjälpa människor som advokat, arbeta internationellt med mänskliga rättigheter eller fördjupa dig i hur företag reglerar sina affärsrelationer? Då är juristprogrammet något för dig! Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, exempelvis domare, åklagare och advokat. På juristprogrammet får du möjlighet att självständigt arbeta med rättsliga problem och lära dig vad juridiken kan bidra med till samhällsutvecklingen. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master´s Programme (One Year) in European and International Tax Law

  Master´s Programme (One Year) in European and International Tax Law ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master of Laws (LL.M.) (60 credits) in International Commercial Arbitration

  The one-year Master programme in International Commercial Arbitration Law (ICAL) at Stockholm University is a globally highly-ranked advanced legal degree program that provides selected students with an academically rigorous and dynamic learning experience. The program utilizes a variety of interactive learning formats, including an extensive mock arbitration that runs concurrently with the comprehensive first term course (30 ECTS). The second term of the program focuses on scholarship with seminars designed to strengthen research, critical thinking and writing, with a ten-week course (15 ECTS) and a master thesis (15 ECTS). Students will have opportunities to compete for a team position in international moot court competitions in international arbitration. The ICAL Program features lectures by many leading arbitration academics and practitioners. It also enjoys a strong global alumni network that contribute to various aspects of the program.For more information regarding admission and application: www.jurinst.su.se/master ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master of Laws (LL.M,) (60 credits) in European Intellectual Property Law

  The popular Program in European Intellectual Property Law (EIPL) at Stockholm University was set up in the year 2000 and encompasses a total of 60 higher educational credits (HEC) = 60 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), whereof 30 ECTS credits shall be an advance Master Thesis that deals with methodological as well as material issues. The schedule with full day lectures and seminars in blocks makes commuting possible to a certain extent. All students must take the required Advanced IP course (15 ECTS) course. Thereafter, students have the opportunity to specialize in areas of the IP system by choosing one of two (15 ECTS) courses offered: industrial property (patents and trade marks) or copyright (copyright, neighboring rights and transborder litigation). On a voluntary basis, also a moot court training and competition is offered. For more information regarding admission and application: www.jurinst.su.se and www.universityadmission.se ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master of Laws (LL.M.) (60 credits) in European Economic Law

  The one-year Master programme in European Economic Law (EEL) at Stockholm University is an internationally renowned advanced legal degree programme with a twenty-year long history and a large community of alumni, many of them having prominent positions at European institutions, academic centres and law firms. The programme opens with a mandatory course in Advanced European Economic Law (15 ECTS). Thereafter students have the opportunity to specialize in one of three cutting-edge areas of EEL (15 ECTS each): EU Competition Law, EU Banking and Financial Law, and the Internal Market and its Social Dimension. During the second term students take a course in Methods in Research and Practice (15 ECTS), where they develop skills in applying European legal methods through participating in a EU Moot Court and through interactive seminars and research workshops. The programme concludes with a master thesis on a selected topic of EEL (15 ECTS). The teaching staff includes former judges and present members of the EU Court, as well as reputed academics and practitioners in the field. The programme is a full-time course of study and requires active participation.For more information regarding admission and application: www.jurinst.su.se/master ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in International Human Rights Law

  Master Programme in International Human Rights Law ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in European Business Law

  Master Programme in European Business Law ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Law Programme

  Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen. Under utbildningen problematiseras ämnesfältet utifrån ett kritiskt förhållningsätt och som ett löpande stråk tränas muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Vidare innehåller utbildningen stora inslag av internationell rätt. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar.Syftet med utbildningen är vidare att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas således i att analysera och lösa juridiska problem, men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages